กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
  สำนักโรคติดต่อทั่วไป

ห้อง 3503  อาคาร 3 ชั้น 5

ตึกกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี  11000

โทร 0 2590 3177-8

โทรสาร 0 2965 9484

Email : r36@ddc.mail.go.th

Facebook Fan Page :  กด like หน้า Page โปรแกรม ร.36

https://www.facebook.com/pages/โปรแกรม-ร36/158384280887895