แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน : ปีงบประมาณ 2562
30 พ.ย. 2542
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มอายุ
จำนวน : อย่างน้อยแห่งละ 30 ชุด/รพ./รพ.สต./หน่วยบริการ
วิธีการคีย์ : รพ.คีย์ข้อมูลที่สำรวจ ตามรหัสข้อมูลในแบบสอบถาม
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล :
1. รพ.เก็บข้อมูล และคีย์ข้อมูลลงใน File Excel ส่ง File ซึ่งมีข้อมูลของ รพ.ให้ สสอ. 
2. สสอ. Copy ข้อมูลของทุก รพ.เรียงต่อกัน จะได้ข้อมูลระดับอำเภอ และส่ง File ข้อมูลให้ สสจ.
3. สสจ. Copy ข้อมูลของทุก สสอ. เรียงต่อกัน จะได้ข้อมูลระดับจังหวัด และส่ง File ข้อมูลให้ สคร.
4. สคร. Copy ข้อมูลของทุก สสจ. เรียงต่อกัน จะได้ข้อมูลระดับเขต และส่ง File ข้อมูลมายังสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
Email : report.rabies@gmail.com
   

 
** เมื่อ Copy ข้อมูลวางต่อกัน  ผลจะถูกคำนวณเพิ่มอัตโนมัติ สามารถเก็บข้อมูลได้ 10,000 คน
(หากต้องการคำนวณข้อมูลมากกว่านี้ขอให้แจ้งเพิ่มเติมได้)File : แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน : ปีงบประมาณ 2562 (pdf)  
File : สำหรับกรอกข้อมูล (Excel) 

 

File : แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน : ปีงบประมาณ 2562 (pdf)  
File : สำหรับกรอกข้อมูล (Excel)   
 
รหัสจังหวัด  ชื่อจังหวัด  รหัสอำเภอ  ชื่ออำเภอ รหัสตำบล ชื่อตำบล
Prov_Code Pro_Name Amp_Code Amp_Name Tam_Code Tam_Name
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 01 แขวง พระบรมมหาราชวัง
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 02 แขวง วังบูรพาภิรมย์
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 03 แขวง วัดราชบพิธ
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 04 แขวง สำราญราษฎร์
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 05 แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 06 แขวง เสาชิงช้า
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 07 แขวง บวรนิเวศ
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 08 แขวง ตลาดยอด
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 09 แขวง ชนะสงคราม
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 10 แขวง บ้านพานถม
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 11 แขวง บางขุนพรหม
10 กรุงเทพมหานคร 01 เขต พระนคร 12 แขวง วัดสามพระยา
10 กรุงเทพมหานคร 02 เขต ดุสิต 01 แขวง ดุสิต
10 กรุงเทพมหานคร 02 เขต ดุสิต 02 แขวง วชิรพยาบาล
10 กรุงเทพมหานคร 02 เขต ดุสิต 03 แขวง สวนจิตรลดา
10 กรุงเทพมหานคร 02 เขต ดุสิต 04 แขวง สี่แยกมหานาค
10 กรุงเทพมหานคร 02 เขต ดุสิต 06 แขวง ถนนนครไชยศรี
10 กรุงเทพมหานคร 03 เขต หนองจอก 01 แขวง กระทุ่มราย
10 กรุงเทพมหานคร 03 เขต หนองจอก 02 แขวง หนองจอก
10 กรุงเทพมหานคร 03 เขต หนองจอก 03 แขวง คลองสิบ
10 กรุงเทพมหานคร 03 เขต หนองจอก 04 แขวง คลองสิบสอง
10 กรุงเทพมหานคร 03 เขต หนองจอก 05 แขวง โคกแฝด
10 กรุงเทพมหานคร 03 เขต หนองจอก 06 แขวง คู้ฝั่งเหนือ
10 กรุงเทพมหานคร 03 เขต หนองจอก 07 แขวง ลำผักชี
10 กรุงเทพมหานคร 03 เขต หนองจอก 08 แขวง ลำต้อยติ่ง
10 กรุงเทพมหานคร 04 เขต บางรัก 01 แขวง มหาพฤฒาราม
10 กรุงเทพมหานคร 04 เขต บางรัก 02 แขวง สีลม
10 กรุงเทพมหานคร 04 เขต บางรัก 03 แขวง สุริยวงศ์
10 กรุงเทพมหานคร 04 เขต บางรัก 04 แขวง บางรัก
10 กรุงเทพมหานคร 04 เขต บางรัก 05 แขวง สี่พระยา
10 กรุงเทพมหานคร 05 เขต บางเขน 02 แขวง อนุสาวรีย์
10 กรุงเทพมหานคร 05 เขต บางเขน 08 แขวง ท่าแร้ง
10 กรุงเทพมหานคร 06 เขต บางกะปิ 01 แขวง คลองจั่น
10 กรุงเทพมหานคร 06 เขต บางกะปิ 08 แขวง หัวหมาก
10 กรุงเทพมหานคร 07 เขต ปทุมวัน 01 แขวง รองเมือง
10 กรุงเทพมหานคร 07 เขต ปทุมวัน 02 แขวง วังใหม่
10 กรุงเทพมหานคร 07 เขต ปทุมวัน 03 แขวง ปทุมวัน
10 กรุงเทพมหานคร 07 เขต ปทุมวัน 04 แขวง ลุมพินี
10 กรุงเทพมหานคร 08 เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย 01 แขวง ป้อมปราบ
10 กรุงเทพมหานคร 08 เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย 02 แขวง วัดเทพศิรินทร์
10 กรุงเทพมหานคร 08 เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย 03 แขวง คลองมหานาค
10 กรุงเทพมหานคร 08 เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย 04 แขวง บ้านบาตร
10 กรุงเทพมหานคร 08 เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย 05 แขวง วัดโสมนัส
10 กรุงเทพมหานคร 09 เขต พระโขนง 05 แขวง บางจาก
10 กรุงเทพมหานคร 10 เขต มีนบุรี 01 แขวง มีนบุรี
10 กรุงเทพมหานคร 10 เขต มีนบุรี 02 แขวง แสนแสบ
10 กรุงเทพมหานคร 11 เขต ลาดกระบัง 01 แขวง ลาดกระบัง
10 กรุงเทพมหานคร 11 เขต ลาดกระบัง 02 แขวง คลองสองต้นนุ่น
10 กรุงเทพมหานคร 11 เขต ลาดกระบัง 03 แขวง คลองสามประเวศ
10 กรุงเทพมหานคร 11 เขต ลาดกระบัง 04 แขวง ลำปลาทิว
10 กรุงเทพมหานคร 11 เขต ลาดกระบัง 05 แขวง ทับยาว
10 กรุงเทพมหานคร 11 เขต ลาดกระบัง 06 แขวง ขุมทอง
10 กรุงเทพมหานคร 12 เขต ยานนาวา 03 แขวง ช่องนนทรี
10 กรุงเทพมหานคร 12 เขต ยานนาวา 04 แขวง บางโพงพาง
10 กรุงเทพมหานคร 13 เขต สัมพันธวงศ์ 01 แขวง จักรวรรดิ
10 กรุงเทพมหานคร 13 เขต สัมพันธวงศ์ 02 แขวง สัมพันธวงศ์
10 กรุงเทพมหานคร 13 เขต สัมพันธวงศ์ 03 แขวง ตลาดน้อย
10 กรุงเทพมหานคร 14 เขต พญาไท 01 แขวง สามเสนใน
10 กรุงเทพมหานคร 15 เขต ธนบุรี 01 แขวง วัดกัลยาณ์
10 กรุงเทพมหานคร 15 เขต ธนบุรี 02 แขวง หิรัญรูจี
10 กรุงเทพมหานคร 15 เขต ธนบุรี 03 แขวง บางยี่เรือ
10 กรุงเทพมหานคร 15 เขต ธนบุรี 04 แขวง บุคคโล
10 กรุงเทพมหานคร 15 เขต ธนบุรี 05 แขวง ตลาดพลู
10 กรุงเทพมหานคร 16 เขต บางกอกใหญ่ 01 แขวง วัดอรุณ
10 กรุงเทพมหานคร 16 เขต บางกอกใหญ่ 02 แขวง วัดท่าพระ
10 กรุงเทพมหานคร 17 เขต ห้วยขวาง 01 แขวง ห้วยขวาง
10 กรุงเทพมหานคร 17 เขต ห้วยขวาง 02 แขวง บางกะปิ
10 กรุงเทพมหานคร 17 เขต ห้วยขวาง 04 แขวง สามเสนนอก
10 กรุงเทพมหานคร 18 เขต คลองสาน 01 แขวง สมเด็จเจ้าพระยา
10 กรุงเทพมหานคร 18 เขต คลองสาน 02 แขวง คลองสาน
10 กรุงเทพมหานคร 18 เขต คลองสาน 03 แขวง บางลำภูล่าง
10 กรุงเทพมหานคร 18 เขต คลองสาน 04 แขวง คลองต้นไทร
10 กรุงเทพมหานคร 19 เขต ตลิ่งชัน 01 แขวง คลองชักพระ
10 กรุงเทพมหานคร 19 เขต ตลิ่งชัน 02 แขวง ตลิ่งชัน
10 กรุงเทพมหานคร 19 เขต ตลิ่งชัน 03 แขวง ฉิมพลี
10 กรุงเทพมหานคร 19 เขต ตลิ่งชัน 04 แขวง บางพรม
10 กรุงเทพมหานคร 19 เขต ตลิ่งชัน 05 แขวง บางระมาด
10 กรุงเทพมหานคร 19 เขต ตลิ่งชัน 07 แขวง บางเชือกหนัง
10 กรุงเทพมหานคร 20 เขต บางกอกน้อย 04 แขวง ศิริราช
10 กรุงเทพมหานคร 20 เขต บางกอกน้อย 05 แขวง บ้านช่างหล่อ
10 กรุงเทพมหานคร 20 เขต บางกอกน้อย 06 แขวง บางขุนนนท์
10 กรุงเทพมหานคร 20 เขต บางกอกน้อย 07 แขวง บางขุนศรี
10 กรุงเทพมหานคร 20 เขต บางกอกน้อย 09 แขวง อรุณอมรินทร์
10 กรุงเทพมหานคร 21 เขต บางขุนเทียน 05 แขวง ท่าข้าม
10 กรุงเทพมหานคร 21 เขต บางขุนเทียน 07 แขวง แสมดำ
10 กรุงเทพมหานคร 22 เขต ภาษีเจริญ 01 แขวง บางหว้า
10 กรุงเทพมหานคร 22 เขต ภาษีเจริญ 02 แขวง บางด้วน
10 กรุงเทพมหานคร 22 เขต ภาษีเจริญ 06 แขวง บางจาก
10 กรุงเทพมหานคร 22 เขต ภาษีเจริญ 07 แขวง บางแวก
10 กรุงเทพมหานคร 22 เขต ภาษีเจริญ 08 แขวง คลองขวาง
10 กรุงเทพมหานคร 22 เขต ภาษีเจริญ 09 แขวง ปากคลองภาษีเจริญ
10 กรุงเทพมหานคร 22 เขต ภาษีเจริญ 10 แขวง คูหาสวรรค์
10 กรุงเทพมหานคร 23 เขต หนองแขม 02 แขวง หนองแขม
10 กรุงเทพมหานคร 23 เขต หนองแขม 03 แขวง หนองค้างพลู
10 กรุงเทพมหานคร 24 เขต ราษฎร์บูรณะ 01 แขวง ราษฎร์บูรณะ
10 กรุงเทพมหานคร 24 เขต ราษฎร์บูรณะ 02 แขวง บางปะกอก
10 กรุงเทพมหานคร 25 เขต บางพลัด 01 แขวง บางพลัด
10 กรุงเทพมหานคร 25 เขต บางพลัด 02 แขวง บางอ้อ
10 กรุงเทพมหานคร 25 เขต บางพลัด 03 แขวง บางบำหรุ
10 กรุงเทพมหานคร 25 เขต บางพลัด 04 แขวง บางยี่ขัน
10 กรุงเทพมหานคร 26 เขต ดินแดง 01 แขวง ดินแดง
10 กรุงเทพมหานคร 27 เขต บึงกุ่ม 01 แขวง คลองกุ่ม
10 กรุงเทพมหานคร 28 เขต สาทร 01 แขวง ทุ่งวัดดอน
10 กรุงเทพมหานคร 28 เขต สาทร 02 แขวง ยานนาวา
10 กรุงเทพมหานคร 28 เขต สาทร 03 แขวง ทุ่งมหาเมฆ
10 กรุงเทพมหานคร 29 เขต บางซื่อ 01 แขวง บางซื่อ
10 กรุงเทพมหานคร 30 เขต จตุจักร 01 แขวง ลาดยาว
10 กรุงเทพมหานคร 31 เขต บางคอแหลม 01 แขวง บางคอแหลม
10 กรุงเทพมหานคร 31 เขต บางคอแหลม 02 แขวง วัดพระยาไกร
10 กรุงเทพมหานคร 31 เขต บางคอแหลม 03 แขวง บางโคล่
10 กรุงเทพมหานคร 32 เขต ประเวศ 01 แขวง ประเวศ
10 กรุงเทพมหานคร 32 เขต ประเวศ 02 แขวง หนองบอน
10 กรุงเทพมหานคร 32 เขต ประเวศ 03 แขวง ดอกไม้
10 กรุงเทพมหานคร 33 เขต คลองเตย 01 แขวง คลองเตย
10 กรุงเทพมหานคร 33 เขต คลองเตย 02 แขวง คลองตัน
10 กรุงเทพมหานคร 33 เขต คลองเตย 03 แขวง พระโขนง
10 กรุงเทพมหานคร 34 เขต สวนหลวง 01 แขวง สวนหลวง
10 กรุงเทพมหานคร 35 เขต จอมทอง 01 แขวง บางขุนเทียน
10 กรุงเทพมหานคร 35 เขต จอมทอง 02 แขวง บางค้อ
10 กรุงเทพมหานคร 35 เขต จอมทอง 03 แขวง บางมด
10 กรุงเทพมหานคร 35 เขต จอมทอง 04 แขวง จอมทอง
10 กรุงเทพมหานคร 36 เขต ดอนเมือง 02 แขวง สีกัน
10 กรุงเทพมหานคร 37 เขต ราชเทวี 01 แขวง ทุ่งพญาไท
10 กรุงเทพมหานคร 37 เขต ราชเทวี 02 แขวง ถนนพญาไท
10 กรุงเทพมหานคร 37 เขต ราชเทวี 03 แขวง ถนนเพชรบุรี
10 กรุงเทพมหานคร 37 เขต ราชเทวี 04 แขวง มักกะสัน
10 กรุงเทพมหานคร 38 เขต ลาดพร้าว 01 แขวง ลาดพร้าว
10 กรุงเทพมหานคร 38 เขต ลาดพร้าว 02 แขวง จรเข้บัว
10 กรุงเทพมหานคร 39 เขต วัฒนา 01 แขวง คลองเตยเหนือ
10 กรุงเทพมหานคร 39 เขต วัฒนา 02 แขวง คลองตันเหนือ
10 กรุงเทพมหานคร 39 เขต วัฒนา 03 แขวง พระโขนงเหนือ
10 กรุงเทพมหานคร 40 เขต บางแค 01 แขวง บางแค
10 กรุงเทพมหานคร 40 เขต บางแค 02 แขวง บางแคเหนือ
10 กรุงเทพมหานคร 40 เขต บางแค 03 แขวง บางไผ่
10 กรุงเทพมหานคร 40 เขต บางแค 04 แขวง หลักสอง
10 กรุงเทพมหานคร 41 เขต หลักสี่ 01 แขวง ทุ่งสองห้อง
10 กรุงเทพมหานคร 41 เขต หลักสี่ 02 แขวง ตลาดบางเขน
10 กรุงเทพมหานคร 42 เขต สายไหม 01 แขวง สายไหม
10 กรุงเทพมหานคร 42 เขต สายไหม 02 แขวง ออเงิน
10 กรุงเทพมหานคร 42 เขต สายไหม 03 แขวง คลองถนน
10 กรุงเทพมหานคร 43 เขต คันนายาว 01 แขวง คันนายาว
10 กรุงเทพมหานคร 44 เขต สะพานสูง 01 แขวง สะพานสูง
10 กรุงเทพมหานคร 45 เขต วังทองหลาง 01 แขวง วังทองหลาง
10 กรุงเทพมหานคร 46 เขต คลองสามวา 01 แขวง สามวาตะวันตก
10 กรุงเทพมหานคร 46 เขต คลองสามวา 02 แขวง สามวาตะวันออก
10 กรุงเทพมหานคร 46 เขต คลองสามวา 03 แขวง บางชัน
10 กรุงเทพมหานคร 46 เขต คลองสามวา 04 แขวง ทรายกองดิน
10 กรุงเทพมหานคร 46 เขต คลองสามวา 05 แขวง ทรายกองดินใต้
10 กรุงเทพมหานคร 47 เขต บางนา 01 แขวง บางนา
10 กรุงเทพมหานคร 48 เขต ทวีวัฒนา 01 แขวง ทวีวัฒนา
10 กรุงเทพมหานคร 48 เขต ทวีวัฒนา 02 แขวง ศาลาธรรมสพน์
10 กรุงเทพมหานคร 49 เขต ทุ่งครุ 01 แขวง บางมด
10 กรุงเทพมหานคร 49 เขต ทุ่งครุ 02 แขวง ทุ่งครุ
10 กรุงเทพมหานคร 50 เขต บางบอน 01 แขวง บางบอน
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 01 เทศบาลนครสมุทรปราการ
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 02 สำโรงเหนือ
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 03 บางเมือง
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 04 ท้ายบ้าน
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 05 ท้ายบ้านใหม่
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 08 บางปูใหม่
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 10 แพรกษา
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 11 บางโปรง
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 12 เทศบาลบางปู
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 13 บางด้วน
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 14 เทศบาลบางเมือง
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 15 เทพารักษ์
11 สมุทรปราการ 01 เมืองสมุทรปราการ 17 แพรกษาใหม่
11 สมุทรปราการ 02 บางบ่อ 01 บางบ่อ
11 สมุทรปราการ 02 บางบ่อ 02 บ้านระกาศ
11 สมุทรปราการ 02 บางบ่อ 03 บางพลีน้อย
11 สมุทรปราการ 02 บางบ่อ 04 บางเพรียง
11 สมุทรปราการ 02 บางบ่อ 05 คลองด่าน
11 สมุทรปราการ 02 บางบ่อ 06 คลองสวน
11 สมุทรปราการ 02 บางบ่อ 07 เปร็ง
11 สมุทรปราการ 02 บางบ่อ 08 คลองนิยมยาตรา
11 สมุทรปราการ 03 บางพลี 01 บางพลีใหญ่
11 สมุทรปราการ 03 บางพลี 02 บางแก้ว
11 สมุทรปราการ 03 บางพลี 03 บางปลา
11 สมุทรปราการ 03 บางพลี 04 บางโฉลง
11 สมุทรปราการ 03 บางพลี 08 ราชาเทวะ
11 สมุทรปราการ 03 บางพลี 09 หนองปรือ
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 01 เทศบาลเมืองพระประแดง
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 02 ตลาด
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 03 บางจาก
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 04 บางครุ
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 05 บางหญ้าแพรก
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 06 บางหัวเสือ
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 07 เทศบาลสำโรงใต้
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 08 บางยอ
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 09 บางกะเจ้า
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 10 บางน้ำผึ้ง
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 11 บางกระสอบ
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 12 บางกอบัว
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 13 ทรงคนอง
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 14 สำโรง
11 สมุทรปราการ 04 พระประแดง 15 สำโรงกลาง
11 สมุทรปราการ 05 พระสมุทรเจดีย์ 01 นาเกลือ
11 สมุทรปราการ 05 พระสมุทรเจดีย์ 02 บ้านคลองสวน
11 สมุทรปราการ 05 พระสมุทรเจดีย์ 03 แหลมฟ้าผ่า
11 สมุทรปราการ 05 พระสมุทรเจดีย์ 04 ปากคลองบางปลากด
11 สมุทรปราการ 05 พระสมุทรเจดีย์ 05 ในคลองบางปลากด
11 สมุทรปราการ 06 บางเสาธง 01 บางเสาธง
11 สมุทรปราการ 06 บางเสาธง 02 ศรีษะจรเข้น้อย
11 สมุทรปราการ 06 บางเสาธง 03 ศรีษะจรเข้ใหญ่
12 นนทบุรี 01 เมืองนนทบุรี 01 สวนใหญ่
12 นนทบุรี 01 เมืองนนทบุรี 02 ตลาดขวัญ
12 นนทบุรี 01 เมืองนนทบุรี 03 บางเขน
12 นนทบุรี 01 เมืองนนทบุรี 04 บางกระสอ
12 นนทบุรี 01 เมืองนนทบุรี 05 ท่าทราย
12 นนทบุรี 01 เมืองนนทบุรี 06 บางไผ่
12 นนทบุรี 01 เมืองนนทบุรี 07 บางศรีเมือง
12 นนทบุรี 01 เมืองนนทบุรี 08 บางกร่าง
12 นนทบุรี 01 เมืองนนทบุรี 09 ไทรม้า
12 นนทบุรี 01 เมืองนนทบุรี 10 บางรักน้อย
12 นนทบุรี 02 บางกรวย 01 วัดชลอ
12 นนทบุรี 02 บางกรวย 02 บางกรวย
12 นนทบุรี 02 บางกรวย 03 บางสีทอง
12 นนทบุรี 02 บางกรวย 04 บางขนุน
12 นนทบุรี 02 บางกรวย 05 บางขุนกอง
12 นนทบุรี 02 บางกรวย 06 บางคูเวียง
12 นนทบุรี 02 บางกรวย 07 มหาสวัสดิ์
12 นนทบุรี 02 บางกรวย 08 ปลายบาง
12 นนทบุรี 02 บางกรวย 09 ศาลากลาง
12 นนทบุรี 03 บางใหญ่ 01 บางม่วง
12 นนทบุรี 03 บางใหญ่ 02 บางแม่นาง
12 นนทบุรี 03 บางใหญ่ 03 บางเลน
12 นนทบุรี 03 บางใหญ่ 04 เสาธงหิน
12 นนทบุรี 03 บางใหญ่ 05 บางใหญ่
12 นนทบุรี 03 บางใหญ่ 06 บ้านใหม่
12 นนทบุรี 04 บางบัวทอง 01 โสนลอย
12 นนทบุรี 04 บางบัวทอง 02 บางบัวทอง
12 นนทบุรี 04 บางบัวทอง 03 บางรักใหญ่
12 นนทบุรี 04 บางบัวทอง 04 บางคูรัด
12 นนทบุรี 04 บางบัวทอง 05 ละหาร
12 นนทบุรี 04 บางบัวทอง 06 ลำโพ
12 นนทบุรี 04 บางบัวทอง 07 พิมลราช
12 นนทบุรี 04 บางบัวทอง 08 บางรักพัฒนา
12 นนทบุรี 05 ไทรน้อย 01 ไทรน้อย
12 นนทบุรี 05 ไทรน้อย 02 ราษฎร์นิยม
12 นนทบุรี 05 ไทรน้อย 03 หนองเพรางาย
12 นนทบุรี 05 ไทรน้อย 04 ไทรใหญ่
12 นนทบุรี 05 ไทรน้อย 05 ขุนศรี
12 นนทบุรี 05 ไทรน้อย 06 คลองขวาง
12 นนทบุรี 05 ไทรน้อย 07 ทวีวัฒนา
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 01 ปากเกร็ด
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 02 บางตลาด
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 03 บ้านใหม่
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 04 บางพูด
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 05 บางตะไนย์
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 06 คลองพระอุดม
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 07 ท่าอิฐ
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 08 เกาะเกร็ด
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 09 อ้อมเกร็ด
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 10 คลองข่อย
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 11 บางพลับ
12 นนทบุรี 06 ปากเกร็ด 12 คลองเกลือ
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 01 บางปรอก
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 02 บ้านใหม่
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 03 บ้านกลาง
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 04 บ้านฉาง
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 05 บ้านกระแชง
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 06 บางขะแยง
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 07 บางคูวัด
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 08 บางหลวง
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 09 บางเดื่อ
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 10 บางพูด
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 11 บางพูน
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 12 บางกะดี
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 13 สวนพริกไทย
13 ปทุมธานี 01 เมืองปทุมธานี 14 หลักหก
13 ปทุมธานี 02 คลองหลวง 01 คลองหนึ่ง
13 ปทุมธานี 02 คลองหลวง 02 คลองสอง
13 ปทุมธานี 02 คลองหลวง 03 คลองสาม
13 ปทุมธานี 02 คลองหลวง 04 คลองสี่
13 ปทุมธานี 02 คลองหลวง 05 คลองห้า
13 ปทุมธานี 02 คลองหลวง 06 คลองหก
13 ปทุมธานี 02 คลองหลวง 07 คลองเจ็ด
13 ปทุมธานี 03 ธัญบุรี 01 ประชาธิปัตย์
13 ปทุมธานี 03 ธัญบุรี 02 บึงยี่โถ
13 ปทุมธานี 03 ธัญบุรี 03 รังสิต
13 ปทุมธานี 03 ธัญบุรี 04 ลำผักกูด
13 ปทุมธานี 03 ธัญบุรี 05 บึงสนั่น
13 ปทุมธานี 03 ธัญบุรี 06 บึงน้ำรักษ์
13 ปทุมธานี 04 หนองเสือ 01 บึงบา
13 ปทุมธานี 04 หนองเสือ 02 บึงบอน
13 ปทุมธานี 04 หนองเสือ 03 บึงกาสาม
13 ปทุมธานี 04 หนองเสือ 04 บึงชำอ้อ
13 ปทุมธานี 04 หนองเสือ 05 หนองสามวัง
13 ปทุมธานี 04 หนองเสือ 06 ศาลาครุ
13 ปทุมธานี 04 หนองเสือ 07 นพรัตน์
13 ปทุมธานี 05 ลาดหลุมแก้ว 01 ระแหง
13 ปทุมธานี 05 ลาดหลุมแก้ว 02 ลาดหลุมแก้ว
13 ปทุมธานี 05 ลาดหลุมแก้ว 03 คูบางหลวง
13 ปทุมธานี 05 ลาดหลุมแก้ว 04 คูขวาง
13 ปทุมธานี 05 ลาดหลุมแก้ว 05 คลองพระอุดม
13 ปทุมธานี 05 ลาดหลุมแก้ว 06 บ่อเงิน
13 ปทุมธานี 05 ลาดหลุมแก้ว 07 หน้าไม้
13 ปทุมธานี 06 ลำลูกกา 01 คูคต
13 ปทุมธานี 06 ลำลูกกา 02 ลาดสวาย
13 ปทุมธานี 06 ลำลูกกา 03 บึงคำพร้อย
13 ปทุมธานี 06 ลำลูกกา 04 ลำลูกกา
13 ปทุมธานี 06 ลำลูกกา 05 บึงทองหลาง
13 ปทุมธานี 06 ลำลูกกา 06 ลำไทร
13 ปทุมธานี 06 ลำลูกกา 07 บึงคอไห
13 ปทุมธานี 06 ลำลูกกา 08 พืชอุดม
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 01 บางเตย
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 02 คลองควาย
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 03 สามโคก
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 04 กระแชง
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 05 บางโพธิ์เหนือ
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 06 เชียงรากใหญ่
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 07 บ้านปทุม
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 08 บ้านงิ้ว
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 09 เชียงรากน้อย
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 10 บางกระบือ
13 ปทุมธานี 07 สามโคก 11 ท้ายเกาะ
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 01 ประตูชัย
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 02 กะมัง
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 03 หอรัตนไชย
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 04 หัวรอ
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 05 ท่าวาสุกรี
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 06 ไผ่ลิง
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 07 ปากกราน
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 08 ภูเขาทอง
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 09 สำเภาล่ม
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 10 สวนพริก
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 11 คลองตะเคียน
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 12 วัดตูม
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 13 หันตรา
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 14 ลุมพลี
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 15 บ้านใหม่
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 16 บ้านเกาะ
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 17 คลองสวนพลู
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 18 คลองสระบัว
