การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
การฉีดวัคซีน,หมาบ้า,หมากัด 06 กุมภาพันธ์ 2557