การลงทะเบียนสมาชิกเก่า --- ผู้ที่เคยใช้โปรแกรม ร.36 (สีฟ้า) ให้ลงทะเบียนตามขั้นตอนนี้...
16 สิงหาคม 2556

ขั้นตอนที่ 11. กรอก username (เป็น อีเมลล์ เช่น xx@moph.go.th )
2.กรอกรหัสผ่าน (ที่ใช้ login โปรแกรม ร.36)
3.กด “ตกลง” เพื่อเข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 2

  

1.  แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ถูกต้อง

2. เมื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานให้ครบทุกช่อง ให้กดปุ่ม“บันทึก”   ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3       

 

3. เมื่อ “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความดังหน้าจอ ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 4

 
 

 

4.1   เปิด e-mail  ของท่านที่เคยแจ้งไว้กับระบบ

4.2  เปิด e-mail เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (หากไม่เจอใน inbox ให้ดูใน ถังขยะหรืออีเมลขยะ (spam,trash,junk)) ท่านจะพบข้อความดังรูปที่ 4

 

 

ขั้นตอนที่ 5
5. กดยืนยันการลงทะเบียนที่ “ ลิ้งค์” (*อีเมลล์ที่เข้ามา อาจจะอยู่ที่เมลล์ขยะ)

 

 

ขั้นตอนที่ 6

 6. เมื่อกดยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ

ยืนยันการลงทะเบียน

ขณะนี้ระบบได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว กรุณาล็อกอินอีกครั้ง เพื่อเข้าใช้ระบบค่ะ