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 19 เกาะเรียน
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 20 บ้านป้อม
14 พระนครศรีอยุธยา 01 พระนครศรีอยุธยา 21 บ้านรุม
14 พระนครศรีอยุธยา 02 ท่าเรือ 01 ท่าเรือ
14 พระนครศรีอยุธยา 02 ท่าเรือ 02 จำปา
14 พระนครศรีอยุธยา 02 ท่าเรือ 03 ท่าหลวง
14 พระนครศรีอยุธยา 02 ท่าเรือ 04 บ้านร่อม
14 พระนครศรีอยุธยา 02 ท่าเรือ 05 ศาลาลอย
14 พระนครศรีอยุธยา 02 ท่าเรือ 06 วังแดง
14 พระนครศรีอยุธยา 02 ท่าเรือ 07 โพธิ์เอน
14 พระนครศรีอยุธยา 02 ท่าเรือ 08 ปากท่า
14 พระนครศรีอยุธยา 02 ท่าเรือ 09 หนองขนาก
14 พระนครศรีอยุธยา 02 ท่าเรือ 10 ท่าเจ้าสนุก
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 01 นครหลวง
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 02 ท่าช้าง
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 03 บ่อโพง
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 04 บ้านชุ้ง
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 05 ปากจั่น
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 06 บางระกำ
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 07 บางพระครู
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 08 แม่ลา
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 09 หนองปลิง
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 10 คลองสะแก
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 11 สามไถ
14 พระนครศรีอยุธยา 03 นครหลวง 12 พระนอน
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 01 บางไทร
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 02 บางพลี
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 03 สนามชัย
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 04 บ้านแป้ง
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 05 หน้าไม้
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 06 บางยี่โท
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 07 แคออก
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 08 แคตก
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 09 ช่างเหล็ก
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 10 กระแชง
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 11 บ้างกลึง
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 12 ช้างน้อย
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 13 ห่อหมก
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 14 ไผ่พระ
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 15 กกแก้วบูรพา
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 16 ไม้ตรา
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 17 บ้านม้า
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 18 บ้านเกาะ
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 19 ราชคราม
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 20 ช้างใหญ่
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 22 เชียงรากน้อย
14 พระนครศรีอยุธยา 04 บางไทร 23 โคกช้าง
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 01 บางบาล
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 02 วัดยม
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 03 ไทรน้อย
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 04 สะพานไทย
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 05 มหาพราหมณ์
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 06 กบเจา
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 07 บ้านคลัง
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 08 พระขาว
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 09 น้ำเต้า
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 10 ทางช้าง
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 11 วัดตะกู
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 12 บางหลวง
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 13 บางหลวงโดด
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 14 บางหัก
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 15 บางชะนี
14 พระนครศรีอยุธยา 05 บางบาล 16 บ้านกุ่ม
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 01 บ้านเลน
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 02 เชียงรากน้อย
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 03 บ้านโพ
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 04 บ้านกรด
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 05 บางกระสั้น
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 06 คลองจิก
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 07 บ้านหว้า
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 08 วัดยม
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 09 บางประแดง
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 10 สามเรือน
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 11 เกาะเกิด
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 12 บ้านพลับ
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 13 บ้านแป้ง
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 14 คุ้งลาน
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 15 ตลิ่งชัน
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 16 บ้านสร้าง
14 พระนครศรีอยุธยา 06 บางปะอิน 18 ขนอนหลวง
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 01 บางปะหัน
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 02 ขยาย
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 03 บางเดื่อ
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 04 เสาธง
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 05 ทางกลาง
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 06 บางเพลิง
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 07 หันสัง
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 08 บางนางร้า
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 09 ตานิม
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 10 ทับน้ำ
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 11 บ้านม้า
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 12 ขวัญเมือง
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 13 บ้านลี่
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 14 โพธิ์สามต้น
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 15 พุทเลา
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 16 ตาลเอน
14 พระนครศรีอยุธยา 07 บางปะหัน 17 บ้านขล้อ
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 01 ผักไห่
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 02 อมฤต
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 03 บ้านแค
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 04 ลาดน้ำเค็ม
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 05 ตาลาน
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 06 ท่าดินแดง
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 07 ดอนลาน
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 08 นาคู
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 09 กุฎี
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 10 ลำตะเคียน
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 11 โคกช้าง
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 12 จักราช
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 13 หนองน้ำใหญ่
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 14 ลาดชิด
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 15 หน้าโคก
14 พระนครศรีอยุธยา 08 ผักไห่ 16 บ้านใหญ่
14 พระนครศรีอยุธยา 09 ภาชี 01 ภาชี
14 พระนครศรีอยุธยา 09 ภาชี 02 โคกม่วง
14 พระนครศรีอยุธยา 09 ภาชี 03 ระโสม
14 พระนครศรีอยุธยา 09 ภาชี 04 หนองน้ำใส
14 พระนครศรีอยุธยา 09 ภาชี 05 ดอนหญ้านาง
14 พระนครศรีอยุธยา 09 ภาชี 06 ไผ่ล้อม
14 พระนครศรีอยุธยา 09 ภาชี 07 กระจิว
14 พระนครศรีอยุธยา 09 ภาชี 08 พระแก้ว
14 พระนครศรีอยุธยา 10 ลาดบัวหลวง 01 ลาดบัวหลวง
14 พระนครศรีอยุธยา 10 ลาดบัวหลวง 02 หลักชัย
14 พระนครศรีอยุธยา 10 ลาดบัวหลวง 03 สามเมือง
14 พระนครศรีอยุธยา 10 ลาดบัวหลวง 04 พระยาบันลือ
14 พระนครศรีอยุธยา 10 ลาดบัวหลวง 05 สิงหนาท
14 พระนครศรีอยุธยา 10 ลาดบัวหลวง 06 คู้สลอด
14 พระนครศรีอยุธยา 10 ลาดบัวหลวง 07 คลองพระยาบันลือ
14 พระนครศรีอยุธยา 11 วังน้อย 01 ลำตาเสา
14 พระนครศรีอยุธยา 11 วังน้อย 02 บ่อตาโล่
14 พระนครศรีอยุธยา 11 วังน้อย 03 วังน้อย
14 พระนครศรีอยุธยา 11 วังน้อย 04 ลำไทร
14 พระนครศรีอยุธยา 11 วังน้อย 05 สนับทึบ
14 พระนครศรีอยุธยา 11 วังน้อย 06 พยอม
14 พระนครศรีอยุธยา 11 วังน้อย 07 หันตะเภา
14 พระนครศรีอยุธยา 11 วังน้อย 08 ข้าวงาม
14 พระนครศรีอยุธยา 11 วังน้อย 09 วังจุฬา
14 พระนครศรีอยุธยา 11 วังน้อย 10 ชะแมบ
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 01 เสนา
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 02 บ้านแพน
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 03 เจ้าเจ็ด
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 04 สามกอ
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 05 บางนมโค
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 06 หัวเวียง
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 07 มารวิชัย
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 08 บ้านโพธิ์
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 09 รางจรเข้
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 10 บ้านกระทุ่ม
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 11 บ้านแถว
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 12 ชายนา
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 13 สามตุ่ม
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 14 ลาดงา
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 15 ดอนทอง
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 16 บ้านหลวง
14 พระนครศรีอยุธยา 12 เสนา 17 เจ้าเสด็จ
14 พระนครศรีอยุธยา 13 บางซ้าย 01 บางซ้าย
14 พระนครศรีอยุธยา 13 บางซ้าย 02 แก้วฟ้า
14 พระนครศรีอยุธยา 13 บางซ้าย 03 เต่าเล่า
14 พระนครศรีอยุธยา 13 บางซ้าย 04 ปลายกลัด
14 พระนครศรีอยุธยา 13 บางซ้าย 05 เทพมงคล
14 พระนครศรีอยุธยา 13 บางซ้าย 06 วังพัฒนา
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 01 คานหาม
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 02 บ้านช้าง
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 03 สามบัณฑิต
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 04 บ้านหีบ
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 05 หนองไม้ซุง
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 06 อุทัย
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 07 เสนา
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 08 หนองน้ำส้ม
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 09 โพสาวหาญ
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 10 ธนู
14 พระนครศรีอยุธยา 14 อุทัย 11 ข้าวเม่า
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 01 หัวไผ่
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 02 กะทุ่ม
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 03 มหาราช
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 04 น้ำเต้า
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 05 บางนา
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 06 โรงช้าง
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 07 เจ้าปลุก
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 08 พิตเพียน
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 09 บ้านนา
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 10 บ้านขวาง
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 11 ท่าตอ
14 พระนครศรีอยุธยา 15 มหาราช 12 บ้านใหม่
14 พระนครศรีอยุธยา 16 บ้านแพรก 01 บ้านแพรก
14 พระนครศรีอยุธยา 16 บ้านแพรก 02 บ้านใหม่
14 พระนครศรีอยุธยา 16 บ้านแพรก 03 สำพะเนียง
14 พระนครศรีอยุธยา 16 บ้านแพรก 04 คลองน้อย
14 พระนครศรีอยุธยา 16 บ้านแพรก 05 สองห้อง
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 01 ตลาดหลวง
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 02 บางแก้ว
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 03 ศาลาแดง
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 04 ป่างิ้ว
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 05 บ้านแห
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 06 ตลาดกรวด
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 07 มหาดไทย
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 08 บ้านอิฐ
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 09 หัวไผ่
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 10 จำปาหล่อ
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 11 โพสะ
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 12 บ้านรี
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 13 คลองวัว
15 อ่างทอง 01 เมืองอ่างทอง 14 ย่านซื่อ
15 อ่างทอง 02 ไชโย 01 จรเข้ร้อง
15 อ่างทอง 02 ไชโย 02 ไชยภูมิ
15 อ่างทอง 02 ไชโย 03 ชัยฤทธิ์
15 อ่างทอง 02 ไชโย 04 เทวราช
15 อ่างทอง 02 ไชโย 05 ราชสถิตย์
15 อ่างทอง 02 ไชโย 06 ไชโย
15 อ่างทอง 02 ไชโย 07 หลักฟ้า
15 อ่างทอง 02 ไชโย 08 ชะไว
15 อ่างทอง 02 ไชโย 09 ตรีณรงค์
15 อ่างทอง 03 ป่าโมก 01 บางปลากด
15 อ่างทอง 03 ป่าโมก 02 ป่าโมก
15 อ่างทอง 03 ป่าโมก 03 สายทอง
15 อ่างทอง 03 ป่าโมก 04 โรงช้าง
15 อ่างทอง 03 ป่าโมก 05 บางเสด็จ
15 อ่างทอง 03 ป่าโมก 06 นรสิงห์
15 อ่างทอง 03 ป่าโมก 07 เอกราช
15 อ่างทอง 03 ป่าโมก 08 โผงเผง
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 01 อ่างแก้ว
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 02 อินทประมูล
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 03 บางพลับ
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 04 หนองแม่ไก่
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 05 รำมะสัก
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 06 บางระกำ
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 07 โพธิ์รังนก
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 08 องครักษ์
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 09 โคกพุทรา
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 10 ยางซ้าย
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 11 บ่อแร่
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 12 ทางพระ
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 13 สามง่าม
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 14 บางเจ้าฉ่า
15 อ่างทอง 04 โพธิ์ทอง 15 คำหยาด
15 อ่างทอง 05 แสวงหา 01 แสวงหา
15 อ่างทอง 05 แสวงหา 02 ศรีพราน
15 อ่างทอง 05 แสวงหา 03 บ้านพราน
15 อ่างทอง 05 แสวงหา 04 วังน้ำเย็น
15 อ่างทอง 05 แสวงหา 05 สีบัวทอง
15 อ่างทอง 05 แสวงหา 06 ห้วยไผ่
15 อ่างทอง 05 แสวงหา 07 จำลอง
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 01 ไผ่จำศีล
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 02 ศาลเจ้าโรงทอง
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 03 ไผ่ดำพัฒนา
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 04 สาวร้องไห้
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 05 ท่าช้าง
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 06 ยี่ล้น
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 07 บางจัก
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 08 ห้วยคันแหลน
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 09 คลองขนาก
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 10 ไผ่วง
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 11 สี่ร้อย
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 12 ม่วงเตี้ย
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 13 หัวตะพาน
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 14 หลักแก้ว
15 อ่างทอง 06 วิเศษชัยชาญ 15 ตลาดใหม่
15 อ่างทอง 07 สามโก้ 01 สามโก้
15 อ่างทอง 07 สามโก้ 02 ราษฎรพัฒนา
15 อ่างทอง 07 สามโก้ 03 อบทม
15 อ่างทอง 07 สามโก้ 04 โพธิ์ม่วงพันธ์
15 อ่างทอง 07 สามโก้ 05 มงคลธรรมนิมิต
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 01 ทะเลชุบศร
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 02 ท่าหิน
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 03 กกโก
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 04 โก่งธนู
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 05 เขาพระงาม
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 06 เขาสามยอด
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 07 โคกกระเทียม
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 08 โคกลำพาน
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 09 โคกตูม
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 10 งิ้วราย
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 11 ดอนโพธิ์
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 12 ตะลุง
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 14 ท่าแค
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 15 ท่าศาลา
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 16 นิคมสร้างตนเอง
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 17 บางขันหมาก
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 18 บ้านข่อย
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 19 ท้ายตลาด
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 20 ป่าตาล
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 21 พรหมมาสตร์
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 22 โพธิ์เก้าต้น
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 23 โพธิ์ตรุ
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 24 สี่คลอง
16 ลพบุรี 01 เมืองลพบุรี 25 ถนนใหญ่
16 ลพบุรี 02 พัฒนานิคม 01 พัฒนานิคม
16 ลพบุรี 02 พัฒนานิคม 02 ช่องสาริกา
16 ลพบุรี 02 พัฒนานิคม 03 มะนาวหวาน
16 ลพบุรี 02 พัฒนานิคม 04 ดีลัง
16 ลพบุรี 02 พัฒนานิคม 05 โคกสลุง
16 ลพบุรี 02 พัฒนานิคม 06 ชอนน้อย
16 ลพบุรี 02 พัฒนานิคม 07 หนองบัว
16 ลพบุรี 02 พัฒนานิคม 08 ห้วยขุนราม
16 ลพบุรี 02 พัฒนานิคม 09 น้ำสุด
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 01 โคกสำโรง
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 02 เกาะแก้ว
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 03 ถลุงเหล็ก
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 04 หลุมข้าว
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 05 ห้วยโป่ง
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 06 คลองเกตุ
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 07 สะแกราบ
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 08 เพนียด
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 09 วังเพลิง
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 10 ดงมะรุม
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 18 วังขอนขว้าง
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 20 วังจั่น
16 ลพบุรี 03 โคกสำโรง 22 หนองแขม
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 01 ลำนารายณ์
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 02 ชัยนารายณ์
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 03 ศิลาทิพย์
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 04 ห้วยหิน
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 05 ม่วงค่อม
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 06 บัวชุม
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 07 ท่าดินดำ
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 08 มะกอกหวาน
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 09 ซับตะเคียน
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 10 นาโสม
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 11 หนองยายโต๊ะ
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 12 เกาะรัง
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 14 ท่ามะนาว
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 17 นิคมลำนารายณ์
