วิธีการเก็บตัวอย่างสมอง โดยการเจาะผ่านเบ้าตา
การเก็บเนื้อสมอง ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ เป็นสิ่งสำคัญและมีความแม่นยำสูงสุด โดยการเจาะเนื้อสมองจากศพผ่านทางลูกตา Brain Necropsy พัฒนาโดย ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เป็นวิธีที่ทำได้โดยไม่ต้องผ่าศพ