ดู : 451 | ตอบ : 1 กระทู้ : ผู้ใช้งานประเภทstaff ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลรายตำบลได้

  • สุมาลี แก้วฤทธิ์
  • IP : 159.192.156.207

เนื่องจากจะต้องมีการสรุปข้อมูลการสัมผัสโรคแก่พื้นที่ในรายตำบล แต่ผู้ใช้งานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้คีย์ข้อมูลไม่สามารถส่งออกข้อมูลเป็นรายตำบลได้ เนื่องจากโปรแกรมระบุตำบลให้เองในกรณีดังกล่าวมีวิธีการแก้ไข้ได้อย่างไรบ้างคะ 

  • รัตนา ธีระวัฒน์
  • IP : 58.8.19.62

พิมพ์ว่า:
เนื่องจากจะต้องมีการสรุปข้อมูลการสัมผัสโรคแก่พื้นที่ในรายตำบล แต่ผู้ใช้งานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้คีย์ข้อมูลไม่สามารถส่งออกข้อมูลเป็นรายตำบลได้ เนื่องจากโปรแกรมระบุตำบลให้เองในกรณีดังกล่าวมีวิธีการแก้ไข้ได้อย่างไรบ้างคะ 

ข้อมูลที่ระบบจัดทำรายงานเล็กที่สุด คือ ระดับสถานบริการเท่านั้น แต่สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ excel เพื่อดูข้อมูลในมิติอืนๆ ได้ด้วย
กระทู้ปกติกระทู้ปกติ กระทู้น่าสนใจกระทู้น่าสนใจ กระทู้ปักหมุดกระทู้ปักหมุด