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 18 ชัยบาดาล
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 19 บ้านใหม่สามัคคี
16 ลพบุรี 04 ชัยบาดาล 22 เขาแหลม
16 ลพบุรี 05 ท่าวุ้ง 01 ท่าวุ้ง
16 ลพบุรี 05 ท่าวุ้ง 02 บางคู้
16 ลพบุรี 05 ท่าวุ้ง 03 โพตลาดแก้ว
16 ลพบุรี 05 ท่าวุ้ง 04 บางลี่
16 ลพบุรี 05 ท่าวุ้ง 05 บางงา
16 ลพบุรี 05 ท่าวุ้ง 06 โคกสลุด
16 ลพบุรี 05 ท่าวุ้ง 07 เขาสมอคอน
16 ลพบุรี 05 ท่าวุ้ง 08 หัวสำโรง
16 ลพบุรี 05 ท่าวุ้ง 09 ลาดสาลี
16 ลพบุรี 05 ท่าวุ้ง 11 มุจลินท์
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 01 ไผ่ใหญ่
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 02 บ้านทราย
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 03 บ้านกล้วย
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 04 ดงพลับ
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 05 บ้านชี
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 06 พุคา
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 07 หินปัก
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 08 บางพึ่ง
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 09 หนองทรายขาว
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 10 บางกะพี้
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 11 หนองเต่า
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 12 โพนทอง
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 13 บางขาม
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 14 ดอนดึง
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 15 ชอนม่วง
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 16 หนองกระเบียน
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 17 สายห้วยแก้ว
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 18 มหาสอน
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 21 หนองเมือง
16 ลพบุรี 06 บ้านหมี่ 22 สนามแจง
16 ลพบุรี 07 ท่าหลวง 01 ท่าหลวง
16 ลพบุรี 07 ท่าหลวง 02 แก่งผักกูด
16 ลพบุรี 07 ท่าหลวง 03 ซับจำปา
16 ลพบุรี 07 ท่าหลวง 04 หนองผักแว่น
16 ลพบุรี 07 ท่าหลวง 05 ทะเลวังวัด
16 ลพบุรี 07 ท่าหลวง 06 หัวลำ
16 ลพบุรี 08 สระโบสถ์ 01 สระโบสถ์
16 ลพบุรี 08 สระโบสถ์ 02 มหาโพธิ
16 ลพบุรี 08 สระโบสถ์ 03 ทุ่งท่าช้าง
16 ลพบุรี 08 สระโบสถ์ 04 ห้วยใหญ่
16 ลพบุรี 08 สระโบสถ์ 05 นิยมชัย
16 ลพบุรี 09 โคกเจริญ 01 โคกเจริญ
16 ลพบุรี 09 โคกเจริญ 02 ยางราก
16 ลพบุรี 09 โคกเจริญ 03 หนองมะค่า
16 ลพบุรี 09 โคกเจริญ 04 วังทอง
16 ลพบุรี 09 โคกเจริญ 05 โคกแสมสาร
16 ลพบุรี 10 ลำสนธิ 01 ลำสนธิ
16 ลพบุรี 10 ลำสนธิ 02 ซับสมบูรณ์
16 ลพบุรี 10 ลำสนธิ 03 หนองรี
16 ลพบุรี 10 ลำสนธิ 04 กุดตาเพชร
16 ลพบุรี 10 ลำสนธิ 05 เขารวก
16 ลพบุรี 10 ลำสนธิ 06 เขาน้อย
16 ลพบุรี 11 หนองม่วง 01 หนองม่วง
16 ลพบุรี 11 หนองม่วง 02 บ่อทอง
16 ลพบุรี 11 หนองม่วง 03 ดงดินแดง
16 ลพบุรี 11 หนองม่วง 04 ชอนสมบูรณ์
16 ลพบุรี 11 หนองม่วง 05 ยางโทน
16 ลพบุรี 11 หนองม่วง 06 ชอนสารเดช
17 สิงห์บุรี 01 เมืองสิงห์บุรี 01 บางพุทรา
17 สิงห์บุรี 01 เมืองสิงห์บุรี 02 บางมัญ
17 สิงห์บุรี 01 เมืองสิงห์บุรี 03 โพกรวม
17 สิงห์บุรี 01 เมืองสิงห์บุรี 04 ม่วงหมู่
17 สิงห์บุรี 01 เมืองสิงห์บุรี 05 หัวไผ่
17 สิงห์บุรี 01 เมืองสิงห์บุรี 06 ต้นโพธิ์
17 สิงห์บุรี 01 เมืองสิงห์บุรี 07 จักรสีห์
17 สิงห์บุรี 01 เมืองสิงห์บุรี 08 บางกระบือ
17 สิงห์บุรี 02 บางระจัน 01 สิงห์
17 สิงห์บุรี 02 บางระจัน 02 ไม้ดัด
17 สิงห์บุรี 02 บางระจัน 03 เชิงกลัด
17 สิงห์บุรี 02 บางระจัน 04 โพชนไก่
17 สิงห์บุรี 02 บางระจัน 05 แม่ลา
17 สิงห์บุรี 02 บางระจัน 06 บ้านจ่า
17 สิงห์บุรี 02 บางระจัน 07 พักทัน
17 สิงห์บุรี 02 บางระจัน 08 สระแจง
17 สิงห์บุรี 03 ค่ายบางระจัน 01 โพทะเล
17 สิงห์บุรี 03 ค่ายบางระจัน 02 บางระจัน
17 สิงห์บุรี 03 ค่ายบางระจัน 03 โพสังโฆ
17 สิงห์บุรี 03 ค่ายบางระจัน 04 ท่าข้าม
17 สิงห์บุรี 03 ค่ายบางระจัน 05 คอทราย
17 สิงห์บุรี 03 ค่ายบางระจัน 06 หนองกระทุ่ม
17 สิงห์บุรี 04 พรหมบุรี 01 พระงาม
17 สิงห์บุรี 04 พรหมบุรี 02 พรหมบุรี
17 สิงห์บุรี 04 พรหมบุรี 03 บางน้ำเชี่ยว
17 สิงห์บุรี 04 พรหมบุรี 04 บ้านหม้อ
17 สิงห์บุรี 04 พรหมบุรี 05 บ้านแป้ง
17 สิงห์บุรี 04 พรหมบุรี 06 หัวป่า
17 สิงห์บุรี 04 พรหมบุรี 07 โรงช้าง
17 สิงห์บุรี 05 ท่าช้าง 01 ถอนสมอ
17 สิงห์บุรี 05 ท่าช้าง 02 โพประจักษ์
17 สิงห์บุรี 05 ท่าช้าง 03 วิหารขาว
17 สิงห์บุรี 05 ท่าช้าง 04 พิกุลทอง
17 สิงห์บุรี 06 อินทร์บุรี 01 อินทร์บุรี
17 สิงห์บุรี 06 อินทร์บุรี 02 ประศุก
17 สิงห์บุรี 06 อินทร์บุรี 03 ทับยา
17 สิงห์บุรี 06 อินทร์บุรี 04 งิ้วราย
17 สิงห์บุรี 06 อินทร์บุรี 05 ชีน้ำร้าย
17 สิงห์บุรี 06 อินทร์บุรี 06 ท่างาม
17 สิงห์บุรี 06 อินทร์บุรี 07 น้ำตาล
17 สิงห์บุรี 06 อินทร์บุรี 08 ทองเอน
17 สิงห์บุรี 06 อินทร์บุรี 09 ห้วยชัน
17 สิงห์บุรี 06 อินทร์บุรี 10 โพธิ์ชัย
18 ชัยนาท 01 เมืองชัยนาท 01 ในเมือง
18 ชัยนาท 01 เมืองชัยนาท 02 บ้านกล้วย
18 ชัยนาท 01 เมืองชัยนาท 03 ท่าชัย
18 ชัยนาท 01 เมืองชัยนาท 04 ชัยนาท
18 ชัยนาท 01 เมืองชัยนาท 05 เขาท่าพระ
18 ชัยนาท 01 เมืองชัยนาท 06 หาดท่าเสา
18 ชัยนาท 01 เมืองชัยนาท 07 ธรรมามูล
18 ชัยนาท 01 เมืองชัยนาท 08 เสือโฮก
18 ชัยนาท 01 เมืองชัยนาท 09 นางลือ
18 ชัยนาท 02 มโนรมย์ 01 คุ้งสำเภา
18 ชัยนาท 02 มโนรมย์ 02 วัดโคก
18 ชัยนาท 02 มโนรมย์ 03 ศิลาดาน
18 ชัยนาท 02 มโนรมย์ 04 ท่าฉนวน
18 ชัยนาท 02 มโนรมย์ 05 หางน้ำสาคร
18 ชัยนาท 02 มโนรมย์ 06 ไร่พัฒนา
18 ชัยนาท 02 มโนรมย์ 07 อู่ตะเภา
18 ชัยนาท 03 วัดสิงห์ 01 วัดสิงห์
18 ชัยนาท 03 วัดสิงห์ 02 มะขามเฒ่า
18 ชัยนาท 03 วัดสิงห์ 03 หนองน้อย
18 ชัยนาท 03 วัดสิงห์ 04 หนองบัว
18 ชัยนาท 03 วัดสิงห์ 06 หนองขุ่น
18 ชัยนาท 03 วัดสิงห์ 07 บ่อแร่
18 ชัยนาท 03 วัดสิงห์ 11 วังหมัน
18 ชัยนาท 04 สรรพยา 01 สรรพยา
18 ชัยนาท 04 สรรพยา 02 ตลุก
18 ชัยนาท 04 สรรพยา 03 เขาแก้ว
18 ชัยนาท 04 สรรพยา 04 โพนางดำตก
18 ชัยนาท 04 สรรพยา 05 โพนางดำออก
18 ชัยนาท 04 สรรพยา 06 บางหลวง
18 ชัยนาท 04 สรรพยา 07 หาดอาษา
18 ชัยนาท 05 สรรคบุรี 01 แพรกศรีราชา
18 ชัยนาท 05 สรรคบุรี 02 เที่ยงแท้
18 ชัยนาท 05 สรรคบุรี 03 ห้วยกรด
18 ชัยนาท 05 สรรคบุรี 04 โพงาม
18 ชัยนาท 05 สรรคบุรี 05 บางขุด
18 ชัยนาท 05 สรรคบุรี 06 ดงคอน
18 ชัยนาท 05 สรรคบุรี 07 ดอนกำ
18 ชัยนาท 05 สรรคบุรี 08 ห้วยกรดพัฒนา
18 ชัยนาท 06 หันคา 01 หันคา
18 ชัยนาท 06 หันคา 02 บ้านเชี่ยน
18 ชัยนาท 06 หันคา 05 ไพรนกยูง
18 ชัยนาท 06 หันคา 06 หนองแซง
18 ชัยนาท 06 หันคา 07 ห้วยงู
18 ชัยนาท 06 หันคา 08 วังไก่เถื่อน
18 ชัยนาท 06 หันคา 09 เด่นใหญ่
18 ชัยนาท 06 หันคา 11 สามง่ามท่าโบสถ์
18 ชัยนาท 07 หนองมะโมง 01 หนองมะโมง
18 ชัยนาท 07 หนองมะโมง 02 วังตะเคียน
18 ชัยนาท 07 หนองมะโมง 03 สะพานหิน
18 ชัยนาท 07 หนองมะโมง 04 กุดจอก
18 ชัยนาท 08 เนินขาม 01 เนินขาม
18 ชัยนาท 08 เนินขาม 02 กะบกเตี้ย
18 ชัยนาท 08 เนินขาม 03 สุขเดือนห้า
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 01 ปากเพรียว
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 05 ดาวเรือง
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 06 นาโฉง
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 07 โคกสว่าง
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 08 หนองโน
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 09 หนองยาว
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 10 ปากข้าวสาร
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 11 หนองปลาไหล
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 12 กุดนกเปล้า
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 13 ตลิ่งชัน
19 สระบุรี 01 เมืองสระบุรี 14 ตะกุด
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 01 แก่งคอย
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 02 ทับกวาง
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 03 ตาลเดี่ยว
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 04 ห้วยแห้ง
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 05 ท่าคล้อ
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 06 หินซ้อน
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 07 บ้านธาตุ
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 08 บ้านป่า
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 09 ท่าตูม
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 10 ชะอม
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 11 สองคอน
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 12 เตาปูน
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 13 ชำผักแพว
19 สระบุรี 02 แก่งคอย 15 ท่ามะปราง
19 สระบุรี 03 หนองแค 01 หนองแค
19 สระบุรี 03 หนองแค 02 กุ่มหัก
19 สระบุรี 03 หนองแค 03 คชสิทธิ์
19 สระบุรี 03 หนองแค 04 โคกตูม
19 สระบุรี 03 หนองแค 05 โคกแย้
19 สระบุรี 03 หนองแค 06 บัวลอย
19 สระบุรี 03 หนองแค 07 ไผ่ต่ำ
19 สระบุรี 03 หนองแค 08 โพนทอง
19 สระบุรี 03 หนองแค 09 ห้วยขมิ้น
19 สระบุรี 03 หนองแค 10 ห้วยทราย
19 สระบุรี 03 หนองแค 11 หนองไข่น้ำ
19 สระบุรี 03 หนองแค 12 หนองแขม
19 สระบุรี 03 หนองแค 13 หนองจิก
19 สระบุรี 03 หนองแค 14 หนองจรเข้
19 สระบุรี 03 หนองแค 15 หนองนาก
19 สระบุรี 03 หนองแค 16 หนองปลาหมอ
19 สระบุรี 03 หนองแค 17 หนองปลิง
19 สระบุรี 03 หนองแค 18 หนองโรง
19 สระบุรี 04 วิหารแดง 01 หนองหมู
19 สระบุรี 04 วิหารแดง 02 บ้านลำ
19 สระบุรี 04 วิหารแดง 03 คลองเรือ
19 สระบุรี 04 วิหารแดง 04 วิหารแดง
19 สระบุรี 04 วิหารแดง 05 หนองสรวง
19 สระบุรี 04 วิหารแดง 06 เจริญธรรม
19 สระบุรี 05 หนองแซง 01 หนองแซง
19 สระบุรี 05 หนองแซง 02 หนองควายโซ
19 สระบุรี 05 หนองแซง 03 หนองหัวโพ
19 สระบุรี 05 หนองแซง 04 หนองสีดา
19 สระบุรี 05 หนองแซง 05 หนองกบ
19 สระบุรี 05 หนองแซง 06 ไก่เส่า
19 สระบุรี 05 หนองแซง 07 โคกสะอาด
19 สระบุรี 05 หนองแซง 08 ม่วงหวาน
19 สระบุรี 06 บ้านหมอ 01 บ้านหมอ
19 สระบุรี 06 บ้านหมอ 02 บางโขมด
19 สระบุรี 06 บ้านหมอ 03 สร้างโศก
19 สระบุรี 06 บ้านหมอ 04 ตลาดน้อย
19 สระบุรี 06 บ้านหมอ 05 หรเทพ
19 สระบุรี 06 บ้านหมอ 06 โคกใหญ่
19 สระบุรี 06 บ้านหมอ 07 ไผ่ขวาง
19 สระบุรี 06 บ้านหมอ 08 บ้านครัว
19 สระบุรี 06 บ้านหมอ 09 หนองบัว
19 สระบุรี 07 ดอนพุด 01 ดอนพุด
19 สระบุรี 07 ดอนพุด 02 ไผ่หลิ่ว
19 สระบุรี 07 ดอนพุด 03 บ้านหลวง
19 สระบุรี 07 ดอนพุด 04 ดงตะงาว
19 สระบุรี 08 หนองโดน 01 หนองโดน
19 สระบุรี 08 หนองโดน 02 บ้านกลับ
19 สระบุรี 08 หนองโดน 03 ดอนทอง
19 สระบุรี 08 หนองโดน 04 บ้านโปร่ง
19 สระบุรี 09 พระพุทธบาท 01 พระพุทธบาท
19 สระบุรี 09 พระพุทธบาท 02 ขุนโขลน
19 สระบุรี 09 พระพุทธบาท 03 ธารเกษม
19 สระบุรี 09 พระพุทธบาท 04 นายาว
19 สระบุรี 09 พระพุทธบาท 05 พุคำจาน
19 สระบุรี 09 พระพุทธบาท 06 เขาวง
19 สระบุรี 09 พระพุทธบาท 07 ห้วยป่าหวาย
19 สระบุรี 09 พระพุทธบาท 08 พุกร่าง
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 01 เสาไห้
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 02 บ้านยาง
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 03 หัวปลวก
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 04 งิ้วงาม
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 05 ศาลารีไทย
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 06 ต้นตาล
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 07 ท่าช้าง
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 08 พระยาทด
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 09 ม่วงงาม
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 10 เริงราง
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 11 เมืองเก่า
19 สระบุรี 10 เสาไห้ 12 สวนดอกไม้
19 สระบุรี 11 มวกเหล็ก 01 มวกเหล็ก
19 สระบุรี 11 มวกเหล็ก 02 มิตรภาพ
19 สระบุรี 11 มวกเหล็ก 04 หนองย่างเสือ
19 สระบุรี 11 มวกเหล็ก 05 ลำสมพุง
19 สระบุรี 11 มวกเหล็ก 07 ลำพญากลาง
19 สระบุรี 11 มวกเหล็ก 09 ซับสนุ่น
19 สระบุรี 12 วังม่วง 01 แสลงพัน
19 สระบุรี 12 วังม่วง 02 คำพราน
19 สระบุรี 12 วังม่วง 03 วังม่วง
19 สระบุรี 13 เฉลิมพระเกียรติ 01 เขาดินพัฒนา
19 สระบุรี 13 เฉลิมพระเกียรติ 02 บ้านแก้ง
19 สระบุรี 13 เฉลิมพระเกียรติ 03 ผึ้งรวง
19 สระบุรี 13 เฉลิมพระเกียรติ 04 พุแค
19 สระบุรี 13 เฉลิมพระเกียรติ 05 ห้วยบง
19 สระบุรี 13 เฉลิมพระเกียรติ 06 หน้าพระลาน
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 01 บางปลาสร้อย
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 02 มะขามหย่ง
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 03 บ้านโขด
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 04 แสนสุข
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 05 บ้านสวน
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 06 หนองรี
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 07 นาป่า
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 08 หนองข้างคอก
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 09 ดอนหัวฬอ
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 10 หนองไม้แดง
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 11 บางทราย
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 12 คลองตำหรุ
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 13 เหมือง
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 14 บ้านปึก
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 15 ห้วยกะปิ
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 16 เสม็ด
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 17 อ่างศิลา
20 ชลบุรี 01 เมืองชลบุรี 18 สำนักบก
20 ชลบุรี 02 บ้านบึง 01 บ้านบึง
20 ชลบุรี 02 บ้านบึง 02 คลองกิ่ว
20 ชลบุรี 02 บ้านบึง 03 มาบไผ่
20 ชลบุรี 02 บ้านบึง 04 หนองซ้ำซาก
20 ชลบุรี 02 บ้านบึง 05 หนองบอนแดง
20 ชลบุรี 02 บ้านบึง 06 หนองชาก
20 ชลบุรี 02 บ้านบึง 07 หนองอิรุณ
20 ชลบุรี 02 บ้านบึง 08 หนองไผ่แก้ว
20 ชลบุรี 03 หนองใหญ่ 01 หนองใหญ่
20 ชลบุรี 03 หนองใหญ่ 02 คลองพลู
20 ชลบุรี 03 หนองใหญ่ 03 หนองเสือช้าง
20 ชลบุรี 03 หนองใหญ่ 04 ห้างสูง
20 ชลบุรี 03 หนองใหญ่ 05 เขาซก
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 01 บางละมุง
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 02 หนองปรือ
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 03 หนองปลาไหล
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 04 โป่ง
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 05 เขาไม้แก้ว
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 06 ห้วยใหญ่
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 07 ตะเคียนเตี้ย
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 08 นาเกลือ
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 08 นาเกลือ
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 08 นาเกลือ
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 08 นาเกลือ
20 ชลบุรี 04 บางละมุง 09 เขตการปกคองพิเศษพัทยา
20 ชลบุรี 05 พานทอง 01 พานทอง
20 ชลบุรี 05 พานทอง 02 หนองตำลึง
20 ชลบุรี 05 พานทอง 03 มาบโป่ง
20 ชลบุรี 05 พานทอง 04 หนองกะขะ
20 ชลบุรี 05 พานทอง 05 หนองหงษ์
20 ชลบุรี 05 พานทอง 06 โคกขี้หนอน
20 ชลบุรี 05 พานทอง 07 บ้านเก่า
20 ชลบุรี 05 พานทอง 08 หน้าประดู่
20 ชลบุรี 05 พานทอง 09 บางนาง
20 ชลบุรี 05 พานทอง 10 เกาะลอย
20 ชลบุรี 05 พานทอง 11 บางหัก
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 01 พนัสนิคม
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 02 หน้าพระธาตุ
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 03 วัดหลวง
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 04 บ้านเชิด
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 05 นาเริก
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 06 หมอนนาง
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 07 สระสี่เหลี่ยม
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 08 วัดโบสถ์
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 09 กุฎโง้ง
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 10 หัวถนน
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 11 ท่าข้าม
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 13 หนองปรือ
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 14 หนองขยาด
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 15 ทุ่งขวาง
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 16 หนองเหียง
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 17 นาวังหิน
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 18 บ้านช้าง
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 20 โคกเพลาะ
20 ชลบุรี 06 พนัสนิคม 21 ไร่หลักทอง
20 ชลบุรี 07 ศรีราชา 01 ศรีราชา
20 ชลบุรี 07 ศรีราชา 01 ศรีราชา
20 ชลบุรี 07 ศรีราชา 02 สุรศักดิ์
20 ชลบุรี 07 ศรีราชา 03 ทุ่งสุขลา
20 ชลบุรี 07 ศรีราชา 04 บึง
20 ชลบุรี 07 ศรีราชา 05 หนองขาม
20 ชลบุรี 07 ศรีราชา 06 เขาคันทรง
20 ชลบุรี 07 ศรีราชา 07 บางพระ
20 ชลบุรี 07 ศรีราชา 08 บ่อวิน
20 ชลบุรี 08 เกาะสีชัง 01 ท่าเทววงษ์
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 01 สัตหีบ
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 02 นาจอมเทียน
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 03 พลูตาหลวง
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 04 บางเสร่
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 04 บางเสร่
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 05 แสมสาร
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 05 แสมสาร
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 05 แสมสาร
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 05 แสมสาร
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 05 แสมสาร
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 05 แสมสาร
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 05 แสมสาร
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 05 แสมสาร
20 ชลบุรี 09 สัตหีบ 05 แสมสาร
20 ชลบุรี 10 บ่อทอง 01 บ่อทอง
20 ชลบุรี 10 บ่อทอง 02 วัดสุวรรณ
20 ชลบุรี 10 บ่อทอง 03 บ่อกวางทอง
20 ชลบุรี 10 บ่อทอง 04 ธาตุทอง
20 ชลบุรี 10 บ่อทอง 05 เกษตรสุวรรณ
20 ชลบุรี 10 บ่อทอง 06 พลวงทอง
20 ชลบุรี 11 เกาะจันทร์ 01 เกาะจันทร์
20 ชลบุรี 11 เกาะจันทร์ 02 ท่าบุญมี
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 01 ท่าประดู่
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 02 เชิงเนิน
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 03 ตะพง
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 05 เพ
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 05 เพ
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 06 แกลง
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 07 บ้านแลง
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 08 นาตาขวัญ
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 09 เนินพระ
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 10 กระเฉด
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 11 ทับมา
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 12 น้ำคอก
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 14 มาบตาพุด
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 14 มาบตาพุด
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 14 มาบตาพุด
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 14 มาบตาพุด
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 14 มาบตาพุด
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 14 มาบตาพุด
21 ระยอง 01 เมืองระยอง 15 สำนักทอง
21 ระยอง 02 บ้านฉาง 01 สำนักท้อน
21 ระยอง 02 บ้านฉาง 02 พลา
21 ระยอง 02 บ้านฉาง 03 บ้านฉาง
21 ระยอง 03 แกลง 01 ทางเกวียน
21 ระยอง 03 แกลง 02 วังหว้า
21 ระยอง 03 แกลง 03 ชากโดน
21 ระยอง 03 แกลง 04 เนินฆ้อ
21 ระยอง 03 แกลง 05 กร่ำ
21 ระยอง 03 แกลง 05 กร่ำ
21 ระยอง 03 แกลง 05 กร่ำ
21 ระยอง 03 แกลง 05 กร่ำ
21 ระยอง 03 แกลง 05 กร่ำ
21 ระยอง 03 แกลง 05 กร่ำ
21 ระยอง 03 แกลง 06 ชากพง
21 ระยอง 03 แกลง 07 กระแสบน
21 ระยอง 03 แกลง 08 บ้านนา
21 ระยอง 03 แกลง 09 ทุ่งควายกิน
21 ระยอง 03 แกลง 10 กองดิน
21 ระยอง 03 แกลง 11 คลองปูน
21 ระยอง 03 แกลง 12 พังราด
21 ระยอง 03 แกลง 13 ปากน้ำกระแส
21 ระยอง 03 แกลง 17 ห้วยยาง
21 ระยอง 03 แกลง 18 สองสลึง
21 ระยอง 04 วังจันทร์ 01 วังจันทร์
21 ระยอง 04 วังจันทร์ 02 ชุมแสง
21 ระยอง 04 วังจันทร์ 03 ป่ายุบใน
21 ระยอง 04 วังจันทร์ 04 พลงตาเอี่ยม
