• การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 0,3,7 ถ้ามีความจำเป็นต้องเลื่อน ควรเลื่อนได้กี่วัน
  คำตอบ

  การฉีดวัคซีน 3 เข็มแรกไม่ควรเลื่อนนัด ควรฉีดวัคซีนได้ครบชุดตามกำหนดนัด
  หากเลื่อนต้องคำนึงถถึงข้อปฏิบัติว่า...
  ต้องรับวัคซีนให้ครบ 3 เข็มแรกใน 7 วัน แต่ละเข็มควรห่างกัน 2-3 วัน


 • ถ้านัดฉีด PCEC เข็มที่ 2 เลยไปหลายวัน บางคนเป็นเดือนจำเป็นต้องเริ่มต้นฉีดเข็มที่ 1 ใหม่หรือไม่
  คำตอบ

  ให้เริ่มต้นใหม่
  พร้อมอธิบายให้เข้าใจว่าผู้สัมผัสโรคต้องฉีดวัคซีนตรงตามกำหนดนัดโดยเฉพาะ 3 เข็มแรกไม่ควรเลื่อนนัด