การสัมผัสที่ไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า
Rabies,Vaccine 24 กรกฏาคม 2556

หากคุณเพียงถูกต้องตัวสัตว์  ป้อนน้ำ  ป้อนอาหาร  ถูกเลีย สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์ โดยผิวหนังไม่มีแผลหรือรอยถลอก แบบนี้ไม่ติดโรค ไม่ต้องฉีดวัคซีน เพียงล้างมือหรืออวัยวะส่วนที่สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์ก็เพียงพอ