ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า


  ใช้ Chrome ในการเปิดระบบรายงาน ร.36 ห้ามใช้ Fiirefox    สุนัขกัดต้องรีบแก้ ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด   อย่าลืม...วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องฉีดให้ตรงตามกำหนดนัดทุกครั้ง มิฉะนั้นอาจตายได้    28 กันยายนของทุกปี คือ วันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day : WRD) นำสุนัขไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะ   ประกาศแล้วรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2013) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท  การให้วัคซีนผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
กรณีผู้สัมผัสโรคที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีคุณภาพมาแล้วครบชุด หรือ อย่างน้อย 3 เข็มขึ้นไป เมื่อถูกกัดซ้ำไม่ต้องฉีด RIG และฉีดวัคซีนกระตุ้นก็เพียงพอ
คำขวัญ : วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก
คำขวัญวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลกปี ( World Rabies Day ) "ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน"
การสัมผัสที่ไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า
หากคุณเพียงถูกต้องตัวสัตว์ ป้อนน้ำ ป้อนอาหาร ถูกเลีย สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์ โดยผิวหนังไม่มีแผนหรือรอยถลอก แบบนี้ไม่ติดโรค ไม่ต้องฉีดวัคซีน เพียงล้างมือหรืออวัยวะส่วนที่สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์ก็เพียงพอ
ประกาศ
ขอปิดปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 ถึง 10 กรกฎาคม 2559
ประกาศ
หากทำการปิด case โดยเลือกสาเหตุสาเหตุการปิด case เป็น
"ฉีดวัคซีนไม่ครบตามมาตรฐาน หรือ ฉีดเท่ากับ/น้อยกว่า 3 เข็ม"
แล้วไม่มีสาเหตุย่อยให้เลือก ให้ทำการกด Ctrl+F5