คำขวัญ : วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก
WRD,World Rabies Days,วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก,กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า,คำขวัญ 27 กรกฏาคม 2556

คำขวัญวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก
( World Rabies Day)

ปี 2563 ภาษาไทย   ร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงมาทำวัคซีน

ภาษาอังกฤษ   End Rabies: Collaborate, Vaccinate
ปี 2562 ภาษาไทย   โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  ภาษาอังกฤษ   RABIES : Vaccinate to eliminate
ปี 2561 ภาษาไทย   โรคพิษสุนัขบ้า : สื่อสารทั่วไทย ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  ภาษาอังกฤษ   RABIES : Share the message. Save a life.
ปี 2560 ภาษาไทย   สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  ภาษาอังกฤษ   Animal Free of Rabies : Human are safe from the diseases
ปี 2559 ภาษาไทย   สุขภาพหนึ่งเดียว ประชารัฐร่วมใจ สู้ภัยโรคพิษสุนัขบ้า
  ภาษาอังกฤษ   RABIES : Educate - Vaccinate - Eliminate
ปี 2558 ภาษาไทย   "ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน"
  ภาษาอังกฤษ   " End Rabies Together "
ปี 2557 ภาษาไทย   พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า เลี้ยงน้องหมาอย่างถูกวิธี
  ภาษาอังกฤษ   " Understand it to defeat it "

ปี 2556

ภาษาไทย

 

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เลี้ยงน้องหมาอย่างถูกวิธี

  ภาษาอังกฤษ   " Understand it to defeat it "

ปี 2555

ภาษาไทย

 

"ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน"

 

ภาษาอังกฤษ

 

 " Stand United. End Rabies. "

ปี 2554

ภาษาไทย

 

"ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน"

 

ภาษาอังกฤษ

 

" Stand United. End Rabies. "

ปี 2553

ภาษาไทย

 

"ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน"

 

ภาษาอังกฤษ

 

" Stand United. End Rabies. "

ปี 2552

ภาษาไทย

 

" ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน "

 

ภาษาอังกฤษ

 

"  Working together to make rabies history !  "

ปี 2551

ภาษาไทย

 

" ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน "

 

ภาษาอังกฤษ

 

"  Working together to make rabies history !  "

ปี 2550

ภาษาไทย

 

" ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน "

 

ภาษาอังกฤษ

 

"  Working together to make rabies history !  "


DownLoad :  Logo วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ได้ที่นี่ค่ะ