21 ระยอง 05 บ้านค่าย 01 บ้านค่าย
21 ระยอง 05 บ้านค่าย 02 หนองละลอก
21 ระยอง 05 บ้านค่าย 03 หนองตะพาน
21 ระยอง 05 บ้านค่าย 04 ตาขัน
21 ระยอง 05 บ้านค่าย 05 บางบุตร
21 ระยอง 05 บ้านค่าย 06 หนองบัว
21 ระยอง 05 บ้านค่าย 07 ชากบก
21 ระยอง 06 ปลวกแดง 01 ปลวกแดง
21 ระยอง 06 ปลวกแดง 02 ตาสิทธิ์
21 ระยอง 06 ปลวกแดง 03 ละหาร
21 ระยอง 06 ปลวกแดง 04 แม่น้ำคู้
21 ระยอง 06 ปลวกแดง 05 มาบยางพร
21 ระยอง 06 ปลวกแดง 06 หนองไร่
21 ระยอง 07 เขาชะเมา 01 น้ำเป็น
21 ระยอง 07 เขาชะเมา 02 ห้วยทับมอญ
21 ระยอง 07 เขาชะเมา 03 ชำฆ้อ
21 ระยอง 07 เขาชะเมา 04 เขาน้อย
21 ระยอง 08 นิคมพัฒนา 01 นิคมพัฒนา
21 ระยอง 08 นิคมพัฒนา 02 มาบข่า
21 ระยอง 08 นิคมพัฒนา 03 พนานิคม
21 ระยอง 08 นิคมพัฒนา 04 มะขามคู่
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 01 ตลาด
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 02 วัดใหม่
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 03 คลองนารายณ์
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 04 เกาะขวาง
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 05 คมบาง
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 06 ท่าช้าง
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 07 จันทนิมิต
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 08 บางกะจะ
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 09 แสลง
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 10 หนองบัว
22 จันทบุรี 01 เมืองจันทบุรี 11 พลับพลา
22 จันทบุรี 02 ขลุง 01 ขลุง
22 จันทบุรี 02 ขลุง 02 บ่อ
22 จันทบุรี 02 ขลุง 03 เกวียนหัก
22 จันทบุรี 02 ขลุง 04 ตะปอน
22 จันทบุรี 02 ขลุง 05 บางชัน
22 จันทบุรี 02 ขลุง 05 บางชัน
22 จันทบุรี 02 ขลุง 05 บางชัน
22 จันทบุรี 02 ขลุง 06 วันยาว
22 จันทบุรี 02 ขลุง 07 ซึ้ง
22 จันทบุรี 02 ขลุง 08 มาบไพ
22 จันทบุรี 02 ขลุง 09 วังสรรพรส
22 จันทบุรี 02 ขลุง 10 ตรอกนอง
22 จันทบุรี 02 ขลุง 11 ตกพรม
22 จันทบุรี 02 ขลุง 12 บ่อเวฬุ
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 01 ท่าใหม่
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 02 ยายร้า
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 03 สีพยา
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 04 บ่อพุ
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 05 พลอยแหวน
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 06 เขาวัว
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 07 เขาบายศรี
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 08 สองพี่น้อง
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 09 ทุ่งเบญจา
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 11 รำพัน
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 12 โขมง
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 13 ตะกาดเง้า
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 14 คลองขุด
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 14 คลองขุด
22 จันทบุรี 03 ท่าใหม่ 24 เขาแก้ว
22 จันทบุรี 04 โป่งน้ำร้อน 01 ทับไทร
22 จันทบุรี 04 โป่งน้ำร้อน 02 โป่งน้ำร้อน
22 จันทบุรี 04 โป่งน้ำร้อน 04 หนองตาคง
22 จันทบุรี 04 โป่งน้ำร้อน 09 เทพนิมิต
22 จันทบุรี 04 โป่งน้ำร้อน 10 คลองใหญ่
22 จันทบุรี 05 มะขาม 01 มะขาม
22 จันทบุรี 05 มะขาม 02 ท่าหลวง
22 จันทบุรี 05 มะขาม 03 ปัถวี
22 จันทบุรี 05 มะขาม 04 วังแซ้ม
22 จันทบุรี 05 มะขาม 06 ฉมัน
22 จันทบุรี 05 มะขาม 08 อ่างคีรี
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 01 ปากน้ำแหลมสิงห์
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 02 เกาะเปริด
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 02 เกาะเปริด
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 02 เกาะเปริด
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 02 เกาะเปริด
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 03 หนองชิ่ม
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 04 พลิ้ว
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 05 คลองน้ำเค็ม
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 06 บางสระเก้า
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 07 บางกะไชย
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 07 บางกะไชย
22 จันทบุรี 06 แหลมสิงห์ 07 บางกะไชย
22 จันทบุรี 07 สอยดาว 01 ปะตง
22 จันทบุรี 07 สอยดาว 02 ทุ่งขนาน
22 จันทบุรี 07 สอยดาว 03 ทับช้าง
22 จันทบุรี 07 สอยดาว 04 ทรายขาว
22 จันทบุรี 07 สอยดาว 05 สะตอน
22 จันทบุรี 08 แก่งหางแมว 01 แก่งหางแมว
22 จันทบุรี 08 แก่งหางแมว 02 ขุนซ่อง
22 จันทบุรี 08 แก่งหางแมว 03 สามพี่น้อง
22 จันทบุรี 08 แก่งหางแมว 04 พวา
22 จันทบุรี 08 แก่งหางแมว 05 เขาวงกต
22 จันทบุรี 09 นายายอาม 01 นายายอาม
22 จันทบุรี 09 นายายอาม 02 วังโตนด
22 จันทบุรี 09 นายายอาม 03 กระแจะ
22 จันทบุรี 09 นายายอาม 04 สนามไชย
22 จันทบุรี 09 นายายอาม 05 ช้างข้าม
22 จันทบุรี 09 นายายอาม 06 วังใหม่
22 จันทบุรี 10 เขาคิชฌกูฏ 01 ซากไทย
22 จันทบุรี 10 เขาคิชฌกูฏ 02 พลวง
22 จันทบุรี 10 เขาคิชฌกูฏ 03 ตะเคียนทอง
22 จันทบุรี 10 เขาคิชฌกูฏ 04 คลองพลู
22 จันทบุรี 10 เขาคิชฌกูฏ 05 จันทเขลม
23 ตราด 01 เมืองตราด 02 หนองเสม็ด
23 ตราด 01 เมืองตราด 03 หนองโสน
23 ตราด 01 เมืองตราด 04 หนองคันทรง
23 ตราด 01 เมืองตราด 05 ห้วงน้ำขาว
23 ตราด 01 เมืองตราด 06 อ่าวใหญ่
23 ตราด 01 เมืองตราด 07 วังกระแจะ
23 ตราด 01 เมืองตราด 08 ห้วยแร้ง
23 ตราด 01 เมืองตราด 09 เนินทราย
23 ตราด 01 เมืองตราด 10 ท่าพริก
23 ตราด 01 เมืองตราด 11 ท่ากุ่ม
23 ตราด 01 เมืองตราด 12 ตะกาง
23 ตราด 01 เมืองตราด 13 ชำราก
23 ตราด 01 เมืองตราด 14 แหลมกลัด
23 ตราด 02 คลองใหญ่ 01 คลองใหญ่
23 ตราด 02 คลองใหญ่ 02 ไม้รูด
23 ตราด 02 คลองใหญ่ 03 หาดเล็ก
23 ตราด 03 เขาสมิง 01 เขาสมิง
23 ตราด 03 เขาสมิง 02 แสนตุ้ง
23 ตราด 03 เขาสมิง 03 วังตะเคียน
23 ตราด 03 เขาสมิง 04 ท่าโสม
23 ตราด 03 เขาสมิง 05 สะตอ
23 ตราด 03 เขาสมิง 06 ประณีต
23 ตราด 03 เขาสมิง 07 เทพนิมิต
23 ตราด 03 เขาสมิง 08 ทุ่งนนทรี
23 ตราด 04 บ่อไร่ 01 บ่อพลอย
23 ตราด 04 บ่อไร่ 02 ช้างทูน
23 ตราด 04 บ่อไร่ 03 ด่านชุมพล
23 ตราด 04 บ่อไร่ 04 หนองบอน
23 ตราด 04 บ่อไร่ 05 นนทรีย์
23 ตราด 05 แหลมงอบ 01 แหลมงอบ
23 ตราด 05 แหลมงอบ 02 น้ำเชี่ยว
23 ตราด 05 แหลมงอบ 03 บางปิด
23 ตราด 05 แหลมงอบ 07 คลองใหญ่
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 01 เกาะหมาก
23 ตราด 06 เกาะกูด 02 เกาะกูด
23 ตราด 06 เกาะกูด 02 เกาะกูด
23 ตราด 07 เกาะช้าง 01 เกาะช้าง
23 ตราด 07 เกาะช้าง 01 เกาะช้าง
23 ตราด 07 เกาะช้าง 02 เกาะช้างใต้
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 01 หน้าเมือง
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 02 ท่าไข่
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 03 บ้านใหม่
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 04 คลองนา
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 05 บางตีนเป็ด
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 06 บางไผ่
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 07 คลองจุกกระเฌอ
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 08 บางแก้ว
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 09 บางขวัญ
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 10 คลองนครเนื่องเขต
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 11 วังตะเคียน
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 12 โสธร
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 13 บางพระ
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 14 บางกระไห
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 15 หนามแดง
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 16 คลองเปรง
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 17 คลองอุดมชลจร
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 18 คลองหลวงแพ่ง
24 ฉะเชิงเทรา 01 เมืองฉะเชิงเทรา 19 บางเตย
24 ฉะเชิงเทรา 02 บางคล้า 01 บางคล้า
24 ฉะเชิงเทรา 02 บางคล้า 04 บางสวน
24 ฉะเชิงเทรา 02 บางคล้า 08 บางกระเจ็ด
24 ฉะเชิงเทรา 02 บางคล้า 09 ปากน้ำ
24 ฉะเชิงเทรา 02 บางคล้า 10 ท่าทองหลาง
24 ฉะเชิงเทรา 02 บางคล้า 11 สาวชะโงก
24 ฉะเชิงเทรา 02 บางคล้า 12 เสม็ดเหนือ
24 ฉะเชิงเทรา 02 บางคล้า 13 เสม็ดใต้
24 ฉะเชิงเทรา 02 บางคล้า 14 หัวไทร
24 ฉะเชิงเทรา 03 บางน้ำเปรี้ยว 01 บางน้ำเปรี้ยว
24 ฉะเชิงเทรา 03 บางน้ำเปรี้ยว 02 บางขนาก
24 ฉะเชิงเทรา 03 บางน้ำเปรี้ยว 03 สิงโตทอง
24 ฉะเชิงเทรา 03 บางน้ำเปรี้ยว 04 หมอนทอง
24 ฉะเชิงเทรา 03 บางน้ำเปรี้ยว 05 บึงน้ำรักษ์
24 ฉะเชิงเทรา 03 บางน้ำเปรี้ยว 06 ดอนเกาะกา
24 ฉะเชิงเทรา 03 บางน้ำเปรี้ยว 07 โยธะกา
24 ฉะเชิงเทรา 03 บางน้ำเปรี้ยว 08 ดอนฉิมพลี
24 ฉะเชิงเทรา 03 บางน้ำเปรี้ยว 09 ศาลาแดง
24 ฉะเชิงเทรา 03 บางน้ำเปรี้ยว 10 โพรงอากาศ
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 01 บางปะกง
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 02 ท่าสะอ้าน
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 03 บางวัว
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 04 บางสมัคร
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 05 บางผึ้ง
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 06 บางเกลือ
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 07 สองคลอง
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 08 หนองจอก
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 09 พิมพา
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 10 ท่าข้าม
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 11 หอมศีล
24 ฉะเชิงเทรา 04 บางปะกง 12 เขาดิน
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 01 บ้านโพธิ์
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 02 เกาะไร่
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 03 คลองขุด
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 04 คลองบ้านโพธิ์
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 05 คลองประเวศ
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 06 ดอนทราย
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 07 เทพราช
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 08 ท่าพลับ
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 09 หนองตีนนก
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 10 หนองบัว
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 11 บางซ่อน
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 12 บางกรูด
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 13 แหลมประดู่
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 14 ลาดขวาง
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 15 สนามจันทร์
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 16 แสนภูดาษ
24 ฉะเชิงเทรา 05 บ้านโพธิ์ 17 สิบเอ็ดศอก
24 ฉะเชิงเทรา 06 พนมสารคาม 01 เกาะขนุน
24 ฉะเชิงเทรา 06 พนมสารคาม 02 บ้านซ่อง
24 ฉะเชิงเทรา 06 พนมสารคาม 03 พนมสารคาม
24 ฉะเชิงเทรา 06 พนมสารคาม 04 เมืองเก่า
24 ฉะเชิงเทรา 06 พนมสารคาม 05 หนองยาว
24 ฉะเชิงเทรา 06 พนมสารคาม 06 ท่าถ่าน
24 ฉะเชิงเทรา 06 พนมสารคาม 07 หนองแหน
24 ฉะเชิงเทรา 06 พนมสารคาม 08 เขาหินซ้อน
24 ฉะเชิงเทรา 07 ราชสาส์น 01 บางคา
24 ฉะเชิงเทรา 07 ราชสาส์น 02 เมืองใหม่
24 ฉะเชิงเทรา 07 ราชสาส์น 03 ดงน้อย
24 ฉะเชิงเทรา 08 สนามชัยเขต 01 คู้ยายหมี
24 ฉะเชิงเทรา 08 สนามชัยเขต 02 ท่ากระดาน
24 ฉะเชิงเทรา 08 สนามชัยเขต 03 ทุ่งพระยา
24 ฉะเชิงเทรา 08 สนามชัยเขต 05 ลาดกระทิง
24 ฉะเชิงเทรา 09 แปลงยาว 01 แปลงยาว
24 ฉะเชิงเทรา 09 แปลงยาว 02 วังเย็น
24 ฉะเชิงเทรา 09 แปลงยาว 03 หัวสำโรง
24 ฉะเชิงเทรา 09 แปลงยาว 04 หนองไม้แก่น
24 ฉะเชิงเทรา 10 ท่าตะเกียบ 01 ท่าตะเกียบ
24 ฉะเชิงเทรา 10 ท่าตะเกียบ 02 คลองตะเกรา
24 ฉะเชิงเทรา 11 คลองเขื่อน 01 ก้อนแก้ว
24 ฉะเชิงเทรา 11 คลองเขื่อน 02 คลองเขื่อน
24 ฉะเชิงเทรา 11 คลองเขื่อน 03 บางเล่า
24 ฉะเชิงเทรา 11 คลองเขื่อน 04 บางโรง
24 ฉะเชิงเทรา 11 คลองเขื่อน 05 บางตลาด
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 01 หน้าเมือง
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 02 รอบเมือง
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 03 วัดโบสถ์
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 04 บางเดชะ
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 05 ท่างาม
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 06 บางบริบูรณ์
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 07 ดงพระราม
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 08 บ้านพระ
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 09 โคกไม้ลาย
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 11 ดงขี้เหล็ก
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 12 เนินหอม
25 ปราจีนบุรี 01 เมืองปราจีนบุรี 13 โนนห้อม
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 01 กบินทร์
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 02 เมืองเก่า
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 03 วังดาล
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 04 นนทรี
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 05 ย่านรี
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 06 วังตะเคียน
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 07 หาดนางแก้ว
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 08 ลาดตะเคียน
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 09 บ้านนา
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 10 บ่อทอง
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 11 หนองกี่
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 12 นาแขม
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 13 เขาไม้แก้ว
25 ปราจีนบุรี 02 กบินทร์บุรี 14 วังท่าช้าง
25 ปราจีนบุรี 03 นาดี 01 นาดี
25 ปราจีนบุรี 03 นาดี 02 สำพันตา
25 ปราจีนบุรี 03 นาดี 03 สะพานหิน
25 ปราจีนบุรี 03 นาดี 04 ทุ่งโพธิ์
25 ปราจีนบุรี 03 นาดี 05 แก่งดินสอ
25 ปราจีนบุรี 03 นาดี 06 บุพราหมณ์
25 ปราจีนบุรี 06 บ้านสร้าง 01 บ้านสร้าง
25 ปราจีนบุรี 06 บ้านสร้าง 02 บางกระเบา
25 ปราจีนบุรี 06 บ้านสร้าง 03 บางเตย
25 ปราจีนบุรี 06 บ้านสร้าง 04 บางยาง
25 ปราจีนบุรี 06 บ้านสร้าง 05 บางแตน
25 ปราจีนบุรี 06 บ้านสร้าง 06 บางพลวง
25 ปราจีนบุรี 06 บ้านสร้าง 07 บางปลาร้า
25 ปราจีนบุรี 06 บ้านสร้าง 08 บางขาม
25 ปราจีนบุรี 06 บ้านสร้าง 09 กระทุ่มแพ้ว
25 ปราจีนบุรี 07 ประจันตคาม 01 ประจันตคาม
25 ปราจีนบุรี 07 ประจันตคาม 02 เกาะลอย
25 ปราจีนบุรี 07 ประจันตคาม 03 บ้านหอย
25 ปราจีนบุรี 07 ประจันตคาม 04 หนองแสง
25 ปราจีนบุรี 07 ประจันตคาม 05 ดงบัง
25 ปราจีนบุรี 07 ประจันตคาม 06 คำโตนด
25 ปราจีนบุรี 07 ประจันตคาม 07 บุฝ้าย
25 ปราจีนบุรี 07 ประจันตคาม 08 หนองแก้ว
25 ปราจีนบุรี 07 ประจันตคาม 09 โพธิ์งาม
25 ปราจีนบุรี 08 ศรีมหาโพธิ 01 ศรีมหาโพธิ
25 ปราจีนบุรี 08 ศรีมหาโพธิ 02 สัมพันธ์
25 ปราจีนบุรี 08 ศรีมหาโพธิ 03 บ้านทาม
25 ปราจีนบุรี 08 ศรีมหาโพธิ 04 ท่าตูม
25 ปราจีนบุรี 08 ศรีมหาโพธิ 05 บางกุ้ง
25 ปราจีนบุรี 08 ศรีมหาโพธิ 06 ดงกระทงยาม
25 ปราจีนบุรี 08 ศรีมหาโพธิ 07 หนองโพรง
25 ปราจีนบุรี 08 ศรีมหาโพธิ 08 หัวหว้า
25 ปราจีนบุรี 08 ศรีมหาโพธิ 09 หาดยาง
25 ปราจีนบุรี 08 ศรีมหาโพธิ 10 กรอกสมบูรณ์
25 ปราจีนบุรี 09 ศรีมโหสถ 01 โคกปีบ
25 ปราจีนบุรี 09 ศรีมโหสถ 02 โคกไทย
25 ปราจีนบุรี 09 ศรีมโหสถ 03 คู้ลำพัน
25 ปราจีนบุรี 09 ศรีมโหสถ 04 ไผ่ชะเลือด
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 01 นครนายก
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 01 นครนายก
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 02 ท่าช้าง
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 03 บ้านใหญ่
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 04 วังกระโจม
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 05 ท่าทราย
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 06 ดอนยอ
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 07 ศรีจุฬา
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 08 ดงละคร
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 09 ศรีนาวา
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 10 สาริกา
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 11 หินตั้ง
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 12 เขาพระ
26 นครนายก 01 เมืองนครนายก 13 พรหมณี
26 นครนายก 02 ปากพลี 01 เกาะหวาย
26 นครนายก 02 ปากพลี 02 เกาะโพธิ์
26 นครนายก 02 ปากพลี 03 ปากพลี
26 นครนายก 02 ปากพลี 04 โคกกรวด
26 นครนายก 02 ปากพลี 05 ท่าเรือ
26 นครนายก 02 ปากพลี 06 หนองแสง
26 นครนายก 02 ปากพลี 07 นาหินลาด
26 นครนายก 03 บ้านนา 01 บ้านนา
26 นครนายก 03 บ้านนา 02 บ้านพร้าว
26 นครนายก 03 บ้านนา 03 บ้านพริก
26 นครนายก 03 บ้านนา 04 อาษา
26 นครนายก 03 บ้านนา 05 ทองหลาง
26 นครนายก 03 บ้านนา 06 บางอ้อ
26 นครนายก 03 บ้านนา 07 พิกุลออก
26 นครนายก 03 บ้านนา 08 ป่าขะ
26 นครนายก 03 บ้านนา 09 เขาเพิ่ม
26 นครนายก 03 บ้านนา 10 ศรีกะอาง
26 นครนายก 04 องครักษ์ 01 พระอาจารย์
26 นครนายก 04 องครักษ์ 02 บึงศาล
26 นครนายก 04 องครักษ์ 03 ศรีษะกระบือ
26 นครนายก 04 องครักษ์ 04 โพธิ์แทน
26 นครนายก 04 องครักษ์ 05 บางสมบูรณ์
26 นครนายก 04 องครักษ์ 06 ทรายมูล
26 นครนายก 04 องครักษ์ 07 บางปลากด
26 นครนายก 04 องครักษ์ 08 บางลูกเสือ
26 นครนายก 04 องครักษ์ 09 องครักษ์
26 นครนายก 04 องครักษ์ 10 ชุมพล
26 นครนายก 04 องครักษ์ 11 คลองใหญ่
27 สระแก้ว 01 เมืองสระแก้ว 01 สระแก้ว
27 สระแก้ว 01 เมืองสระแก้ว 02 บ้านแก้ง
27 สระแก้ว 01 เมืองสระแก้ว 03 ศาลาลำดวน
27 สระแก้ว 01 เมืองสระแก้ว 04 โคกปี่ฆ้อง
27 สระแก้ว 01 เมืองสระแก้ว 05 ท่าแยก
27 สระแก้ว 01 เมืองสระแก้ว 06 ท่าเกษม
27 สระแก้ว 01 เมืองสระแก้ว 08 สระขวัญ
27 สระแก้ว 01 เมืองสระแก้ว 11 หนองบอน
27 สระแก้ว 02 คลองหาด 01 คลองหาด
27 สระแก้ว 02 คลองหาด 02 ไทยอุดม
27 สระแก้ว 02 คลองหาด 03 ซับมะกรูด
27 สระแก้ว 02 คลองหาด 04 ไทรเดี่ยว
27 สระแก้ว 02 คลองหาด 05 คลองไก่เถื่อน
27 สระแก้ว 02 คลองหาด 06 เบญจขร
27 สระแก้ว 02 คลองหาด 07 ไทรทอง
27 สระแก้ว 03 ตาพระยา 01 ตาพระยา
27 สระแก้ว 03 ตาพระยา 02 ทัพเสด็จ
27 สระแก้ว 03 ตาพระยา 06 ทัพราช
27 สระแก้ว 03 ตาพระยา 07 ทัพไทย
27 สระแก้ว 03 ตาพระยา 09 โคคลาน
27 สระแก้ว 04 วังน้ำเย็น 01 วังน้ำเย็น
27 สระแก้ว 04 วังน้ำเย็น 03 ตาหลังใน
27 สระแก้ว 04 วังน้ำเย็น 05 คลองหินปูน
27 สระแก้ว 04 วังน้ำเย็น 06 ทุ่งมหาเจริญ
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 01 วัฒนานคร
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 02 ท่าเกวียน
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 03 ผักขะ
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 04 โนนหมากเค็ง
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 05 หนองน้ำใส
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 06 ช่องกุ่ม
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 07 หนองแวง
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 08 แซร์ออ
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 09 หนองหมากฝ้าย
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 10 หนองตะเคียนบอน
27 สระแก้ว 05 วัฒนานคร 11 ห้วยโจด
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 01 อรัญประเทศ
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 02 เมืองไผ่
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 03 หันทราย
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 04 คลองน้ำใส
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 05 ท่าข้าม
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 06 ป่าไร่
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 07 ทับพริก
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 08 บ้านใหม่หนองไทร
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 09 ผ่านศึก
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 10 หนองสังข์
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 11 คลองทับจันทร์
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 12 ฟากห้วย
27 สระแก้ว 06 อรัญประเทศ 13 บ้านด่าน
27 สระแก้ว 07 เขาฉกรรจ์ 01 เขาฉกรรจ์
27 สระแก้ว 07 เขาฉกรรจ์ 02 หนองหว้า
27 สระแก้ว 07 เขาฉกรรจ์ 03 พระเพลิง
27 สระแก้ว 07 เขาฉกรรจ์ 04 เขาสามสิบ
27 สระแก้ว 08 โคกสูง 01 โคกสูง
27 สระแก้ว 08 โคกสูง 02 หนองม่วง
27 สระแก้ว 08 โคกสูง 03 หนองแวง
