ตอนที่ 2 : อาการของสุนัขที่ได้รับเชื้อ
12 มิ.ย 2560

ฟังสารคดีวิทยุได้ตาม Link นี้...

ตอนที่ 2 : https://youtu.be/3SWTpvk9NNo