การให้วัคซีนผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
ฉีดกระตุ้น,ถูกกัดซ้ำ,วัคซีน 04 เมษายน 2557

กรณีผู้สัมผัสโรคที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีคุณภาพมาแล้วครบชุด หรือ อย่างน้อย 3 เข็มขึ้นไป เมื่อถูกกัดซ้ำไม่ต้องฉีด RIG และฉีดวัคซีนกระตุ้นก็เพียงพอที่มา : แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย (หน้า 19
)
กดเพื่อ Download แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าได้