27 สระแก้ว 08 โคกสูง 04 โนนหมากมุ่น
27 สระแก้ว 09 วังสมบูรณ์ 01 วังสมบูรณ์
27 สระแก้ว 09 วังสมบูรณ์ 02 วังใหม่
27 สระแก้ว 09 วังสมบูรณ์ 03 วังทอง
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 02 โพธิ์กลาง
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 03 หนองจะบก
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 04 โคกสูง
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 05 มะเริง
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 06 หนองระเวียง
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 07 ปรุใหญ่
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 08 หมื่นไวย
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 09 พลกรัง
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 10 หนองไผ่ล้อม
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 11 หัวทะเล
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 12 บ้านเกาะ
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 14 พุดซา
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 15 บ้านโพธิ์
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 16 จอหอ
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 17 โคกกรวด
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 18 ไชยมงคล
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 19 หนองบัวศาลา
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 20 สุรนารี
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 21 สีมุม
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 22 ตลาด
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 23 พะเนา
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 24 หนองกระทุ่ม
30 นครราชสีมา 01 เมืองนครราชสีมา 25 หนองไข่น้ำ
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 01 แชะ
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 02 เฉลียง
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 03 ครบุรี
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 04 โคกกระชาย
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 05 จระเข้หิน
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 06 มาบตะโกเอน
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 07 อรพิมพ์
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 08 บ้านใหม่
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 09 ลำเพียก
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 10 ครบุรีใต้
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 11 ตะแบกบาน
30 นครราชสีมา 02 ครบุรี 12 สระว่านพระยา
30 นครราชสีมา 03 เสิงสาง 01 เสิงสาง
30 นครราชสีมา 03 เสิงสาง 02 สระตะเคียน
30 นครราชสีมา 03 เสิงสาง 03 โนนสมบูรณ์
30 นครราชสีมา 03 เสิงสาง 04 กุดโบสถ์
30 นครราชสีมา 03 เสิงสาง 05 สุขไพบูลย์
30 นครราชสีมา 03 เสิงสาง 06 บ้านราษฎร์
30 นครราชสีมา 04 คง 01 เมืองคง
30 นครราชสีมา 04 คง 02 คูขาด
30 นครราชสีมา 04 คง 03 เทพาลัย
30 นครราชสีมา 04 คง 04 ตาจั่น
30 นครราชสีมา 04 คง 05 บ้านปรางค์
30 นครราชสีมา 04 คง 06 หนองมะนาว
30 นครราชสีมา 04 คง 07 หนองบัว
30 นครราชสีมา 04 คง 08 โนนเต็ง
30 นครราชสีมา 04 คง 09 ดอนใหญ่
30 นครราชสีมา 04 คง 10 ขามสมบูรณ์
30 นครราชสีมา 05 บ้านเหลื่อม 01 บ้านเหลื่อม
30 นครราชสีมา 05 บ้านเหลื่อม 02 วังโพธิ์
30 นครราชสีมา 05 บ้านเหลื่อม 03 โคกกระเบื้อง
30 นครราชสีมา 05 บ้านเหลื่อม 04 ช่อระกา
30 นครราชสีมา 06 จักราช 01 จักราช
30 นครราชสีมา 06 จักราช 03 ทองหลาง
30 นครราชสีมา 06 จักราช 04 สีสุก
30 นครราชสีมา 06 จักราช 05 หนองขาม
30 นครราชสีมา 06 จักราช 07 หนองพลวง
30 นครราชสีมา 06 จักราช 10 ศรีละกอ
30 นครราชสีมา 06 จักราช 11 คลองเมือง
30 นครราชสีมา 06 จักราช 13 หินโคน
30 นครราชสีมา 07 โชคชัย 01 กระโทก
30 นครราชสีมา 07 โชคชัย 02 พลับพลา
30 นครราชสีมา 07 โชคชัย 03 ท่าอ่าง
30 นครราชสีมา 07 โชคชัย 04 ทุ่งอรุณ
30 นครราชสีมา 07 โชคชัย 05 ท่าลาดขาว
30 นครราชสีมา 07 โชคชัย 06 ท่าจะหลุง
30 นครราชสีมา 07 โชคชัย 07 ท่าเยี่ยม
30 นครราชสีมา 07 โชคชัย 08 โชคชัย
30 นครราชสีมา 07 โชคชัย 09 ละลมใหม่พัฒนา
30 นครราชสีมา 07 โชคชัย 10 ด่านเกวียน
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 01 กุดพิมาน
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 02 ด่านขุนทด
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 03 ด่านนอก
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 04 ด่านใน
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 05 ตะเคียน
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 06 บ้านเก่า
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 07 บ้านแปรง
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 08 พันชนะ
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 09 สระจรเข้
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 10 หนองกราด
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 11 หนองบัวตะเกียด
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 12 หนองบัวละคร
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 13 หินดาด
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 15 ห้วยบง
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 17 โนนเมืองพัฒนา
30 นครราชสีมา 08 ด่านขุนทด 18 หนองไทร
30 นครราชสีมา 09 โนนไทย 01 โนนไทย
30 นครราชสีมา 09 โนนไทย 02 ด่านจาก
30 นครราชสีมา 09 โนนไทย 03 กำปัง
30 นครราชสีมา 09 โนนไทย 04 สำโรง
30 นครราชสีมา 09 โนนไทย 05 ค้างพลู
30 นครราชสีมา 09 โนนไทย 06 บ้านวัง
30 นครราชสีมา 09 โนนไทย 07 บัลลังก์
30 นครราชสีมา 09 โนนไทย 08 สายออ
30 นครราชสีมา 09 โนนไทย 09 ถนนโพธิ์
30 นครราชสีมา 09 โนนไทย 14 มะค่า
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 01 โนนสูง
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 02 ใหม่
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 03 โตนด
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 04 บิง
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 05 ดอนชมพู
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 06 ธารปราสาท
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 07 หลุมข้าว
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 08 มะค่า
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 09 พลสงคราม
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 10 จันอัด
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 11 ขามเฒ่า
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 12 ด่านคล้า
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 13 ลำคอหงษ์
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 14 เมืองปราสาท
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 15 ดอนหวาย
30 นครราชสีมา 10 โนนสูง 16 ลำมูล
30 นครราชสีมา 11 ขามสะแกแสง 01 ขามสะแกแสง
30 นครราชสีมา 11 ขามสะแกแสง 02 โนนเมือง
30 นครราชสีมา 11 ขามสะแกแสง 03 เมืองนาท
30 นครราชสีมา 11 ขามสะแกแสง 04 ชีวึก
30 นครราชสีมา 11 ขามสะแกแสง 05 พะงาด
30 นครราชสีมา 11 ขามสะแกแสง 06 หนองหัวฟาน
30 นครราชสีมา 11 ขามสะแกแสง 07 เมืองเกษตร
30 นครราชสีมา 12 บัวใหญ่ 01 บัวใหญ่
30 นครราชสีมา 12 บัวใหญ่ 03 ห้วยยาง
30 นครราชสีมา 12 บัวใหญ่ 04 เสมาใหญ่
30 นครราชสีมา 12 บัวใหญ่ 06 ดอนตะหนิน
30 นครราชสีมา 12 บัวใหญ่ 07 หนองบัวสะอาด
30 นครราชสีมา 12 บัวใหญ่ 08 โนนทองหลาง
30 นครราชสีมา 12 บัวใหญ่ 14 กุดจอก
30 นครราชสีมา 12 บัวใหญ่ 15 ด่านช้าง
30 นครราชสีมา 12 บัวใหญ่ 20 ขุนทอง
30 นครราชสีมา 12 บัวใหญ่ 24 หนองแจ้งใหญ่
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 01 ประทาย
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 03 กระทุ่มราย
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 04 วังไม้แดง
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 06 ตลาดไทร
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 07 หนองพลวง
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 08 หนองค่าย
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 09 หันห้วยทราย
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 10 ดอนมัน
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 13 นางรำ
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 14 โนนเพ็ด
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 15 ทุ่งสว่าง
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 17 โคกกลาง
30 นครราชสีมา 13 ประทาย 18 เมืองโดน
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 01 เมืองปัก
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 02 ตะคุ
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 03 โคกไทย
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 04 สำโรง
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 05 ตะขบ
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 06 นกออก
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 07 ดอน
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 09 ตูม
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 10 งิ้ว
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 11 สะแกราช
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 12 ลำนางแก้ว
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 16 ภูหลวง
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 17 ธงชัยเหนือ
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 18 สุขเกษม
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 19 เกษมทรัพย์
30 นครราชสีมา 14 ปักธงชัย 20 บ่อปลาทอง
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 01 ในเมือง
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 02 สัมฤทธิ์
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 03 โบสถ์
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 04 กระเบื้องใหญ่
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 05 ท่าหลวง
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 06 รังกาใหญ่
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 07 ชีวาน
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 08 นิคมสร้างตนเอง
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 09 กระชอน
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 10 ดงใหญ่
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 11 ธารละหลอด
30 นครราชสีมา 15 พิมาย 12 หนองระเวียง
30 นครราชสีมา 16 ห้วยแถลง 01 ห้วยแถลง
30 นครราชสีมา 16 ห้วยแถลง 02 ทับสวาย
30 นครราชสีมา 16 ห้วยแถลง 03 เมืองพลับพลา
30 นครราชสีมา 16 ห้วยแถลง 04 หลุ่งตะเคียน
30 นครราชสีมา 16 ห้วยแถลง 05 หินดาด
30 นครราชสีมา 16 ห้วยแถลง 06 งิ้ว
30 นครราชสีมา 16 ห้วยแถลง 07 กงรถ
30 นครราชสีมา 16 ห้วยแถลง 08 หลุ่งประดู่
30 นครราชสีมา 16 ห้วยแถลง 09 ตะโก
30 นครราชสีมา 16 ห้วยแถลง 10 ห้วยแคน
30 นครราชสีมา 17 ชุมพวง 01 ชุมพวง
30 นครราชสีมา 17 ชุมพวง 02 ประสุข
30 นครราชสีมา 17 ชุมพวง 03 ท่าลาด
30 นครราชสีมา 17 ชุมพวง 04 สาหร่าย
30 นครราชสีมา 17 ชุมพวง 05 ตลาดไทร
30 นครราชสีมา 17 ชุมพวง 10 โนนรัง
30 นครราชสีมา 17 ชุมพวง 14 หนองหลัก
30 นครราชสีมา 17 ชุมพวง 16 โนนตูม
30 นครราชสีมา 17 ชุมพวง 17 โนนยอ
30 นครราชสีมา 18 สูงเนิน 01 สูงเนิน
30 นครราชสีมา 18 สูงเนิน 02 เสมา
30 นครราชสีมา 18 สูงเนิน 03 โคราช
30 นครราชสีมา 18 สูงเนิน 04 บุ่งขี้เหล็ก
30 นครราชสีมา 18 สูงเนิน 05 โนนค่า
30 นครราชสีมา 18 สูงเนิน 06 โค้งยาง
30 นครราชสีมา 18 สูงเนิน 07 มะเกลือเก่า
30 นครราชสีมา 18 สูงเนิน 08 มะเกลือใหม่
30 นครราชสีมา 18 สูงเนิน 09 นากลาง
30 นครราชสีมา 18 สูงเนิน 10 หนองตะไก้
30 นครราชสีมา 19 ขามทะเลสอ 01 ขามทะเลสอ
30 นครราชสีมา 19 ขามทะเลสอ 02 โป่งแดง
30 นครราชสีมา 19 ขามทะเลสอ 03 พันดุง
30 นครราชสีมา 19 ขามทะเลสอ 04 หนองสรวง
30 นครราชสีมา 19 ขามทะเลสอ 05 บึงอ้อ
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 01 สีคิ้ว
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 02 บ้านหัน
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 03 กฤษณา
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 04 ลาดบัวขาว
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 05 หนองหญ้าขาว
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 06 กุดน้อย
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 07 หนองน้ำใส
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 08 วังโรงใหญ่
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 09 มิตรภาพ
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 10 คลองไผ่
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 11 ดอนเมือง
30 นครราชสีมา 20 สีคิ้ว 12 หนองบัวน้อย
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 01 ปากช่อง
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 02 กลางดง
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 03 จันทึก
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 04 วังกะทะ
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 05 หมูสี
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 06 หนองสาหร่าย
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 07 ขนงพระ
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 08 โป่งตาลอง
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 09 คลองม่วง
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 10 หนองน้ำแดง
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 11 วังไทร
30 นครราชสีมา 21 ปากช่อง 12 พญาเย็น
30 นครราชสีมา 22 หนองบุญมาก 01 หนองบุนนาก
30 นครราชสีมา 22 หนองบุญมาก 02 สารภี
30 นครราชสีมา 22 หนองบุญมาก 03 ไทยเจริญ
30 นครราชสีมา 22 หนองบุญมาก 04 หนองหัวแรต
30 นครราชสีมา 22 หนองบุญมาก 05 แหลมทอง
30 นครราชสีมา 22 หนองบุญมาก 06 หนองตะไก้
30 นครราชสีมา 22 หนองบุญมาก 07 ลุงเขว้า
30 นครราชสีมา 22 หนองบุญมาก 08 หนองไม้ไผ่
30 นครราชสีมา 22 หนองบุญมาก 09 บ้านใหม่
30 นครราชสีมา 23 แก้งสนามนาง 01 แก้งสนามนาง
30 นครราชสีมา 23 แก้งสนามนาง 02 โนนสำราญ
30 นครราชสีมา 23 แก้งสนามนาง 03 บึงพะไล
30 นครราชสีมา 23 แก้งสนามนาง 04 สีสุก
30 นครราชสีมา 23 แก้งสนามนาง 05 บึงสำโรง
30 นครราชสีมา 24 โนนแดง 02 โนนตาเถร
30 นครราชสีมา 24 โนนแดง 03 สำพะเนียง
30 นครราชสีมา 24 โนนแดง 04 วังหิน
30 นครราชสีมา 24 โนนแดง 05 ดอนยาวใหญ่
30 นครราชสีมา 25 วังน้ำเขียว 01 วังน้ำเขียว
30 นครราชสีมา 25 วังน้ำเขียว 02 วังหมี
30 นครราชสีมา 25 วังน้ำเขียว 03 ระเริง
30 นครราชสีมา 25 วังน้ำเขียว 04 อุดมทรัพย์
30 นครราชสีมา 25 วังน้ำเขียว 05 ไทยสามัคคี
30 นครราชสีมา 26 เทพารักษ์ 01 สำนักตะคร้อ
30 นครราชสีมา 26 เทพารักษ์ 02 หนองแวง
30 นครราชสีมา 26 เทพารักษ์ 03 บึงปรือ
30 นครราชสีมา 26 เทพารักษ์ 04 วังยายทอง
30 นครราชสีมา 27 เมืองยาง 01 เมืองยาง
30 นครราชสีมา 27 เมืองยาง 02 กระเบื้องนอก
30 นครราชสีมา 27 เมืองยาง 03 ละหานปลาค้าว
30 นครราชสีมา 27 เมืองยาง 04 โนนอุดม
30 นครราชสีมา 28 พระทองคำ 01 สระพระ
30 นครราชสีมา 28 พระทองคำ 02 มาบกราด
30 นครราชสีมา 28 พระทองคำ 03 พังเทียม
30 นครราชสีมา 28 พระทองคำ 04 ทัพรั้ง
30 นครราชสีมา 28 พระทองคำ 05 หนองหอย
30 นครราชสีมา 29 ลำทะเมนชัย 01 ขุย
30 นครราชสีมา 29 ลำทะเมนชัย 02 บ้านยาง
30 นครราชสีมา 29 ลำทะเมนชัย 03 ช่องแมว
30 นครราชสีมา 29 ลำทะเมนชัย 04 ไพล
30 นครราชสีมา 30 บัวลาย 01 เมืองพะไล
30 นครราชสีมา 30 บัวลาย 02 โนนจาน
30 นครราชสีมา 30 บัวลาย 03 บัวลาย
30 นครราชสีมา 30 บัวลาย 04 หนองหว้า
30 นครราชสีมา 31 สีดา 01 สีดา
30 นครราชสีมา 31 สีดา 02 โพนทอง
30 นครราชสีมา 31 สีดา 03 โนนประดู่
30 นครราชสีมา 31 สีดา 04 สามเมือง
30 นครราชสีมา 31 สีดา 05 หนองตาดใหญ่
30 นครราชสีมา 32 เฉลิมพระเกียรติ 01 ช้างทอง
30 นครราชสีมา 32 เฉลิมพระเกียรติ 02 ท่าช้าง
30 นครราชสีมา 32 เฉลิมพระเกียรติ 03 พระพุทธ
30 นครราชสีมา 32 เฉลิมพระเกียรติ 04 หนองงูเหลือม
30 นครราชสีมา 32 เฉลิมพระเกียรติ 05 หนองยาง
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 01 ในเมือง
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 02 อิสาณ
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 03 เสม็ด
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 04 บ้านบัว
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 05 สะแกโพรง
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 06 สวายจึก
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 08 บ้านยาง
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 12 พระครู
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 13 ถลุงเหล็ก
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 14 หนองตาด
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 17 ลุมปุ๊ก
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 18 สองห้อง
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 19 บัวทอง
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 20 ชุมเห็ด
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 22 หลักเขต
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 25 สะแกซำ
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 26 กลันทา
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 27 กระสัง
31 บุรีรัมย์ 01 เมืองบุรีรัมย์ 28 เมืองฝาง
31 บุรีรัมย์ 02 คูเมือง 01 คูเมือง
31 บุรีรัมย์ 02 คูเมือง 02 ปะเคียบ
31 บุรีรัมย์ 02 คูเมือง 03 บ้านแพ
31 บุรีรัมย์ 02 คูเมือง 04 พรสำราญ
31 บุรีรัมย์ 02 คูเมือง 05 หินเหล็กไฟ
31 บุรีรัมย์ 02 คูเมือง 06 ตูมใหญ่
31 บุรีรัมย์ 02 คูเมือง 07 หนองขมาร
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 01 กระสัง
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 02 ลำดวน
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 03 สองชั้น
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 04 สูงเนิน
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 05 หนองเต็ง
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 06 เมืองไผ่
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 07 ชุมแสง
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 08 บ้านปรือ
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 09 ห้วยสำราญ
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 10 กันทรารมย์
31 บุรีรัมย์ 03 กระสัง 11 ศรีภูมิ
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 01 นางรอง
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 03 สะเดา
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 05 ชุมแสง
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 06 หนองโบสถ์
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 08 หนองกง
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 13 ถนนหัก
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 14 หนองไทร
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 15 ก้านเหลือง
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 16 บ้านสิงห์
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 17 ลำไทรโยง
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 18 ทรัพย์พระยา
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 24 หนองยายพิมพ์
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 25 หัวถนน
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 26 ทุ่งแสงทอง
31 บุรีรัมย์ 04 นางรอง 27 หนองโสน
31 บุรีรัมย์ 05 หนองกี่ 01 หนองกี่
31 บุรีรัมย์ 05 หนองกี่ 02 เย้ยปราสาท
31 บุรีรัมย์ 05 หนองกี่ 03 เมืองไผ่
31 บุรีรัมย์ 05 หนองกี่ 04 ดอนอะราง
31 บุรีรัมย์ 05 หนองกี่ 05 โคกสว่าง
31 บุรีรัมย์ 05 หนองกี่ 06 ทุ่งกระตาดพัฒนา
31 บุรีรัมย์ 05 หนองกี่ 07 ทุ่งกระเต็น
31 บุรีรัมย์ 05 หนองกี่ 08 ท่าโพธิ์ชัย
31 บุรีรัมย์ 05 หนองกี่ 09 โคกสูง
31 บุรีรัมย์ 05 หนองกี่ 10 บุกระสัง
31 บุรีรัมย์ 06 ละหานทราย 01 ละหานทราย
31 บุรีรัมย์ 06 ละหานทราย 03 ตาจง
31 บุรีรัมย์ 06 ละหานทราย 04 สำโรงใหม่
31 บุรีรัมย์ 06 ละหานทราย 07 หนองแวง
31 บุรีรัมย์ 06 ละหานทราย 10 หนองตระครอง
31 บุรีรัมย์ 06 ละหานทราย 11 โคกว่าน
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 01 ประโคนชัย
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 02 แสลงโทน
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 03 บ้านไทร
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 05 ละเวี้ย
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 06 จรเข้มาก
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 07 ปังกู
