• โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้ออะไร
  คำตอบ

  เชื้อไวรัส ชื่อ เรบี่ไวรัส


 • การปิด Case กรณีที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 3 เข็ม แล้วสุนัขไม่ตาย
  คำตอบ

  ต้องเลือกเหตุผลในการปิดเคส
  1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามมาตรฐาน
  2. ฉีดวัคซีนกระตุ้นครบตามมาตรฐาน
  3. ฉีดวัคซีนไม่ครบ
  ___3.1) สุนัข/แมว มีอาการปกติภายใน 10 วัน
  ___3.2) ติดต่อคนไข้ไม่ได้/คนไข้ไม่มาฉีด  เมื่อเลือกเหตุผลแล้วจึงกด  “บันทึก ” จากนั้นข้อมูลจะถูกเก็บในรายการประวัติการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และจะสามารถเพิ่มครั้งที่สัมผัสโรคครั้งต่อไปได้