ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลประกวดรางวัล MoPH.-MoAC. Rabies Awards 2556
MoPH56,MoPH.-MoAC. Rabies Awards 2013,Rabies Awards 2013,Rabies Awards,ประกวด,โรคพิษสุนัขบ้า 19 มกราคม 2557

ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล และ เทศบาล (อบต./เทศบาล)