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 08 โคกย่าง
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 10 โคกม้า
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 13 ไพศาล
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 14 ตะโกตาพิ
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 15 เขาคอก
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 16 หนองบอน
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 18 โคกมะขาม
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 19 โคกตูม
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 20 ประทัดบุ
31 บุรีรัมย์ 07 ประโคนชัย 21 สี่เหลี่ยม
31 บุรีรัมย์ 08 บ้านกรวด 01 บ้านกรวด
31 บุรีรัมย์ 08 บ้านกรวด 02 โนนเจริญ
31 บุรีรัมย์ 08 บ้านกรวด 03 หนองไม้งาม
31 บุรีรัมย์ 08 บ้านกรวด 04 ปราสาท
31 บุรีรัมย์ 08 บ้านกรวด 05 สายตะกู
31 บุรีรัมย์ 08 บ้านกรวด 06 หินลาด
31 บุรีรัมย์ 08 บ้านกรวด 07 บึงเจริญ
31 บุรีรัมย์ 08 บ้านกรวด 08 จันทบเพชร
31 บุรีรัมย์ 08 บ้านกรวด 09 เขาดินเหนือ
31 บุรีรัมย์ 09 พุทไธสง 01 พุทไธสง
31 บุรีรัมย์ 09 พุทไธสง 02 มะเฟือง
31 บุรีรัมย์ 09 พุทไธสง 03 บ้านจาน
31 บุรีรัมย์ 09 พุทไธสง 06 บ้านเป้า
31 บุรีรัมย์ 09 พุทไธสง 07 บ้านแวง
31 บุรีรัมย์ 09 พุทไธสง 09 บ้านยาง
31 บุรีรัมย์ 09 พุทไธสง 10 หายโศก
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 01 ลำปลายมาศ
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 02 หนองคู
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 03 แสลงพัน
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 04 ทะเมนชัย
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 05 ตลาดโพธิ์
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 06 หนองกระทิง
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 07 โคกกลาง
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 08 โคกสะอาด
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 09 เมืองแฝก
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 10 บ้านยาง
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 11 ผไทรินทร์
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 12 โคกล่าม
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 13 หินโคน
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 14 หนองบัวโคก
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 15 บุโพธิ์
31 บุรีรัมย์ 10 ลำปลายมาศ 16 หนองโดน
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 01 สตึก
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 02 นิคม
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 03 ทุ่งวัง
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 04 เมืองแก
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 05 หนองใหญ่
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 06 ร่อนทอง
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 09 ดอนมนต์
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 10 ชุมแสง
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 11 ท่าม่วง
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 12 สะแก
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 14 สนามชัย
31 บุรีรัมย์ 11 สตึก 15 กระสัง
31 บุรีรัมย์ 12 ปะคำ 01 ปะคำ
31 บุรีรัมย์ 12 ปะคำ 02 ไทยเจริญ
31 บุรีรัมย์ 12 ปะคำ 03 หนองบัว
31 บุรีรัมย์ 12 ปะคำ 04 โคกมะม่วง
31 บุรีรัมย์ 12 ปะคำ 05 หูทำนบ
31 บุรีรัมย์ 13 นาโพธิ์ 01 นาโพธิ์
31 บุรีรัมย์ 13 นาโพธิ์ 02 บ้านคู
31 บุรีรัมย์ 13 นาโพธิ์ 03 บ้านดู่
31 บุรีรัมย์ 13 นาโพธิ์ 04 ดอนกอก
31 บุรีรัมย์ 13 นาโพธิ์ 05 ศรีสว่าง
31 บุรีรัมย์ 14 หนองหงส์ 01 สระแก้ว
31 บุรีรัมย์ 14 หนองหงส์ 02 ห้วยหิน
31 บุรีรัมย์ 14 หนองหงส์ 03 ไทยสามัคคี
31 บุรีรัมย์ 14 หนองหงส์ 04 หนองชัยศรี
31 บุรีรัมย์ 14 หนองหงส์ 05 เสาเดียว
31 บุรีรัมย์ 14 หนองหงส์ 06 เมืองฝ้าย
31 บุรีรัมย์ 14 หนองหงส์ 07 สระทอง
31 บุรีรัมย์ 15 พลับพลาชัย 01 จันดุม
31 บุรีรัมย์ 15 พลับพลาชัย 02 โคกขมิ้น
31 บุรีรัมย์ 15 พลับพลาชัย 03 ป่าชัน
31 บุรีรัมย์ 15 พลับพลาชัย 04 สะเดา
31 บุรีรัมย์ 15 พลับพลาชัย 05 สำโรง
31 บุรีรัมย์ 16 ห้วยราช 01 ห้วยราช
31 บุรีรัมย์ 16 ห้วยราช 02 สามแวง
31 บุรีรัมย์ 16 ห้วยราช 03 ตาเสา
31 บุรีรัมย์ 16 ห้วยราช 04 บ้านตะโก
31 บุรีรัมย์ 16 ห้วยราช 05 สนวน
31 บุรีรัมย์ 16 ห้วยราช 06 โคกเหล็ก
31 บุรีรัมย์ 16 ห้วยราช 07 เมืองโพธิ์
31 บุรีรัมย์ 16 ห้วยราช 08 ห้วยราชา
31 บุรีรัมย์ 17 โนนสุวรรณ 01 โนนสุวรรณ
31 บุรีรัมย์ 17 โนนสุวรรณ 02 ทุ่งจังหัน
31 บุรีรัมย์ 17 โนนสุวรรณ 03 โกรกแก้ว
31 บุรีรัมย์ 17 โนนสุวรรณ 04 ดงอีจาน
31 บุรีรัมย์ 18 ชำนิ 01 ชำนิ
31 บุรีรัมย์ 18 ชำนิ 02 หนองปล่อง
31 บุรีรัมย์ 18 ชำนิ 03 เมืองยาง
31 บุรีรัมย์ 18 ชำนิ 04 ช่อผกา
31 บุรีรัมย์ 18 ชำนิ 05 ละลวด
31 บุรีรัมย์ 18 ชำนิ 06 โคกสนวน
31 บุรีรัมย์ 19 บ้านใหม่ไชยพจน์ 01 หนองแวง
31 บุรีรัมย์ 19 บ้านใหม่ไชยพจน์ 02 ทองหลาง
31 บุรีรัมย์ 19 บ้านใหม่ไชยพจน์ 03 แดงใหญ่
31 บุรีรัมย์ 19 บ้านใหม่ไชยพจน์ 04 กู่สวนแตง
31 บุรีรัมย์ 19 บ้านใหม่ไชยพจน์ 05 หนองเยือง
31 บุรีรัมย์ 20 โนนดินแดง 01 โนนดินแดง
31 บุรีรัมย์ 20 โนนดินแดง 02 ส้มป่อย
31 บุรีรัมย์ 20 โนนดินแดง 03 ลำนางรอง
31 บุรีรัมย์ 21 บ้านด่าน 01 บ้านด่าน
31 บุรีรัมย์ 21 บ้านด่าน 02 ปราสาท
31 บุรีรัมย์ 21 บ้านด่าน 03 วังเหนือ
31 บุรีรัมย์ 21 บ้านด่าน 04 โนนขวาง
31 บุรีรัมย์ 22 แคนดง 01 แคนดง
31 บุรีรัมย์ 22 แคนดง 02 ดงพลอง
31 บุรีรัมย์ 22 แคนดง 03 สระบัว
31 บุรีรัมย์ 22 แคนดง 04 หัวฝาย
31 บุรีรัมย์ 23 เฉลิมพระเกียรติ 01 เจริญสุข
31 บุรีรัมย์ 23 เฉลิมพระเกียรติ 02 ตาเป๊ก
31 บุรีรัมย์ 23 เฉลิมพระเกียรติ 03 อีสานเขต
31 บุรีรัมย์ 23 เฉลิมพระเกียรติ 04 ถาวร
31 บุรีรัมย์ 23 เฉลิมพระเกียรติ 05 ยายแย้มวัฒนา
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 01 ในเมือง
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 02 ตั้งใจ
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 03 เพี้ยราม
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 04 นาดี
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 05 ท่าสว่าง
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 06 สลักได
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 07 ตาอ็อง
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 09 สำโรง
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 10 แกใหญ่
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 11 นอกเมือง
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 12 คอโค
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 13 สวาย
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 14 เฉนียง
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 16 เทนมีย์
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 18 นาบัว
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 19 เมืองที
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 20 ราม
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 21 บุฤาษี
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 22 ตระแสง
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 25 แสลงพันธ์
32 สุรินทร์ 01 เมืองสุรินทร์ 26 กาเกาะ
32 สุรินทร์ 02 ชุมพลบุรี 01 ชุมพลบุรี
32 สุรินทร์ 02 ชุมพลบุรี 02 นาหนองไผ่
32 สุรินทร์ 02 ชุมพลบุรี 03 ไพรขลา
32 สุรินทร์ 02 ชุมพลบุรี 04 ศรีณรงค์
32 สุรินทร์ 02 ชุมพลบุรี 05 ยะวึก
32 สุรินทร์ 02 ชุมพลบุรี 06 เมืองบัว
32 สุรินทร์ 02 ชุมพลบุรี 07 สระขุด
32 สุรินทร์ 02 ชุมพลบุรี 08 กระเบื้อง
32 สุรินทร์ 02 ชุมพลบุรี 09 หนองเรือ
32 สุรินทร์ 03 ท่าตูม 01 ท่าตูม
32 สุรินทร์ 03 ท่าตูม 02 กระโพ
32 สุรินทร์ 03 ท่าตูม 03 พรมเทพ
32 สุรินทร์ 03 ท่าตูม 04 โพนครก
32 สุรินทร์ 03 ท่าตูม 05 เมืองแก
32 สุรินทร์ 03 ท่าตูม 06 บะ
32 สุรินทร์ 03 ท่าตูม 07 หนองบัว
32 สุรินทร์ 03 ท่าตูม 08 บัวโคก
32 สุรินทร์ 03 ท่าตูม 09 หนองเมธี
32 สุรินทร์ 03 ท่าตูม 10 ทุ่งกุลา
32 สุรินทร์ 04 จอมพระ 01 จอมพระ
32 สุรินทร์ 04 จอมพระ 02 เมืองลีง
32 สุรินทร์ 04 จอมพระ 03 กระหาด
32 สุรินทร์ 04 จอมพระ 04 บุแกรง
32 สุรินทร์ 04 จอมพระ 05 หนองสนิท
32 สุรินทร์ 04 จอมพระ 06 บ้านผือ
32 สุรินทร์ 04 จอมพระ 07 ลุ่มระวี
32 สุรินทร์ 04 จอมพระ 08 ชุมแสง
32 สุรินทร์ 04 จอมพระ 09 เป็นสุข
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 01 กังแอน
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 02 ทมอ
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 03 ไพล
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 04 ปรือ
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 05 ทุ่งมน
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 06 ตาเบา
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 07 หนองใหญ่
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 08 โคกยาง
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 09 โคกสะอาด
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 10 บ้านไทร
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 11 โชคนาสาม
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 12 เชื้อเพลิง
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 13 ปราสาททนง
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 14 ตานี
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 15 บ้านพลวง
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 16 กันตรวจระมวล
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 17 สมุด
32 สุรินทร์ 05 ปราสาท 18 ประทัดบุ
32 สุรินทร์ 06 กาบเชิง 01 กาบเชิง
32 สุรินทร์ 06 กาบเชิง 04 คูตัน
32 สุรินทร์ 06 กาบเชิง 05 ด่าน
32 สุรินทร์ 06 กาบเชิง 06 แนงมุด
32 สุรินทร์ 06 กาบเชิง 07 โคกตะเคียน
32 สุรินทร์ 06 กาบเชิง 10 ตะเคียน
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 01 รัตนบุรี
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 02 ธาตุ
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 03 แก
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 04 ดอนแรด
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 05 หนองบัวทอง
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 06 หนองบัวบาน
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 09 ไผ่
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 11 เบิด
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 13 น้ำเขียว
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 14 กุดขาคีม
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 15 ยางสว่าง
32 สุรินทร์ 07 รัตนบุรี 16 ทับใหญ่
32 สุรินทร์ 08 สนม 01 สนม
32 สุรินทร์ 08 สนม 02 โพนโก
32 สุรินทร์ 08 สนม 03 หนองระฆัง
32 สุรินทร์ 08 สนม 04 นานวน
32 สุรินทร์ 08 สนม 05 แคน
32 สุรินทร์ 08 สนม 06 หัวงัว
32 สุรินทร์ 08 สนม 07 หนองอียอ
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 01 ระแงง
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 02 ตรึม
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 03 จารพัต
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 04 ยาง
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 05 แตล
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 06 หนองบัว
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 07 คาละแมะ
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 08 หนองเหล็ก
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 09 หนองขวาว
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 10 ช่างปี่
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 11 กุดหวาย
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 12 ขวาวใหญ่
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 13 นารุ่ง
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 14 ตรมไพร
32 สุรินทร์ 09 ศีขรภูมิ 15 ผักไหม
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 01 สังขะ
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 02 ขอนแตก
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 06 ดม
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 07 พระแก้ว
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 08 บ้านจารย์
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 09 กระเทียม
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 10 สะกาด
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 11 ตาตุม
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 12 ทับทัน
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 13 ตาคง
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 15 บ้านชบ
32 สุรินทร์ 10 สังขะ 17 เทพรักษา
32 สุรินทร์ 11 ลำดวน 01 ลำดวน
32 สุรินทร์ 11 ลำดวน 02 โชคเหนือ
32 สุรินทร์ 11 ลำดวน 03 อู่โลก
32 สุรินทร์ 11 ลำดวน 04 ตรำดม
32 สุรินทร์ 11 ลำดวน 05 ตระเปียงเตีย
32 สุรินทร์ 12 สำโรงทาบ 01 สำโรงทาบ
32 สุรินทร์ 12 สำโรงทาบ 02 หนองไผ่ล้อม
32 สุรินทร์ 12 สำโรงทาบ 03 กระออม
32 สุรินทร์ 12 สำโรงทาบ 04 หนองฮะ
32 สุรินทร์ 12 สำโรงทาบ 05 ศรีสุข
32 สุรินทร์ 12 สำโรงทาบ 06 เกาะแก้ว
32 สุรินทร์ 12 สำโรงทาบ 07 หมื่นศรี
32 สุรินทร์ 12 สำโรงทาบ 08 เสม็จ
32 สุรินทร์ 12 สำโรงทาบ 09 สะโน
32 สุรินทร์ 12 สำโรงทาบ 10 ประดู่
32 สุรินทร์ 13 บัวเชด 01 บัวเชด
32 สุรินทร์ 13 บัวเชด 02 สะเดา
32 สุรินทร์ 13 บัวเชด 03 จรัส
32 สุรินทร์ 13 บัวเชด 04 ตาวัง
32 สุรินทร์ 13 บัวเชด 05 อาโพน
32 สุรินทร์ 13 บัวเชด 06 สำเภาลูน
32 สุรินทร์ 14 พนมดงรัก 01 บักได
32 สุรินทร์ 14 พนมดงรัก 02 โคกกลาง
32 สุรินทร์ 14 พนมดงรัก 03 จีกแดก
32 สุรินทร์ 14 พนมดงรัก 04 ตาเมียง
32 สุรินทร์ 15 ศรีณรงค์ 01 ณรงค์
32 สุรินทร์ 15 ศรีณรงค์ 02 แจนแวน
32 สุรินทร์ 15 ศรีณรงค์ 03 ตรวจ
32 สุรินทร์ 15 ศรีณรงค์ 04 หนองแวง
32 สุรินทร์ 15 ศรีณรงค์ 05 ศรีสุข
32 สุรินทร์ 16 เขวาสินรินทร์ 01 เขวาสินรินทร์
32 สุรินทร์ 16 เขวาสินรินทร์ 02 บึง
32 สุรินทร์ 16 เขวาสินรินทร์ 03 ตากูก
32 สุรินทร์ 16 เขวาสินรินทร์ 04 ปราสาททอง
32 สุรินทร์ 16 เขวาสินรินทร์ 05 บ้านแร่
32 สุรินทร์ 17 โนนนารายณ์ 01 หนองหลวง
32 สุรินทร์ 17 โนนนารายณ์ 02 คำผง
32 สุรินทร์ 17 โนนนารายณ์ 03 โนน
32 สุรินทร์ 17 โนนนารายณ์ 04 ระเวียง
32 สุรินทร์ 17 โนนนารายณ์ 05 หนองเทพ
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 01 เมืองเหนือ
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 03 คูซอด
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 04 ซำ
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 05 จาน
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 06 ตะดอบ
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 07 หนองครก
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 11 โพนข่า
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 12 โพนค้อ
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 16 หญ้าปล้อง
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 18 ทุ่ม
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 19 หนองไฮ
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 21 หนองแก้ว
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 22 น้ำคำ
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 23 โพธิ์
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 24 หมากเขียบ
33 ศรีสะเกษ 01 เมืองศรีสะเกษ 27 หนองไผ่
33 ศรีสะเกษ 02 ยางชุมน้อย 01 ยางชุมน้อย
33 ศรีสะเกษ 02 ยางชุมน้อย 02 ลิ้นฟ้า
33 ศรีสะเกษ 02 ยางชุมน้อย 03 คอนกาม
33 ศรีสะเกษ 02 ยางชุมน้อย 04 โนนคูณ
33 ศรีสะเกษ 02 ยางชุมน้อย 05 กุดเมืองฮาม
33 ศรีสะเกษ 02 ยางชุมน้อย 06 บึงบอน
33 ศรีสะเกษ 02 ยางชุมน้อย 07 ยางชุมใหญ่
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 01 ดูน
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 02 โนนสัง
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 03 หนองหัวช้าง
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 04 ยาง
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 05 หนองแวง
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 06 หนองแก้ว
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 07 ทาม
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 08 ละทาย
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 09 เมืองน้อย
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 10 อีปาด
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 11 บัวน้อย
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 12 หนองบัว
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 13 ดู่
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 14 ผักแพว
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 15 จาน
33 ศรีสะเกษ 03 กันทรารมย์ 20 คำเนียม
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 01 บึงมะลู
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 02 กุดเสลา
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 03 เมือง
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 05 สังเม็ก
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 06 น้ำอ้อม
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 07 ละลาย
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 08 รุง
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 09 ตระกาจ
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 11 จานใหญ่
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 12 ภูเงิน
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 13 ชำ
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 14 กระแชง
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 15 โนนสำราญ
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 16 หนองหญ้าลาด
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 19 เสาธงชัย
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 20 ขนุน
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 21 สวนกล้วย
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 23 เวียงเหนือ
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 24 ทุ่งใหญ่
33 ศรีสะเกษ 04 กันทรลักษ์ 25 ภูผาหมอก
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 01 กันทรารมย์
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 02 จะกง
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 03 ใจดี
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 04 ดองกำเม็ด
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 05 โสน
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 06 ปรือใหญ่
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 07 สะเดาใหญ่
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 08 ตาอุด
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 09 ห้วยเหนือ
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 10 ห้วยใต้
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 11 หัวเสือ
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 13 ตะเคียน
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 15 นิคมพัฒนา
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 17 โคกเพชร
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 18 ปราสาท
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 21 สำโรงตาเจ็น
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 22 ห้วยสำราญ
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 24 กฤษณา
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 25 ลมศักดิ์
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 26 หนองฉลอง
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 27 ศรีตระกูล
33 ศรีสะเกษ 05 ขุขันธ์ 28 ศรีสะอาด
33 ศรีสะเกษ 06 ไพรบึง 01 ไพรบึง
33 ศรีสะเกษ 06 ไพรบึง 02 ดินแดง
33 ศรีสะเกษ 06 ไพรบึง 03 ปราสาทเยอ
33 ศรีสะเกษ 06 ไพรบึง 04 สำโรงพลัน
33 ศรีสะเกษ 06 ไพรบึง 05 สุขสวัสดิ์
33 ศรีสะเกษ 06 ไพรบึง 06 โนนปูน
33 ศรีสะเกษ 07 ปรางค์กู่ 01 พิมาย
33 ศรีสะเกษ 07 ปรางค์กู่ 02 กู่
33 ศรีสะเกษ 07 ปรางค์กู่ 03 หนองเชียงทูน
33 ศรีสะเกษ 07 ปรางค์กู่ 04 ตูม
33 ศรีสะเกษ 07 ปรางค์กู่ 05 สมอ
33 ศรีสะเกษ 07 ปรางค์กู่ 06 โพธิ์ศรี
33 ศรีสะเกษ 07 ปรางค์กู่ 07 สำโรงปราสาท
33 ศรีสะเกษ 07 ปรางค์กู่ 08 ดู่
33 ศรีสะเกษ 07 ปรางค์กู่ 09 สวาย
33 ศรีสะเกษ 07 ปรางค์กู่ 10 พิมายเหนือ
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 01 สิ
