ตอนที่ 4 : ปฏิบัติการ 5 ย.
12 มิ.ย 2560

ฟังสารคดีวิทยุได้ตาม Link นี้...
ตอนที่ 4 : https://youtu.be/q6SAXWmp_wo