การปิด Case
ปิดCase,ฉีดครบ,ฉีด 3 เข็ม,ปิด Case,ปิดเคส 18 มกราคม 2557

การปิด Case ทำโดยไปที่  
ส่วนที่  5  ข้อ 5.3  ท่านต้องการปิด Case หรือไม่ ให้เลือก  “ต้องการ"  พร้อมระบุเหตุผลที่จะปิด Case

- ฉีดวัคซีนครบตามมาตรฐาน  หมายถึง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามมาตรฐาน 4 หรือ 5 เข็ม
- ฉีดวัคซีนกระตุ้นครบตามมาตรฐาน หมายถึง ฉีดวัคซีนกระตุ้นครบตามมาตรฐาน คือ 
- ถูกกัดซ้ำภายใน 6 เดือน ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม
- ถูกกัดเมื่อฉีดวัคซีนครบแล้วเกิน 6 เดือน 
- ฉีดวัคซีนไม่ครบ หมายถึง
1) สุนัข/แมว มีอาการปกติภายใน 10 วัน
2) ติดต่อคนไข้ไม่ได้/คนไข้ไม่มาฉีด


  
เมื่อเลือกเหตุผลแล้วจึงกด  “Save ” เมื่อกดปุ่ม “ ” ข้อมูลจะถูกเก็บในรายการประวัติการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และจะสามารถเพิ่มครั้งที่สัมผัสโรคครั้งต่อไปได้