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 02 บักดอง
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 03 พราน
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 04 โพธิ์วงศ์
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 05 ไพร
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 06 กระหวัน
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 07 ขุนหาญ
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 08 โนนสูง
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 09 กันทรอม
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 10 ภูฝ้าย
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 11 โพธิ์กระสังข์
33 ศรีสะเกษ 08 ขุนหาญ 12 ห้วยจันทร์
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 01 เมืองคง
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 02 เมืองแคน
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 03 หนองแค
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 06 จิกสังข์ทอง
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 07 ด่าน
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 08 ดู่
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 09 หนองอึ่ง
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 10 บัวหุ่ง
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 11 ไผ่
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 12 ส้มป่อย
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 13 หนองหมี
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 14 หว้านคำ
33 ศรีสะเกษ 09 ราษีไศล 15 สร้างปี่
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 01 กำแพง
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 02 อี่หล่ำ
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 03 ก้านเหลือง
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 04 ทุ่งไชย
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 05 สำโรง
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 06 แขม
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 07 หนองไฮ
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 08 ขะยูง
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 10 ตาเกษ
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 11 หัวช้าง
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 12 รังแร้ง
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 14 แต้
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 15 แข้
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 16 โพธิ์ชัย
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 17 ปะอาว
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 18 หนองห้าง
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 22 สระกำแพงใหญ่
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 24 โคกหล่าม
33 ศรีสะเกษ 10 อุทุมพรพิสัย 25 โคกจาน
33 ศรีสะเกษ 11 บึงบูรพ์ 01 เป๊าะ
33 ศรีสะเกษ 11 บึงบูรพ์ 02 บึงบูรพ์
33 ศรีสะเกษ 12 ห้วยทับทัน 01 ห้วยทับทัน
33 ศรีสะเกษ 12 ห้วยทับทัน 02 เมืองหลวง
33 ศรีสะเกษ 12 ห้วยทับทัน 03 กล้วยกว้าง
33 ศรีสะเกษ 12 ห้วยทับทัน 04 ผักไหม
33 ศรีสะเกษ 12 ห้วยทับทัน 05 จานแสนไชย
33 ศรีสะเกษ 12 ห้วยทับทัน 06 ปราสาท
33 ศรีสะเกษ 13 โนนคูณ 01 โนนค้อ
33 ศรีสะเกษ 13 โนนคูณ 02 บก
33 ศรีสะเกษ 13 โนนคูณ 03 โพธิ์
33 ศรีสะเกษ 13 โนนคูณ 04 หนองกุง
33 ศรีสะเกษ 13 โนนคูณ 05 เหล่ากวาง
33 ศรีสะเกษ 14 ศรีรัตนะ 01 ศรีแก้ว
33 ศรีสะเกษ 14 ศรีรัตนะ 02 พิงพวย
33 ศรีสะเกษ 14 ศรีรัตนะ 03 สระเยาว์
33 ศรีสะเกษ 14 ศรีรัตนะ 04 ตูม
33 ศรีสะเกษ 14 ศรีรัตนะ 05 เสืองข้าว
33 ศรีสะเกษ 14 ศรีรัตนะ 06 ศรีโนนงาม
33 ศรีสะเกษ 14 ศรีรัตนะ 07 สะพุง
33 ศรีสะเกษ 15 น้ำเกลี้ยง 01 น้ำเกลี้ยง
33 ศรีสะเกษ 15 น้ำเกลี้ยง 02 ละเอาะ
33 ศรีสะเกษ 15 น้ำเกลี้ยง 03 ตองปิด
33 ศรีสะเกษ 15 น้ำเกลี้ยง 04 เขิน
33 ศรีสะเกษ 15 น้ำเกลี้ยง 05 รุ่งระวี
33 ศรีสะเกษ 15 น้ำเกลี้ยง 06 คูบ
33 ศรีสะเกษ 16 วังหิน 01 บุสูง
33 ศรีสะเกษ 16 วังหิน 02 ธาตุ
33 ศรีสะเกษ 16 วังหิน 03 ดวนใหญ่
33 ศรีสะเกษ 16 วังหิน 04 บ่อแก้ว
33 ศรีสะเกษ 16 วังหิน 05 ศรีสำราญ
33 ศรีสะเกษ 16 วังหิน 06 ทุ่งสว่าง
33 ศรีสะเกษ 16 วังหิน 07 วังหิน
33 ศรีสะเกษ 16 วังหิน 08 โพนยาง
33 ศรีสะเกษ 17 ภูสิงห์ 01 โคกตาล
33 ศรีสะเกษ 17 ภูสิงห์ 02 ห้วยตามอญ
33 ศรีสะเกษ 17 ภูสิงห์ 03 ห้วยตึ๊กชู
33 ศรีสะเกษ 17 ภูสิงห์ 04 ละลม
33 ศรีสะเกษ 17 ภูสิงห์ 05 ตะเคียนราม
33 ศรีสะเกษ 17 ภูสิงห์ 06 ดงรัก
33 ศรีสะเกษ 17 ภูสิงห์ 07 ไพรพัฒนา
33 ศรีสะเกษ 18 เมืองจันทร์ 01 เมืองจันทร์
33 ศรีสะเกษ 18 เมืองจันทร์ 02 ตาโกน
33 ศรีสะเกษ 18 เมืองจันทร์ 03 หนองใหญ่
33 ศรีสะเกษ 19 เบญจลักษ์ 01 เสียว
33 ศรีสะเกษ 19 เบญจลักษ์ 02 หนองหว้า
33 ศรีสะเกษ 19 เบญจลักษ์ 03 หนองงูเหลือม
33 ศรีสะเกษ 19 เบญจลักษ์ 04 หนองฮาง
33 ศรีสะเกษ 19 เบญจลักษ์ 05 ท่าคล้อ
33 ศรีสะเกษ 20 พยุห์ 01 พยุห์
33 ศรีสะเกษ 20 พยุห์ 02 พรหมสวัสดิ์
33 ศรีสะเกษ 20 พยุห์ 03 ตำแย
33 ศรีสะเกษ 20 พยุห์ 04 โนนเพ็ก
33 ศรีสะเกษ 20 พยุห์ 05 หนองค้า
33 ศรีสะเกษ 21 โพธิ์ศรีสุวรรณ 01 โดด
33 ศรีสะเกษ 21 โพธิ์ศรีสุวรรณ 02 เสียว
33 ศรีสะเกษ 21 โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 หนองม้า
33 ศรีสะเกษ 21 โพธิ์ศรีสุวรรณ 04 ผือใหญ่
33 ศรีสะเกษ 21 โพธิ์ศรีสุวรรณ 05 อีเซ
33 ศรีสะเกษ 22 ศิลาลาด 01 กุง
33 ศรีสะเกษ 22 ศิลาลาด 02 คลีกลิ้ง
33 ศรีสะเกษ 22 ศิลาลาด 03 หนองบัวดง
33 ศรีสะเกษ 22 ศิลาลาด 04 โจดม่วง
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 01 ในเมือง
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 04 หัวเรือ
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 05 หนองขอน
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 07 ปทุม
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 08 ขามใหญ่
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 09 แจระแม
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 11 หนองบ่อ
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 12 ไร่น้อย
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 13 กระโสบ
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 16 กุดลาด
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 19 ขี้เหล็ก
34 อุบลราชธานี 01 เมืองอุบลราชธานี 20 ปะอาว
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 01 นาคำ
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 02 แก้งกอก
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 03 เอือดใหญ่
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 04 วาริน
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 05 ลาดควาย
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 06 สงยาง
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 07 ตะบ่าย
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 08 คำไหล
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 09 หนามแท่ง
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 10 นาเลิน
34 อุบลราชธานี 02 ศรีเมืองใหม่ 11 ดอนใหญ่
34 อุบลราชธานี 03 โขงเจียม 01 โขงเจียม
34 อุบลราชธานี 03 โขงเจียม 01 โขงเจียม
34 อุบลราชธานี 03 โขงเจียม 02 ห้วยยาง
34 อุบลราชธานี 03 โขงเจียม 03 นาโพธิ์กลาง
34 อุบลราชธานี 03 โขงเจียม 04 หนองแสงใหญ่
34 อุบลราชธานี 03 โขงเจียม 05 ห้วยไผ่
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 01 เขื่องใน
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 02 สร้างถ่อ
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 03 ค้อทอง
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 04 ก่อเอ้
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 05 หัวดอน
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 06 ชีทวน
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 07 ท่าไห
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 08 นาคำใหญ่
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 09 แดงหม้อ
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 10 ธาตุน้อย
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 11 บ้านไทย
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 12 บ้านกอก
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 13 กลางใหญ่
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 14 โนนรัง
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 15 ยางขี้นก
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 16 ศรีสุข
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 17 สหธาตุ
34 อุบลราชธานี 04 เขื่องใน 18 หนองเหล่า
34 อุบลราชธานี 05 เขมราฐ 01 เขมราฐ
34 อุบลราชธานี 05 เขมราฐ 03 ขามป้อม
34 อุบลราชธานี 05 เขมราฐ 04 เจียด
34 อุบลราชธานี 05 เขมราฐ 07 หนองผือ
34 อุบลราชธานี 05 เขมราฐ 08 นาแวง
34 อุบลราชธานี 05 เขมราฐ 10 แก้งเหนือ
34 อุบลราชธานี 05 เขมราฐ 11 หนองนกทา
34 อุบลราชธานี 05 เขมราฐ 12 หนองสิม
34 อุบลราชธานี 05 เขมราฐ 13 หัวนา
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 01 เมืองเดช
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 02 นาส่วง
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 04 นาเจริญ
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 06 ทุ่งเทิง
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 08 สมสะอาด
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 09 กุดประทาย
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 10 ตบหู
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 11 กลาง
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 12 แก้ง
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 13 ท่าโพธิ์ศรี
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 15 บัวงาม
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 16 คำครั่ง
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 17 นากระแซง
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 20 โพนงาม
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 21 ป่าโมง
34 อุบลราชธานี 07 เดชอุดม 23 โนนสมบูรณ์
34 อุบลราชธานี 08 นาจะหลวย 01 นาจะหลวย
34 อุบลราชธานี 08 นาจะหลวย 02 โนนสมบูรณ์
34 อุบลราชธานี 08 นาจะหลวย 03 พรสวรรค์
34 อุบลราชธานี 08 นาจะหลวย 04 บ้านตูม
34 อุบลราชธานี 08 นาจะหลวย 05 โสกแสง
34 อุบลราชธานี 08 นาจะหลวย 06 โนนสวรรค์
34 อุบลราชธานี 09 น้ำยืน 01 โซง
34 อุบลราชธานี 09 น้ำยืน 03 ยาง
34 อุบลราชธานี 09 น้ำยืน 04 โดมประดิษฐ์
34 อุบลราชธานี 09 น้ำยืน 06 บุเปือย
34 อุบลราชธานี 09 น้ำยืน 07 สีวิเชียร
34 อุบลราชธานี 09 น้ำยืน 09 ยางใหญ่
34 อุบลราชธานี 09 น้ำยืน 11 เก่าขาม
34 อุบลราชธานี 10 บุณฑริก 01 โพนงาม
34 อุบลราชธานี 10 บุณฑริก 02 ห้วยข่า
34 อุบลราชธานี 10 บุณฑริก 03 คอแลน
34 อุบลราชธานี 10 บุณฑริก 04 นาโพธิ์
34 อุบลราชธานี 10 บุณฑริก 05 หนองสะโน
34 อุบลราชธานี 10 บุณฑริก 06 โนนค้อ
34 อุบลราชธานี 10 บุณฑริก 07 บัวงาม
34 อุบลราชธานี 10 บุณฑริก 08 บ้านแมด
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 01 ขุหลุ
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 02 กระเดียน
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 03 เกษม
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 04 กุศกร
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 05 ขามเปี้ย
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 06 คอนสาย
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 07 โคกจาน
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 08 นาพิน
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 09 นาสะไม
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 10 โนนกุง
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 11 ตระการ
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 12 ตากแดด
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 13 ไหล่ทุ่ง
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 14 เป้า
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 15 เซเป็ด
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 16 สะพือ
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 17 หนองเต่า
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 18 ถ้ำแข้
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 19 ท่าหลวง
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 20 ห้วยฝ้ายพัฒนา
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 21 กุดยาลวน
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 22 บ้านแดง
34 อุบลราชธานี 11 ตระการพืชผล 23 คำเจริญ
34 อุบลราชธานี 12 กุดข้าวปุ้น 01 ข้าวปุ้น
34 อุบลราชธานี 12 กุดข้าวปุ้น 02 โนนสวาง
34 อุบลราชธานี 12 กุดข้าวปุ้น 03 แก่งเค็ง
34 อุบลราชธานี 12 กุดข้าวปุ้น 04 กาบิน
34 อุบลราชธานี 12 กุดข้าวปุ้น 05 หนองทันน้ำ
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 01 ม่วงสามสิบ
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 02 เหล่าบก
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 03 ดุมใหญ่
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 04 หนองช้างใหญ่
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 05 หนองเมือง
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 06 เตย
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 07 ยางสักกระโพหลุ่ม
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 08 หนองไข่นก
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 09 หนองเหล่า
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 10 หนองฮาง
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 11 ยางโยภาพ
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 12 ไผ่ใหญ่
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 13 นาเลิง
34 อุบลราชธานี 14 ม่วงสามสิบ 14 โพนแพง
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 01 วารินชำราบ
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 02 ธาตุ
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 04 ท่าลาด
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 05 โนนโหนน
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 07 คูเมือง
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 08 สระสมิง
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 10 คำน้ำแซบ
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 11 บุ่งหวาย
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 15 คำขวาง
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 16 โพธิ์ใหญ่
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 18 แสนสุข
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 20 หนองกินเพล
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 21 โนนผึ้ง
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 22 เมืองศรีไค
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 24 ห้วยขะยุง
34 อุบลราชธานี 15 วารินชำราบ 26 บุ่งไหม
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 01 พิบูล
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 02 กุดชมภู
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 04 ดอนจิก
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 05 ทรายมูล
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 06 นาโพธิ์
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 07 โนนกลาง
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 09 โพธิ์ไทร
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 10 โพธิ์ศรี
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 11 ระเว
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 12 ไร่ใต้
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 13 หนองบัวฮี
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 14 อ่างศิลา
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 18 โนนกาหลง
34 อุบลราชธานี 19 พิบูลมังสาหาร 19 บ้านแขม
34 อุบลราชธานี 20 ตาลสุม 01 ตาลสุม
34 อุบลราชธานี 20 ตาลสุม 02 สำโรง
34 อุบลราชธานี 20 ตาลสุม 03 จิกเทิง
34 อุบลราชธานี 20 ตาลสุม 04 หนองกุง
34 อุบลราชธานี 20 ตาลสุม 05 นาคาย
34 อุบลราชธานี 20 ตาลสุม 06 คำหว้า
34 อุบลราชธานี 21 โพธิ์ไทร 01 โพธิ์ไทร
34 อุบลราชธานี 21 โพธิ์ไทร 02 ม่วงใหญ่
34 อุบลราชธานี 21 โพธิ์ไทร 03 สำโรง
34 อุบลราชธานี 21 โพธิ์ไทร 04 สองคอน
34 อุบลราชธานี 21 โพธิ์ไทร 05 สารภี
34 อุบลราชธานี 21 โพธิ์ไทร 06 เหล่างาม
34 อุบลราชธานี 22 สำโรง 01 สำโรง
34 อุบลราชธานี 22 สำโรง 02 โคกก่อง
34 อุบลราชธานี 22 สำโรง 03 หนองไฮ
34 อุบลราชธานี 22 สำโรง 04 ค้อน้อย
34 อุบลราชธานี 22 สำโรง 05 โนนกาเล็น
34 อุบลราชธานี 22 สำโรง 06 โคกสว่าง
34 อุบลราชธานี 22 สำโรง 07 โนนกลาง
34 อุบลราชธานี 22 สำโรง 08 บอน
34 อุบลราชธานี 22 สำโรง 09 ขามป้อม
34 อุบลราชธานี 24 ดอนมดแดง 01 ดอนมดแดง
34 อุบลราชธานี 24 ดอนมดแดง 02 เหล่าแดง
34 อุบลราชธานี 24 ดอนมดแดง 03 ท่าเมือง
34 อุบลราชธานี 24 ดอนมดแดง 04 คำไฮใหญ่
34 อุบลราชธานี 25 สิรินธร 01 คันไร่
34 อุบลราชธานี 25 สิรินธร 02 ช่องเม็ก
34 อุบลราชธานี 25 สิรินธร 03 โนนก่อ
34 อุบลราชธานี 25 สิรินธร 04 นิคมลำโดมน้อย
34 อุบลราชธานี 25 สิรินธร 05 ฝางคำ
34 อุบลราชธานี 25 สิรินธร 06 คำเขื่อนแก้ว
34 อุบลราชธานี 26 ทุ่งศรีอุดม 02 หนองอ้ม
34 อุบลราชธานี 26 ทุ่งศรีอุดม 03 นาเกษม
34 อุบลราชธานี 26 ทุ่งศรีอุดม 04 กุดเรือ
34 อุบลราชธานี 26 ทุ่งศรีอุดม 05 โคกชำแระ
34 อุบลราชธานี 26 ทุ่งศรีอุดม 06 นาห่อม
34 อุบลราชธานี 29 นาเยีย 01 นาเยีย
34 อุบลราชธานี 29 นาเยีย 02 นาดี
34 อุบลราชธานี 29 นาเยีย 03 นาเรือง
34 อุบลราชธานี 30 นาตาล 01 นาตาล
34 อุบลราชธานี 30 นาตาล 02 พะลาน
34 อุบลราชธานี 30 นาตาล 03 กองโพน
34 อุบลราชธานี 30 นาตาล 04 พังเคน
34 อุบลราชธานี 31 เหล่าเสือโก้ก 01 เหล่าเสือโก้ก
34 อุบลราชธานี 31 เหล่าเสือโก้ก 02 โพนเมือง
34 อุบลราชธานี 31 เหล่าเสือโก้ก 03 แพงใหญ่
34 อุบลราชธานี 31 เหล่าเสือโก้ก 04 หนองบก
34 อุบลราชธานี 32 สว่างวีระวงศ์ 01 แก่งโดม
34 อุบลราชธานี 32 สว่างวีระวงศ์ 02 ท่าช้าง
34 อุบลราชธานี 32 สว่างวีระวงศ์ 03 บุ่งมะแลง
34 อุบลราชธานี 32 สว่างวีระวงศ์ 04 สว่าง
34 อุบลราชธานี 33 น้ำขุ่น 01 ตาเกา
34 อุบลราชธานี 33 น้ำขุ่น 02 ไพบูลย์
34 อุบลราชธานี 33 น้ำขุ่น 03 ขี้เหล็ก
34 อุบลราชธานี 33 น้ำขุ่น 04 โคกสะอาด
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 01 ในเมือง
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 02 น้ำคำใหญ่
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 03 ตาดทอง
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 04 สำราญ
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 05 ค้อเหนือ
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 06 ดู่ทุ่ง
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 07 เดิด
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 08 ขั้นไดใหญ่
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 09 ทุ่งแต้
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 10 สิงห์
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 11 นาสะไมย์
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 12 เขื่องคำ
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 13 หนองหิน
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 14 หนองคู
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 15 ขุมเงิน
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 16 ทุ่งนางโอก
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 17 หนองเรือ
35 ยโสธร 01 เมืองยโสธร 18 หนองเป็ด
35 ยโสธร 02 ทรายมูล 01 ทรายมูล
35 ยโสธร 02 ทรายมูล 02 ดู่ลาด
35 ยโสธร 02 ทรายมูล 03 ดงมะไฟ
35 ยโสธร 02 ทรายมูล 04 นาเวียง
35 ยโสธร 02 ทรายมูล 05 ไผ่
35 ยโสธร 03 กุดชุม 01 กุดชุม
35 ยโสธร 03 กุดชุม 02 โนนเปือย
35 ยโสธร 03 กุดชุม 03 กำแมด
35 ยโสธร 03 กุดชุม 04 นาโส่
35 ยโสธร 03 กุดชุม 05 ห้วยแก้ง
35 ยโสธร 03 กุดชุม 06 หนองหมี
35 ยโสธร 03 กุดชุม 07 โพนงาม
35 ยโสธร 03 กุดชุม 08 คำน้ำสร้าง
35 ยโสธร 03 กุดชุม 09 หนองแหน
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 01 ลุมพุก
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 02 ย่อ
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 03 สงเปือย
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 04 โพนทัน
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 05 ทุ่งมน
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 06 นาคำ
