ผลการดำเนินงาน : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 1
ผลการดำเนินงานในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 1 และ ปศุสัตว์เขต
ผลการดำเนินงาน : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 2
ผลการดำเนินงานในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 2 lสระบุรี และ ปศุสัตว์เขต
โปสเตอร์-ความจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่มีมานาน แต่ยังมีอีกความรู้อีกหลายอย่างที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ความเข้าใจผิดของประชาชน เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต
โปสเตอร์โรคพิษสุนัขบ้า
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งสาเหตุอาการ การป้องกันโรค ที่จำเป็นสำหรับประชาชน
โปสเตอร์ คาถา 5 ย.
การป้องกันสุนัขกัด มีหลักการง่ายๆ คือใช้คาถา 5 ย. - ย.ที่ 1 อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห - ย.ที่ 2 อย่าเหยียบ ขา หาง หรือตัวสุนัข - ย.ที่ 3 อย่าแยกสุนัขกัดกันด้วยมือเปล่า - ย.ที่ 4 อย่าหยิบจานข้าว เวลากินอาหาร - ย.ที่ 5 อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขที่ไม่คุ้นเคย
โปสเตอร์ ทำอย่างไรเมื่อถูกสุนัขกัด
เมื่อถูกสุนัข แมว หรือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดข่วน การดูแลตนเองอย่างถูกต้องจะลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
โปสเตอร์ โรคพิษสุนัขบ้า (Infographic)
ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ที่มีรูปแบบสั้น กระชับ ง่ายต่อการเรียนรู้