ดู : 663 | ตอบ : 1 กระทู้ : การฉีดวัคซีนครบโด้ด

  • ฐาปนีย์ การิกาญจน์
  • IP : 61.7.241.71

1. ปกติการฉีดวัคซีนจะมีการนัด 1/3/7/30  แต่ปัจจุบันทางโรงพยาบาล ได้มีการนัด 1/3/7/28 พอครบโด้ด 4 การนัดมาฉีดจะไม่ตรงกับในโปรแกรม  เช่น ครบฉีดเข็มที่ 4 วันที่ 17 แต่ในโปรแกรมครบฉีดวันที่ 19 และทำเป็นทึบไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้  จึงอยากให้ช่วยปรับปรุงโปรแกรม  
2. บางรายฉีดเข็มที่ 1 มาจากที่อื่น พอคีร์ข้อมูล ก็ไม่สามารถระบุโรงพยาบาล หรือสถานที่ฉีดเข็มแรกได้เพราะทำทึบ จึงอยากให้มีการปรับปรุง ช่วงที่ระบุสถานที่ให้สามารถเพ่ิิมข้อมูลได้   
     ขอบคุณค่ะ

  • รัตนา ธีระวัฒน์
  • IP : 115.87.49.103

พิมพ์ว่า:
1. ปกติการฉีดวัคซีนจะมีการนัด 1/3/7/30  แต่ปัจจุบันทางโรงพยาบาล ได้มีการนัด 1/3/7/28 พอครบโด้ด 4 การนัดมาฉีดจะไม่ตรงกับในโปรแกรม  เช่น ครบฉีดเข็มที่ 4 วันที่ 17 แต่ในโปรแกรมครบฉีดวันที่ 19 และทำเป็นทึบไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้  จึงอยากให้ช่วยปรับปรุงโปรแกรม  
คำตอบ : ระบบออกแบบให้กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่
Day 28 (วันที่ 17) และท่านสามารถเลือกวันที่เป็น
Day 30 (วันที่ 19) ได้เอง ซึ่งสามารถทำได้กับทุกเข็ม แต่ไม่สามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนถึงวันนัดฉีดได้


2. บางรายฉีดเข็มที่ 1 มาจากที่อื่น พอคีร์ข้อมูล ก็ไม่สามารถระบุโรงพยาบาล หรือสถานที่ฉีดเข็มแรกได้เพราะทำทึบ จึงอยากให้มีการปรับปรุง ช่วงที่ระบุสถานที่ให้สามารถเพ่ิิมข้อมูลได้   
คำตอบ : การกรอกข้อมูลสามารถกรอกได้จากทุกสถานบริการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบย้อนกลับได้ อันจะเกิดความปลอดภัยในการอ้างอิงใช้ข้อมูลในอนาคต (หากกรอกโดยไม่ได้เป็นผู้ฉีด จะมีหลักฐานประกอบในการตรวจสอบอ้างอิง) ดังนั้นสถานบริการจึงถูกกำหนดอัตโนมัติให้อ้างอิงตามผู้ใช้ระบบ


กระทู้ปกติกระทู้ปกติ กระทู้น่าสนใจกระทู้น่าสนใจ กระทู้ปักหมุดกระทู้ปักหมุด