รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ - ใช้ค้นหาชื่่อ ที่อยู่
รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ,ชื่อ รพ.,ชื่อสถานบริการ,ตำบลอะไร 17 มีนาคม 2557
  1. เริ่มต้นค้นหาไปที่ link
    http://203.157.10.8/hcode_2020/query_set.php