ดู : 1263 | ตอบ : 2 กระทู้ : การดูข้อมูลการขาดนัดของผู้ป่วย

  • ประภา ศิริกุล
  • IP : 110.77.230.212

ดูข้อมูลในวิเคราะห์เชิงพรรณา
 1. ข้อมูลออกมาในภาพรวมของจังหวัด คลิกแยกดูเป็นรายอำเภอไม่ได้ค่ะ
2.  ในระบบสามารถเรียกดูการขาดนัดในการมาฉีดวัคซีนของผู้ป่วยในแต่ละรายไ เป็นรายเดือน/ปี  ได้หรือไม่   ถ้าดูได้ ในข้อมูลอะไร
     
  

  • รัตนา ธีระวัฒน์
  • IP : 164.115.134.105

ระบบจะเตือนสถานบริการก่อนวันนัด 1 วันอยู่แล้วค่ะ

  • รัตนา ธีระวัฒน์
  • IP : 203.157.30.1

พิมพ์ว่า:
ดูข้อมูลในวิเคราะห์เชิงพรรณา
 1. ข้อมูลออกมาในภาพรวมของจังหวัด คลิกแยกดูเป็นรายอำเภอไม่ได้ค่ะ
2.  ในระบบสามารถเรียกดูการขาดนัดในการมาฉีดวัคซีนของผู้ป่วยในแต่ละรายไ เป็นรายเดือน/ปี  ได้หรือไม่   ถ้าดูได้ ในข้อมูลอะไร
     
  

1. ขอทราบวัตถุประสงค์ของการดูข้อมูล ว่าต้องการดูข้อมูลอะไร 
2. ข้อมูลการรับวัคซีนแต่ละสถานบริการสามาถดูได้อยู่แล้ว
    หากสถานบริการต้องการดูข้อมูลตรงจุดไหนเพิ่มเติมก็สามารถให้ข้อเสนอแนะได้
    สำหรับข้อมูลคนไข้แต่ละราย ผู้ที่มีสิทธิใช้งานจะสามารถดูได้อยู่แล้วค่ะ 
กระทู้ปกติกระทู้ปกติ กระทู้น่าสนใจกระทู้น่าสนใจ กระทู้ปักหมุดกระทู้ปักหมุด