วิธีการเก็บตัวอย่างสมอง โดยการเจาะผ่านเบ้าตา
19 ต.ค. 2560


วิธีการเก็บเนื้อสมองจากผู้เสียชีวิต โดยการเจาะผ่านเบ้าตา 
โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การเก็บเนื้อสมอง ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ เป็นสิ่งสำคัญและมีความแม่นยำสูงสุด 

การเก็บเนื้อสมองจากศพ โดยการเจาะผ่านทางเบ้าตา (Brain Necropsy) พัฒนาโดย ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เป็นวิธีที่ทำได้โดยไม่ต้องผ่าศพ


Link : วิธีการเก็บเนื้อสมองจากผู้เสียชีวิต โดยการเจาะผ่านเบ้าตา