ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้สัมผัสโรค (VDO)
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้สัมผัสโรค,ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผ,ผู้สัมผัสโรค,ข้อมูล,โปรแกรม ร.36 08 กุมภาพันธ์ 2557

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลคนไข้ที่สัมผัสโรค
1, ใส่ ID ปชช. กดค้นหา
2. ใส่ HN 
3. เลือกสิทธิสถานบริการ (ตาม CUP)
4. กดเพิ่มครั้งที่สัมผัสโรคโดยไม่ต้องเลือกชื่อ รพ.
เพราะหลังกดปุ่ม "เพิ่มครั้งที่สัมผัสโรค" แบบฟอร์ม ร. 36 และชื่อ รพ.จะขึ้นให้อัตโนมัติ

กรณี เป็นการเข้าใช้ระบบครั้งแรก ต้องทำการปิด Case ที่ยังไม่ได้ปิด
(ย้อนหลังประมาณ 90 วัน) กรณีที่เป็น Case ที่นานกว่านี้ระบบจะปิดให้อัตโนมัติ 

การปิด Case ในดูความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทุกส่วนด้วย