สำหรับผู้ที่มีปัญหาใน log in ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Teamviewer ค่ะ (Update v13.1.3629)
Teamviewer 19 พฤศจิกายน 2556

กรณีผู้ใช้งานที่มีปัญหาและไม่สามารถจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
กรุณา Download "โปรแกรม TeamViewer" และติดตั้งบนเครื่องของท่าน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบรายงานโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ช่วยดูแลคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกล

Download TeamViewer สำหรับ Windows ได้ที่ 
https://www.teamviewer.com/th/download/windows/