ดู : 740 | ตอบ : 1 กระทู้ : ออกรายงาน

  • ทัศนาวุฒิ คร้ามสมอ
  • IP : 124.122.91.105

ตอนออกรายงาน อยากให้แยกตำบลได้ เราจะได้ส่งข้อมูลให้ อบต./เทศบาล ในส่วนข้อมูลแต่ละตำบลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป ณ ขณะนี้ดูได้เป็นภาพรวมของสถานบริการที่ฉีดวัคซีน ไม่ได้ประโยชน์สูงสุด

  • รัตนา ธีระวัฒน์
  • IP : 58.8.19.62

พิมพ์ว่า:
ตอนออกรายงาน อยากให้แยกตำบลได้ เราจะได้ส่งข้อมูลให้ อบต./เทศบาล ในส่วนข้อมูลแต่ละตำบลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป ณ ขณะนี้ดูได้เป็นภาพรวมของสถานบริการที่ฉีดวัคซีน ไม่ได้ประโยชน์สูงสุด

ในการจัดทำระบบมีวัตถุประสงค์ให้นำประวัติการฉีดไปใช้อ้างอิงใน รพ.อื่นๆ 

สำหรับการวางแผนป้องกันควบคุมโรค ควรทำในภาพรวม การดูเฉพาะ อบต./เทศบาล เดียว พื้นที่จะน้อยไปสำหรับการควบคุมโรคดังกล่าว แต่ก็สามารถออกข้อมูลว่าถูกกัดในเขตเทศบาล และ อบต. เป็นกี่%
ขอให้ทดลองใช้ดูก่อน

กรณีต้องการอ้างอิงข้อมูลในมิติอื่นๆ รพ.สามารถ export ข้อมูลเป็น Excel ได้
กระทู้ปกติกระทู้ปกติ กระทู้น่าสนใจกระทู้น่าสนใจ กระทู้ปักหมุดกระทู้ปักหมุด