ดู : 400 | ตอบ : 0 กระทู้ : การลงรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า(Pre-exposure prophylaxis)

  • อภิชัย ศรีพลทัศน์
  • IP : 125.25.125.195

การลงรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า(Pre-exposure) เมือเลือกลงข้อมูลในส่วนที่ 1 แล้วเลือกวันที่สัมผัสโรคแล้ว เลือกประเภทเป็นชนิด 2 หรือ 3 เข็มแล้วโปรแกรมจะข้ามไปให้เลือกลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในส่วนที่ 5 แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
หมายเหตุ เป็นการลงข้อมูลย้อนหลังจากพยาบาลห้องERฉีดครบ 2 ครั้งแล้วจึงส่งข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในโปรแกรม8iy[
กระทู้ปกติกระทู้ปกติ กระทู้น่าสนใจกระทู้น่าสนใจ กระทู้ปักหมุดกระทู้ปักหมุด