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 07 ดงแคนใหญ่
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 08 กู่จาน
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 09 นาแก
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 10 กุดกุง
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 11 เหล่าไฮ
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 12 แคนน้อย
35 ยโสธร 04 คำเขื่อนแก้ว 13 ดงเจริญ
35 ยโสธร 05 ป่าติ้ว 01 โพธิ์ไทร
35 ยโสธร 05 ป่าติ้ว 02 กระจาย
35 ยโสธร 05 ป่าติ้ว 03 โคกนาโก
35 ยโสธร 05 ป่าติ้ว 04 เชียงเพ็ง
35 ยโสธร 05 ป่าติ้ว 05 ศรีฐาน
35 ยโสธร 06 มหาชนะชัย 01 ฟ้าหยาด
35 ยโสธร 06 มหาชนะชัย 02 หัวเมือง
35 ยโสธร 06 มหาชนะชัย 03 คูเมือง
35 ยโสธร 06 มหาชนะชัย 04 ผือฮี
35 ยโสธร 06 มหาชนะชัย 05 บากเรือ
35 ยโสธร 06 มหาชนะชัย 06 ม่วง
35 ยโสธร 06 มหาชนะชัย 07 โนนทราย
35 ยโสธร 06 มหาชนะชัย 08 บึงแก
35 ยโสธร 06 มหาชนะชัย 09 พระเสาร์
35 ยโสธร 06 มหาชนะชัย 10 สงยาง
35 ยโสธร 07 ค้อวัง 01 ฟ้าห่วน
35 ยโสธร 07 ค้อวัง 02 กุดน้ำใส
35 ยโสธร 07 ค้อวัง 03 น้ำอ้อม
35 ยโสธร 07 ค้อวัง 04 ค้อวัง
35 ยโสธร 08 เลิงนกทา 02 บุ่งค้า
35 ยโสธร 08 เลิงนกทา 03 สวาท
35 ยโสธร 08 เลิงนกทา 05 ห้องแซง
35 ยโสธร 08 เลิงนกทา 06 สามัคคี
35 ยโสธร 08 เลิงนกทา 07 กุดเชียงหมี
35 ยโสธร 08 เลิงนกทา 10 สามแยก
35 ยโสธร 08 เลิงนกทา 11 กุดแห่
35 ยโสธร 08 เลิงนกทา 12 โคกสำราญ
35 ยโสธร 08 เลิงนกทา 13 สร้างมิ่ง
35 ยโสธร 08 เลิงนกทา 14 ศรีแก้ว
35 ยโสธร 09 ไทยเจริญ 01 ไทยเจริญ
35 ยโสธร 09 ไทยเจริญ 02 น้ำคำ
35 ยโสธร 09 ไทยเจริญ 03 ส้มผ่อ
35 ยโสธร 09 ไทยเจริญ 04 คำเตย
35 ยโสธร 09 ไทยเจริญ 05 คำไผ่
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 01 ในเมือง
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 02 รอบเมือง
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 03 โพนทอง
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 04 นาฝาย
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 05 บ้านค่าย
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 06 กุดตุ้ม
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 07 ชีลอง
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 08 บ้านเล่า
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 09 นาเสียว
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 10 หนองนาแซง
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 11 ลาดใหญ่
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 12 หนองไผ่
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 13 ท่าหินโงม
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 14 ห้วยต้อน
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 15 ห้วยบง
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 16 โนนสำราญ
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 17 โคกสูง
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 18 บุ่งคล้า
36 ชัยภูมิ 01 เมืองชัยภูมิ 19 ซับสีทอง
36 ชัยภูมิ 02 บ้านเขว้า 01 บ้านเขว้า
36 ชัยภูมิ 02 บ้านเขว้า 02 ตลาดแร้ง
36 ชัยภูมิ 02 บ้านเขว้า 03 ลุ่มลำชี
36 ชัยภูมิ 02 บ้านเขว้า 04 ชีบน
36 ชัยภูมิ 02 บ้านเขว้า 05 ภูแลนคา
36 ชัยภูมิ 02 บ้านเขว้า 06 โนนแดง
36 ชัยภูมิ 03 คอนสวรรค์ 01 คอนสวรรค์
36 ชัยภูมิ 03 คอนสวรรค์ 02 ยางหวาย
36 ชัยภูมิ 03 คอนสวรรค์ 03 ช่องสามหมอ
36 ชัยภูมิ 03 คอนสวรรค์ 04 โนนสะอาด
36 ชัยภูมิ 03 คอนสวรรค์ 05 ห้วยไร่
36 ชัยภูมิ 03 คอนสวรรค์ 06 บ้านโสก
36 ชัยภูมิ 03 คอนสวรรค์ 07 โคกมั่งงอย
36 ชัยภูมิ 03 คอนสวรรค์ 08 หนองขาม
36 ชัยภูมิ 03 คอนสวรรค์ 09 ศรีสำราญ
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 01 บ้านยาง
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 02 บ้านหัน
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 03 บ้านเดื่อ
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 04 บ้านเป้า
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 05 กุดเลาะ
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 06 โนนกอก
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 07 สระโพนทอง
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 08 หนองข่า
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 09 หนองโพนงาม
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 10 บ้านบัว
36 ชัยภูมิ 04 เกษตรสมบูรณ์ 12 โนนทอง
36 ชัยภูมิ 05 หนองบัวแดง 01 หนองบัวแดง
36 ชัยภูมิ 05 หนองบัวแดง 02 กุดชุมแสง
36 ชัยภูมิ 05 หนองบัวแดง 03 ถ้ำวัวแดง
36 ชัยภูมิ 05 หนองบัวแดง 04 นางแดด
36 ชัยภูมิ 05 หนองบัวแดง 07 หนองแวง
36 ชัยภูมิ 05 หนองบัวแดง 08 คูเมือง
36 ชัยภูมิ 05 หนองบัวแดง 09 ท่าใหญ่
36 ชัยภูมิ 05 หนองบัวแดง 11 วังชมภู
36 ชัยภูมิ 06 จัตุรัส 01 บ้านกอก
36 ชัยภูมิ 06 จัตุรัส 02 หนองบัวบาน
36 ชัยภูมิ 06 จัตุรัส 03 บ้านขาม
36 ชัยภูมิ 06 จัตุรัส 05 กุดน้ำใส
36 ชัยภูมิ 06 จัตุรัส 06 หนองโดน
36 ชัยภูมิ 06 จัตุรัส 07 ละหาน
36 ชัยภูมิ 06 จัตุรัส 10 หนองบัวใหญ่
36 ชัยภูมิ 06 จัตุรัส 11 หนองบัวโคก
36 ชัยภูมิ 06 จัตุรัส 13 ส้มป่อย
36 ชัยภูมิ 07 บำเหน็จณรงค์ 01 บ้านชวน
36 ชัยภูมิ 07 บำเหน็จณรงค์ 02 บ้านเพชร
36 ชัยภูมิ 07 บำเหน็จณรงค์ 03 บ้านตาล
36 ชัยภูมิ 07 บำเหน็จณรงค์ 04 หัวทะเล
36 ชัยภูมิ 07 บำเหน็จณรงค์ 05 โคกเริงรมย์
36 ชัยภูมิ 07 บำเหน็จณรงค์ 06 เกาะมะนาว
36 ชัยภูมิ 07 บำเหน็จณรงค์ 07 โคกเพชรพัฒนา
36 ชัยภูมิ 08 หนองบัวระเหว 01 หนองบัวระเหว
36 ชัยภูมิ 08 หนองบัวระเหว 02 วังตะเฆ่
36 ชัยภูมิ 08 หนองบัวระเหว 03 ห้วยแย้
36 ชัยภูมิ 08 หนองบัวระเหว 04 โคกสะอาด
36 ชัยภูมิ 08 หนองบัวระเหว 05 โสกปลาดุก
36 ชัยภูมิ 09 เทพสถิต 01 วะตะแบก
36 ชัยภูมิ 09 เทพสถิต 02 ห้วยยายจิ๋ว
36 ชัยภูมิ 09 เทพสถิต 03 นายางกลัก
36 ชัยภูมิ 09 เทพสถิต 04 บ้านไร่
36 ชัยภูมิ 09 เทพสถิต 05 โป่งนก
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 01 ผักปัง
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 02 กวางโจน
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 03 หนองคอนไทย
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 04 บ้านแก้ง
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 05 กุดยม
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 06 บ้านเพชร
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 07 โคกสะอาด
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 08 หนองตูม
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 09 โอโล
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 10 ธาตุทอง
36 ชัยภูมิ 10 ภูเขียว 11 บ้านดอน
36 ชัยภูมิ 11 บ้านแท่น 01 บ้านแท่น
36 ชัยภูมิ 11 บ้านแท่น 02 สามสวน
36 ชัยภูมิ 11 บ้านแท่น 03 สระพัง
36 ชัยภูมิ 11 บ้านแท่น 04 บ้านเต่า
36 ชัยภูมิ 11 บ้านแท่น 05 หนองคู
36 ชัยภูมิ 12 แก้งคร้อ 01 ช่องสามหมอ
36 ชัยภูมิ 12 แก้งคร้อ 02 หนองขาม
36 ชัยภูมิ 12 แก้งคร้อ 03 นาหนองทุ่ม
36 ชัยภูมิ 12 แก้งคร้อ 04 บ้านแก้ง
36 ชัยภูมิ 12 แก้งคร้อ 05 หนองสังข์
36 ชัยภูมิ 12 แก้งคร้อ 06 หลุบคา
36 ชัยภูมิ 12 แก้งคร้อ 07 โคกกุง
36 ชัยภูมิ 12 แก้งคร้อ 08 เก่าย่าดี
36 ชัยภูมิ 12 แก้งคร้อ 09 ท่ามะไฟหวาน
36 ชัยภูมิ 12 แก้งคร้อ 10 หนองไผ่
36 ชัยภูมิ 13 คอนสาร 01 คอนสาร
36 ชัยภูมิ 13 คอนสาร 02 ทุ่งพระ
36 ชัยภูมิ 13 คอนสาร 03 โนนคูณ
36 ชัยภูมิ 13 คอนสาร 04 ห้วยยาง
36 ชัยภูมิ 13 คอนสาร 05 ทุ่งลุยลาย
36 ชัยภูมิ 13 คอนสาร 06 ดงบัง
36 ชัยภูมิ 13 คอนสาร 07 ทุ่งนาเลา
36 ชัยภูมิ 13 คอนสาร 08 ดงกลาง
36 ชัยภูมิ 14 ภักดีชุมพล 01 บ้านเจียง
36 ชัยภูมิ 14 ภักดีชุมพล 02 เจาทอง
36 ชัยภูมิ 14 ภักดีชุมพล 03 วังทอง
36 ชัยภูมิ 14 ภักดีชุมพล 04 แหลมทอง
36 ชัยภูมิ 15 เนินสง่า 01 หนองฉิม
36 ชัยภูมิ 15 เนินสง่า 02 ตาเนิน
36 ชัยภูมิ 15 เนินสง่า 03 กะฮาด
36 ชัยภูมิ 15 เนินสง่า 04 รังงาม
36 ชัยภูมิ 16 ซับใหญ่ 01 ซับใหญ่
36 ชัยภูมิ 16 ซับใหญ่ 02 ท่ากูบ
36 ชัยภูมิ 16 ซับใหญ่ 03 ตะโกทอง
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 01 บุ่ง
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 02 ไก่คำ
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 03 นาจิก
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 04 ปลาค้าว
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 05 เหล่าพรวน
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 06 สร้างนกทา
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 07 คึมใหญ่
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 08 นาผือ
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 09 น้ำปลีก
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 10 นาวัง
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 11 นาหมอม้า
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 12 โนนโพธิ์
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 13 โนนหนามแท่ง
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 14 ห้วยไร่
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 15 หนองมะแซว
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 16 กุดปลาดุก
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 17 ดอนเมย
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 18 นายม
37 อำนาจเจริญ 01 เมืองอำนาจเจริญ 19 นาแต้
37 อำนาจเจริญ 02 ชานุมาน 01 ชานุมาน
37 อำนาจเจริญ 02 ชานุมาน 02 โคกสาร
37 อำนาจเจริญ 02 ชานุมาน 03 คำเขื่อนแก้ว
37 อำนาจเจริญ 02 ชานุมาน 04 โคกก่ง
37 อำนาจเจริญ 02 ชานุมาน 05 ป่าก่อ
37 อำนาจเจริญ 03 ปทุมราชวงศา 01 หนองข่า
37 อำนาจเจริญ 03 ปทุมราชวงศา 02 คำโพน
37 อำนาจเจริญ 03 ปทุมราชวงศา 03 นาหว้า
37 อำนาจเจริญ 03 ปทุมราชวงศา 04 ลือ
37 อำนาจเจริญ 03 ปทุมราชวงศา 05 ห้วย
37 อำนาจเจริญ 03 ปทุมราชวงศา 06 โนนงาม
37 อำนาจเจริญ 03 ปทุมราชวงศา 07 นาป่าแซง
37 อำนาจเจริญ 04 พนา 01 พนา
37 อำนาจเจริญ 04 พนา 02 จานลาน
37 อำนาจเจริญ 04 พนา 03 ไม้กลอน
37 อำนาจเจริญ 04 พนา 04 พระเหลา
37 อำนาจเจริญ 05 เสนางคนิคม 01 เสนางคนิคม
37 อำนาจเจริญ 05 เสนางคนิคม 02 โพนทอง
37 อำนาจเจริญ 05 เสนางคนิคม 03 ไร่สีสุก
37 อำนาจเจริญ 05 เสนางคนิคม 04 นาเวียง
37 อำนาจเจริญ 05 เสนางคนิคม 05 หนองไฮ
37 อำนาจเจริญ 05 เสนางคนิคม 06 หนองสามสี
37 อำนาจเจริญ 06 หัวตะพาน 01 หัวตะพาน
37 อำนาจเจริญ 06 หัวตะพาน 02 คำพระ
37 อำนาจเจริญ 06 หัวตะพาน 03 เค็งใหญ่
37 อำนาจเจริญ 06 หัวตะพาน 04 หนองแก้ว
37 อำนาจเจริญ 06 หัวตะพาน 05 โพนเมืองน้อย
37 อำนาจเจริญ 06 หัวตะพาน 06 สร้างถ่อน้อย
37 อำนาจเจริญ 06 หัวตะพาน 07 จิกดู่
37 อำนาจเจริญ 06 หัวตะพาน 08 รัตนวารี
37 อำนาจเจริญ 07 ลืออำนาจ 01 อำนาจ
37 อำนาจเจริญ 07 ลืออำนาจ 02 ดงมะยาง
37 อำนาจเจริญ 07 ลืออำนาจ 03 เปือย
37 อำนาจเจริญ 07 ลืออำนาจ 04 ดงบัง
37 อำนาจเจริญ 07 ลืออำนาจ 05 ไร่ขี
37 อำนาจเจริญ 07 ลืออำนาจ 06 แมด
37 อำนาจเจริญ 07 ลืออำนาจ 07 โคกกลาง
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 02 โนนสมบูรณ์
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 03 หนองเข็ง
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 04 หอคำ
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 05 หนองเลิง
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 06 โคกก่อง
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 07 นาสวรรค์
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 08 ไคสี
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 09 ชัยพร
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 10 วิศิษฐ์
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 11 คำนาดี
38 บึงกาฬ 01 บึงกาฬ 12 โป่งเปือย
38 บึงกาฬ 02 พรเจริญ 01 ศรีชมภู
38 บึงกาฬ 02 พรเจริญ 02 ดอนหญ้านาง
38 บึงกาฬ 02 พรเจริญ 03 พรเจริญ
38 บึงกาฬ 02 พรเจริญ 04 หนองหัวช้าง
38 บึงกาฬ 02 พรเจริญ 05 วังชมภู
38 บึงกาฬ 02 พรเจริญ 06 ป่าแฝก
38 บึงกาฬ 02 พรเจริญ 07 ศรีสำราญ
38 บึงกาฬ 03 โซ่พิสัย 01 โซ่
38 บึงกาฬ 03 โซ่พิสัย 02 หนองพันทา
38 บึงกาฬ 03 โซ่พิสัย 03 ศรีชมภู
38 บึงกาฬ 03 โซ่พิสัย 04 คำแก้ว
38 บึงกาฬ 03 โซ่พิสัย 05 บัวตูม
38 บึงกาฬ 03 โซ่พิสัย 06 ถ้ำเจริญ
38 บึงกาฬ 03 โซ่พิสัย 07 เหล่าทอง
38 บึงกาฬ 04 เซกา 01 เซกา
38 บึงกาฬ 04 เซกา 02 ซาง
38 บึงกาฬ 04 เซกา 03 ท่ากกแดง
38 บึงกาฬ 04 เซกา 04 บ้านต้อง
38 บึงกาฬ 04 เซกา 05 ป่งไฮ
38 บึงกาฬ 04 เซกา 06 น้ำจั้น
38 บึงกาฬ 04 เซกา 07 ท่าสะอาด
38 บึงกาฬ 04 เซกา 08 หนองทุ่ม
38 บึงกาฬ 04 เซกา 09 โสกก่าม
38 บึงกาฬ 05 ปากคาด 01 ปากคาด
38 บึงกาฬ 05 ปากคาด 02 หนองยอง
38 บึงกาฬ 05 ปากคาด 03 นากั้ง
38 บึงกาฬ 05 ปากคาด 04 โนนศิลา
38 บึงกาฬ 05 ปากคาด 05 สมสนุก
38 บึงกาฬ 05 ปากคาด 06 นาดง
38 บึงกาฬ 06 บึงโขงหลง 01 บึงโขงหลง
38 บึงกาฬ 06 บึงโขงหลง 02 โพธิ์หมากแข้ง
38 บึงกาฬ 06 บึงโขงหลง 03 ดงบัง
38 บึงกาฬ 06 บึงโขงหลง 04 ท่าดอกคำ
38 บึงกาฬ 07 ศรีวิไล 01 ศรีวิไล
38 บึงกาฬ 07 ศรีวิไล 02 ชุมภูพร
38 บึงกาฬ 07 ศรีวิไล 03 นาแสง
38 บึงกาฬ 07 ศรีวิไล 04 นาสะแบง
38 บึงกาฬ 07 ศรีวิไล 05 นาสิงห์
38 บึงกาฬ 08 บุ่งคล้า 01 บุ่งคล้า
38 บึงกาฬ 08 บุ่งคล้า 02 หนองเดิ่น
38 บึงกาฬ 08 บุ่งคล้า 03 โคกกว้าง
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 01 หนองบัว
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 02 หนองภัยศูนย์
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 03 โพธิ์ชัย
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 04 หนองสวรรค์
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 05 หัวนา
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 06 บ้านขาม
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 07 นามะเฟือง
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 08 บ้านพร้าว
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 09 โนนขมิ้น
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 10 ลำภู
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 11 กุดจิก
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 12 โนนทัน
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 13 นาคำไฮ
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 14 ป่าไม้งาม
39 หนองบัวลำภู 01 เมืองหนองบัวลำภู 15 หนองหว้า
39 หนองบัวลำภู 02 นากลาง 01 นากลาง
39 หนองบัวลำภู 02 นากลาง 02 ด่านช้าง
39 หนองบัวลำภู 02 นากลาง 05 กุดดินจี่
39 หนองบัวลำภู 02 นากลาง 06 ฝั่งแดง
39 หนองบัวลำภู 02 นากลาง 07 เก่ากลอย
39 หนองบัวลำภู 02 นากลาง 09 โนนเมือง
39 หนองบัวลำภู 02 นากลาง 10 อุทัยสวรรค์
39 หนองบัวลำภู 02 นากลาง 11 ดงสวรรค์
39 หนองบัวลำภู 02 นากลาง 13 กุดแห่
39 หนองบัวลำภู 03 โนนสัง 01 โนนสัง
39 หนองบัวลำภู 03 โนนสัง 02 บ้านถิ่น
39 หนองบัวลำภู 03 โนนสัง 03 หนองเรือ
39 หนองบัวลำภู 03 โนนสัง 04 กุดดู่
39 หนองบัวลำภู 03 โนนสัง 05 บ้านค้อ
39 หนองบัวลำภู 03 โนนสัง 06 โนนเมือง
39 หนองบัวลำภู 03 โนนสัง 07 โคกใหญ่
39 หนองบัวลำภู 03 โนนสัง 08 โคกม่วง
39 หนองบัวลำภู 03 โนนสัง 09 นิคมพัฒนา
39 หนองบัวลำภู 03 โนนสัง 10 ปางกู่
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 01 เมืองใหม่
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 02 ศรีบุญเรือง
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 03 หนองบัวใต้
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 04 กุดสะเทียน
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 05 นากอก
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 06 โนนสะอาด
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 07 ยางหล่อ
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 08 โนนม่วง
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 09 หนองกุงแก้ว
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 10 หนองแก
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 11 ทรายทอง
39 หนองบัวลำภู 04 ศรีบุญเรือง 12 หันนางาม
39 หนองบัวลำภู 05 สุวรรณคูหา 01 นาสี
39 หนองบัวลำภู 05 สุวรรณคูหา 02 บ้านโคก
39 หนองบัวลำภู 05 สุวรรณคูหา 03 นาดี
39 หนองบัวลำภู 05 สุวรรณคูหา 04 นาด่าน
39 หนองบัวลำภู 05 สุวรรณคูหา 05 ดงมะไฟ
39 หนองบัวลำภู 05 สุวรรณคูหา 06 สุวรรณคูหา
39 หนองบัวลำภู 05 สุวรรณคูหา 07 บุญทัน
39 หนองบัวลำภู 05 สุวรรณคูหา 08 กุดผึ้ง
39 หนองบัวลำภู 06 นาวัง 01 นาเหล่า
39 หนองบัวลำภู 06 นาวัง 02 นาแก
39 หนองบัวลำภู 06 นาวัง 03 วังทอง
39 หนองบัวลำภู 06 นาวัง 04 วังปลาป้อม
39 หนองบัวลำภู 06 นาวัง 05 เทพคีรี
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 01 ในเมือง
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 02 สำราญ
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 03 โคกสี
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 04 ท่าพระ
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 05 บ้านทุ่ม
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 06 เมืองเก่า
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 07 พระลับ
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 08 สาวะถี
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 09 บ้านหว้า
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 10 บ้านค้อ
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 11 แดงใหญ่
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 12 ดอนช้าง
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 13 ดอนหัน
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 14 ศิลา
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 15 บ้านเป็ด
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 16 หนองตูม
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 17 บึงเนียม
40 ขอนแก่น 01 เมืองขอนแก่น 18 โนนท่อน
40 ขอนแก่น 02 บ้านฝาง 01 หนองบัว
40 ขอนแก่น 02 บ้านฝาง 02 ป่าหวายนั่ง
40 ขอนแก่น 02 บ้านฝาง 03 โนนฆ้อง
40 ขอนแก่น 02 บ้านฝาง 04 บ้านเหล่า
40 ขอนแก่น 02 บ้านฝาง 05 ป่ามะนาว
40 ขอนแก่น 02 บ้านฝาง 06 บ้านฝาง
40 ขอนแก่น 02 บ้านฝาง 07 โคกงาม
40 ขอนแก่น 03 พระยืน 01 พระยืน
40 ขอนแก่น 03 พระยืน 02 พระบุ
40 ขอนแก่น 03 พระยืน 03 บ้านโต้น
40 ขอนแก่น 03 พระยืน 04 หนองแวง
40 ขอนแก่น 03 พระยืน 05 ขามป้อม
40 ขอนแก่น 04 หนองเรือ 01 หนองเรือ
40 ขอนแก่น 04 หนองเรือ 02 บ้านเม็ง
40 ขอนแก่น 04 หนองเรือ 03 บ้านกง
40 ขอนแก่น 04 หนองเรือ 04 ยางคำ
40 ขอนแก่น 04 หนองเรือ 05 จระเข้
40 ขอนแก่น 04 หนองเรือ 06 โนนทอง
40 ขอนแก่น 04 หนองเรือ 07 กุดกว้าง
40 ขอนแก่น 04 หนองเรือ 08 โนนทัน
40 ขอนแก่น 04 หนองเรือ 09 โนนสะอาด
40 ขอนแก่น 04 หนองเรือ 10 บ้านผือ
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 01 ชุมแพ
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 02 โนนหัน
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 03 นาหนองทุ่ม
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 04 โนนอุดม
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 05 ขัวเรียง
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 06 หนองไผ่
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 07 ไชยสอ
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 08 วังหินลาด
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 09 นาเพียง
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 10 หนองเขียด
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 11 หนองเสาเล้า
40 ขอนแก่น 05 ชุมแพ 12 โนนสะอาด
40 ขอนแก่น 06 สีชมพู 01 สีชมพู
40 ขอนแก่น 06 สีชมพู 02 ศรีสุข
40 ขอนแก่น 06 สีชมพู 03 นาจาน
40 ขอนแก่น 06 สีชมพู 04 วังเพิ่ม
40 ขอนแก่น 06 สีชมพู 05 ซำยาง
40 ขอนแก่น 06 สีชมพู 06 หนองแดง
40 ขอนแก่น 06 สีชมพู 07 ดงลาน
40 ขอนแก่น 06 สีชมพู 08 บริบูรณ์
40 ขอนแก่น 06 สีชมพู 09 บ้านใหม่
40 ขอนแก่น 06 สีชมพู 10 ภูห่าน
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 01 น้ำพอง
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 02 วังชัย
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 03 หนองกุง
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 04 บัวใหญ่
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 05 สะอาด
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 06 ม่วงหวาน
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 07 บ้านขาม
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 08 บัวเงิน
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 09 ทรายมูล
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 10 ท่ากระเสริม
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 11 พังทุย
40 ขอนแก่น 07 น้ำพอง 12 กุดน้ำใส
40 ขอนแก่น 08 อุบลรัตน์ 01 โคกสูง
40 ขอนแก่น 08 อุบลรัตน์ 02 บ้านดง
40 ขอนแก่น 08 อุบลรัตน์ 03 เขื่อนอุบลรัตน์
40 ขอนแก่น 08 อุบลรัตน์ 04 นาคำ