• การฉีดวัคซีนแบบกระตุ้นมีการกำหนดระยะเวลาไว้ 2 ช่วง คือ การสัมผัสโรคภายใน 6 เดือน และการสัมผัสโรคหลังจาก 6 เดือนขึ้นไป อยากทราบว่ามีระยะเวลากำหนดการคุ้มครองของวัคซีนอยู่ได้นานถึงกี่ปี(เคยฉีดมาแล้ว 1 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี)
  คำตอบ

  ไม่มีกำหนดเวลา หากเกิน 6 เดือนขึ้นไป แม้ว่าจะเคยฉีดมานานถึง 20 ปีก็ตาม
  ถ้าถูกกัดอีกก็ฉีดกระตุ้นเพียง 2 เข็มเท่านั้น คือ วันที่ 0 และ 3 โดยไม่ต้องฉีด RIG 


 • ผู้ถูกสุนัขกัดเคยได้รับวัคซีนครบชุดมา 1 ปี แล้วถูกสุนัขกัดอีก แพทย์สั่งฉีดวัคซีนกระตุ้น 2 เข็ม ครั้งแรก (D0) พยาบาลฉีดวัคซีนแบบเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งที่สอง (D3) พยาบาลฉีดวัคซีนแบบเข้าในผิวหนัง เมื่อฉีดเสร็จจึงทราบว่าวิธีการฉีดไม่เหมือนกัน กรณีนี้จะทำอย่างไร ให้ถือว่ากระตุ้นแล้วหรือนัดมาฉีดเพิ่มอีก 1 เข็ม
  คำตอบ

  ถือว่ากระตุ้นพอแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการควรฉีดวัคซีนด้วยวิธีเดียวกันทั้ง 2 เข็ม


 • คนถูกสุนัขกัด แพทย์ให้ฉีดวัคซีน 5 เข็ม เป็นวัคซีนชนิดเดียวกันแต่เมื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จึงทราบว่าวิธีการฉีดไม่เหมือนกัน ดังนี้ ครั้งแรก (D0) พยาบาลฉีดวัคซีนแบบเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งที่สอง (D3) พยาบาลฉีดวัคซีนแบบเข้าในผิวหนัง ครั้งที่สาม (D7) พยาบาลฉีดวัคซีนแบบเข้าในผิวหนัง กรณีเช่นนี้ควรทำอย่างไร
  คำตอบ

  ให้ฉีด IM-ID-ID-ID โดยครั้งต่อไปนัดแบบฉีดเข้าในผิวหนัง 2 จุด ใน D30
  หลักการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ฉีดด้วยวิธีเดียวกันตลอด
  ห้ามฉีดสลับไปสลับมา
  เพราะไม่มีข้อมูลผลงานวิจัยยืนยันเกี่ยวกับการสลับวิธีการฉีด


 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มแรกเป็น ID เข็มที่ 2 จะฉีดเป็น IM ได้หรือไม่
  คำตอบ

  ไม่ได้
  ควรฉีดด้วยวิธีเดียวกันจนครบชุดไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ฉีด ID หรือ IM