ดู : 4701 | ตอบ : 1 กระทู้ : วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบ ร.36 : กรณีสมัครสมาชิกใหม่

  • รัตนา ธีระวัฒน์
  • IP : 171.99.233.202

วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบ ร.36 : กรณีสมัครสมาชิกใหม่ หมายถึง
กรณีที่ท่านไม่เคยใช้ระบบ ร.36 มาก่อนเลย และต้องการสมัครขอใช้ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
ขั้นตอนดำเนินการ คือ
  1. ลงทะเบียน : กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน
    (ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนเบื้องต้น หากไม่อยู่ใน Inbox ให้ดูในถังขยะ)
  2. รอรับการอนุมัติตัวบุคคลจาก ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด (สสจ.)
  3. เมื่อได้รับการยืนยันตัวบุคคล ผู้ดูแลระบบระดับส่วนกลางจะอนุมัติการใช้งาน และ ระบบจะ Email แจ้งให้ท่านทราบ  • รัตนา ธีระวัฒน์
  • IP : 164.115.134.105

วิธีการ Confirm Email จากระบบรายงานโรคพิษสุนัขบ้า
กระทู้ปกติกระทู้ปกติ กระทู้น่าสนใจกระทู้น่าสนใจ กระทู้ปักหมุดกระทู้ปักหมุด